Tag

Wat is klierkoorts?

Klierkoorts is een soort van virale infectie die de wetenschappelijke benaming mononucleosis infectiosa draagt, een andere naam is de ziekte van Pfeiffer. Deze aandoening wordt door het Epstein-Barr-virus veroorzaakt. Een bijnaam voor de ziekte is de ‘kusjesziekte’ omdat het virus vaak via het speeksel verspreid wordt. Het is perfect mogelijk dat iemand geïnfecteerd is met het veroorzakend virus, maar toch nooit een slachtoffer wordt van de ziekte zelf. Het blijft ook na de uitbraak van de aandoening latent aanwezig in het lichaam.

Diagnose van klierkoorts

Er zijn een hele reeks symptomen die eventueel kunnen wijzen op klierkoorts. Allereerst zal de patiënt in zo goed als alle gevallen koorts maken en last hebben van (hevige) keelpijn. Verder kunnen er ook opgezwollen lymfeklieren aanwezig zijn, een gezwollen milt, en in enkele zeldzame gevallen kan de patiënt ook geel uitslaan. Echte zekerheid kan geboden worden dankzij een bloedonderzoek. Wanneer de huisarts vermoedt dat er klierkoorts in het spel is, zal hij dat ook op deze manier kunnen bevestigen.

Het verloop

Als de eerste symptomen optreden, is er al een lange incubatieperiode achter de rug, daarom is het tijdstip van de besmetting ook moeilijk te achterhalen. Het kan in sommige gevallen namelijk 3 maanden duren vooraleer er sprake is van klierkoorts. De ziekte kan enkele weken aanslepen, met dus de koorts, keelpijn en vermoeidheid tot gevolg. Nadat de ziekte verdwenen is, kan de patiënt nog last hebben van vermoeidheid. De intensiteit van de symptomen verschilt naargelang de ouderdom van de patiënt. Des te jonger deze is, zoveel milder zullen de symptomen zijn. Klierkoorts komt ook vooral voor bij jonge volwassenen.

Behandeling of vaccin?

Jammer genoeg is er voor deze aandoening geen echte behandeling, noch is er een vaccin om het te voorkomen. Wel kunnen de symptomen verlicht worden, omdat de keelpijn en koorts toch tamelijk hevig kunnen zijn. De beste remedie tegen klierkoorts is vooral veel rusten, ook als de patiënt genezen is. Het is namelijk zo dat er extreme vermoeidheid tijdens en na de ziekte kan optreden. Daarom moet een persoon die al aan de beterhand is ook voldoende rust nemen.

Tags , ,

Klierkoorts, de kusjesziekte

Klierkoorts is een virale infectie die ontstaat door het Epstein-Barr-virus.  Symptomen van deze aandoening zijn keelpijn, gezwollen lymfeklieren en extreme vermoeidheid.

Jongeren tussen 10 en 25 jaar lopen het grootste risico om deze aandoening te ontwikkelen. De behandeling bestaat erin de symptomen te verminderen. De ziekte zelf gaat doorgaans weg zonder al teveel problemen.

Oorzaken van klierkoorts

De ziekte ontstaat doordat het Epstein-Barr-virus zich van de ene persoon naar een andere verspreidt via zijn/haar speeksel. Kussen is de meest voor de hand liggende manier om de ziekte op te lopen. Daarnaast kan de ziekte zich ook verspreiden door bijvoorbeeld te kuchen of niezen.

De periode tussen het oplopen van de ziekte en het gewaar worden van de symptomen is doorgaans 30 tot 50 dagen.

Symptomen van klierkoorts

De meest voorkomende symptomen van klierkoorts zijn:

- Tot twee weken voor het uitbreken van de ziekte zijn de symptomen gelijkaardig aan die van de griep
- Koorts
- Keelpijn
- Extreme vermoeidheid
- Spierpijn
- Zwellingen en ophopingen rond de ogen
- Hoofdpijn
- Overmatig zweten
- Gezwollen en pijnlijke lymfeklieren

Diagnose van klierkoorts

De diagnose wordt vastgesteld door een huisarts en gebeurt meestal op basis van de symptomen. Het nemen van een bloedstaal of een uitstrijkje van de keel is echter ook mogelijk.

Tips

- Neem genoeg vocht in wanneer je koorts ontwikkelt.
- Warme dranken nemen de keelpijn (tijdelijk) weg.
- Neem voldoende rust.
- Vermijd de eerste zes weken het drinken van alcohol.

Tags , ,