Tag

Ziekte van Crohn, levenslange darmziekte

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van het darmkanaal. De oorzaak van de ziekte is tot nu toe onbekend.

In meer dan de helft van de gevallen treft de ziekte alleen het darmkanaal. Een derde van de patiënten heeft zelfs alleen in de dunne darm last van ontstekingen. Een derde van de patiënten heeft alleen last van de dunne darm, 20% heeft  enkel problemen met de dikke darm.

Omschrijving en oorzaak

De precieze oorzaak van de ziekte van Crohn is op dit moment nog niet gekend. In het lichaam wordt de ziekte veroorzaakt door een abnormale reactie van het immuunsysteem op het lichaam.

De ziekte komt voor de eerste keer voor op jonge leeftijd. Roken is een van de factoren die de ziekte kan verergeren. Ook stress zou een rol spelen bij het uitlokken van aanvallen van de ziekte.

Symptomen

Doordat de ziekte op verschillende plaatsen in het lichaam kan voorkomen, verschillen de symptomen steeds. Klachten die op de ziekte kunnen wijzen zijn: diarree, buikpijn, pijn rond de navel, vermoeidheid, lusteloosheid, koorts en gewichtsverlies. Rond de anus kan de huid geïrriteerd raken en kunnen er pijnlijke zweren en blaren optreden.

Behandeling

De symptomen van de ziekte kunnen behandeld worden. Ontstekingsremmers en antibiotica worden vaak voorgeschreven om ontstekingen te laten verdwijnen. Medicijnen worden bijna altijd oraal en intraveneus toegediend.

Om het zieke gedeelte van de darm te verwijderen, kan bij zware gevallen van Crohn een operatie noodzakelijk zijn. Als de medicatie niet meer of niet voldoende werkt, gaat men vaak over tot een operatie. De operatie zal de ziekte niet genezen maar wel het ontstekingsprobleem oplossen.

Hoewel de ziekte niet volledig te genezen is, kan je er perfect mee leven zonder jezelf beperkingen op te leggen.

Tags , , ,

Wat is chronische darmontsteking (IBD)?

Inflammatory Bowel Disease is de Engelse verzamelnaam voor alle chronische ontstekingen aan de darmen. In het Nederlands verwijst men naar de ziekte als chronische inflammatoire darmziekten. Over het algemeen wordt IBD verdeeld in twee groepen: de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij het laatste ontsteekt de dikke darm en ontstaan er ook chronische zweren. Mensen die lijden aan deze ziekte hebben vaak last van diarree die gepaard gaat met bloed.

De Ziekte van Crohn is de meest bekende chronische darmziekte. Deze ziekte tast de slijmvliezen van het maag-darmkanaal aan. Naast de dikke of de dunne darm kan ook de mond, de maag of de anus aangetast worden.

Beide ziektes zijn chronisch omdat je ze vaak je hele leven hebt. Dat wil echter niet zeggen dat je er voortdurend last van hebt. In sommige gevallen kun je zelfs jarenlang geen symptomen waarnemen totdat ze plots opduiken. Daarna kunnen ze ook weer weggaan. Dokters kunnen niet voorspellen wanneer je last krijgt van de symptomen en wanneer en waarom ze weer verdwijnen.

Oorzaken

Hoewel er verschillende theorieën bestaan over de oorzaken van IBD hebben wetenschappers nog altijd geen wetenschappelijke verklaring gevonden. Zo zou roken negatief zijn en zou erfelijkheid een belangrijke factor spelen. Mensen die lijden aan IBD hebben over het algemeen problemen met hun immuunsysteem.

Maar het is nog niet bewezen dat dat een oorzaak voor chronische darmziektes zou zijn. Als we de dokters mogen geloven liggen stress en bepaalde diëten wel aan de basis van IBD. Om te bepalen of je lijdt aan IBD is je medische geschiedenis van belang en moet je bepaalde tests ondergaan.

In principe kan de ziekte iedereen, elke bevolkingsgroep en beide geslachten, treffen.

Mogelijke symptomen zijn:

- diarree
- maag- en darmpijn
- rectale bloeding
- koorts
- vermoeidheid
- gewrichtspijn
- gewichtsverlies

Hoe wordt IBD behandeld?

Een chirurgische ingreep kan eventueel een oplossing bieden voor colitis ulcerosa. Tijdens deze operatie verwijdert de chirurg de dikke darm en het rectum. Via een incisie in de lage buikholte bevestigt de arts dan een stoma. Hierin wordt de ontlasting dan opgevangen. De Ziekte van Crohn daarentegen kan niet genezen worden door een operatie. Vaak merken chirurgen dat het deel naast het weggenomen deel begint te ontsteken. Toch kiezen sommigen om verschillende redenen ervoor om een deel van hun darm operatief te laten verwijderen.

Tot nu toe heeft men nog geen medicijn gevonden tegen de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Wel bestaat er verschillende medicijnen die de ziekte onder controle kunnen houden en die de pijn verlichten.

Tags , , , , , ,

Meer weten over de Ziekte van Crohn?

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darmen en het spijsverteringsstelsel. Dat wil zeggen dat de patiënt regelmatig last heeft van ontstekingen in de darmen, maag of keel.

Omschrijving en oorzaak

In de meeste gevallen, ongeveer zo’n 50%, treft de ziekte enkel het darmkanaal, en dan vooral de overgang van de dunne naar de dikke darm. Bij een derde van de patiënten is het enkel de dunne darm die regelmatig last heeft van ontstekingen. De overige 20% heeft enkel last van de dikke darm.

De exacte oorzaak van de ziekte van Crohn is momenteel nog niet volledig achterhaald. De ziekte in het lichaam wordt veroorzaakt door een abnormale reactie van het immuunsysteem op de spijsvertering. De reden waarom dit gebeurt, is niet duidelijk. Het kan genetisch bepaald zijn of externe factoren als oorzaak hebben.

De ziekte komt het meeste voor bij mensen tussen de 15 en 35 jaar. De infecties worden veroorzaakt door bacteriën en virussen. Maar er is geen verband aangetoond met de Ziekte van Crohn. De ziekte komt wel vaak voor binnen dezelfde familie. Het is ook aangetoond dat roken de ziekte verergert.

Symptomen en diagnose

Doordat de ziekte op verschillende plaatsen in het lichaam kan voorkomen, zijn de symptomen altijd anders. De eerste aanwijzingen van deze ziekte zijn: buikpijn, diarree, pijn rond de navel, lusteloosheid, vermoeidheid, koorts en gewichtsverlies. Door de ziekte kan de huid rond de anus geïrriteerd raken. Er kunnen pijnlijke zweren en barsten in de huid rond de anus komen.

Op dit moment is er nog geen eenduidige test waarmee de diagnose van de ziekte gesteld kan worden. De ziekte wordt waargenomen doordat verschillende ontstekingen en symptomen regelmatig de kop op steken. De stappen die doorgaans gemaakt worden, zijn: röntgenfoto’s maken, een CT-scan en een onderzoek van de darmen en buik.

Behandeling

De behandeling van de ziekte bestaat uit het genezen van de symptomen wanneer deze zich voordoen. Vaak worden ontstekingsremmers en antibiotica voorgeschreven om de ontstekingen te laten verdwijnen. De medicatie wordt bijna altijd oraal en intraveneus toegediend.

Bij zwaardere gevallen kan een operatie nodig zijn om het zieke gedeelte van de darm te verwijderen. Men gaat meestal wel pas over tot opereren indien de medicatie niet meer, of gewoon niet werkt. De operatie zal, net zoals de medicatie, geen genezing voor de ziekte bieden, maar wel de oplossing voor het ontstekingsprobleem.

Hoewel de ziekte niet volledig te genezen is, hoeft dit geen weerslag te hebben op het dagelijkse leven. Mensen met de ziekte hebben nagenoeg geen beperkingen. Ook niet op het gebied van eetgewoonten.

Tags , ,

Wat is de Ziekte van Crohn?

De Ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van de darmen, die al enige jaren wereldwijd aan een opmars bezig is. De oorzaak van de ziekte is onbekend. De meeste patiënten ontwikkelen Crohn voor hun 30ste.

Oorzaken

De precieze oorzaak van de ziekte is onbekend, maar de laatste jaren spitst het onderzoek ernaar zich vooral toe op myxobacteria (glijdende bacteriën). Die bacteriën kunnen veranderingen in de darmwand veroorzaken wat uiteindelijk leidt tot inflammatoire darmziekten.

Wel is geweten dat ongeveer 20% van de mensen die aan de Ziekte van Crohn lijdt een of meerdere familieleden hebben met een inflammatoire darmziekte.

Stress speelt ook een rol en kan later opstoten van de ziekte uitlokken.

De Ziekte van Crohn komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Symptomen

De symptomen van de ziekte zijn vaak vaag en moeilijk te benoemen. Meestal gaat het om maag- en darmklachten:

  • Chronische diarree
  • Gebrek aan eetlust
  • Koorts
  • Buikkrampen
  • Misselijkheid
  • Gewichtsverlies
  • Kinderen met de ziekte worden vaak geremd in hun groei

Patiënten kunnen voorts ook last hebben van darmobstructie, abcessen en bloedingen in het maag-darmstelsel.

Fistels zijn zweertjes tussen naburige darmgedeelten of op omringende organen, waaronder de blaas, de anus, de vagina en de huid, waar ze infecties veroorzaken. Andere zijeffecten van de ziekte zijn oogontsteking, galstenen en artritis.

De symptomen die gepaard gaan met de Ziekte van Crohn komen en gaan. Soms kan een patiënt zich maanden goed voelen om dan plots een opstoot van de ziekte te krijgen.

Behandeling

De ziekte van Crohn kan vastgesteld worden door middel van een colonoscopie of coloscopie, een endoscopie van de dikke darm. Er is geen specifieke behandeling voor de Ziekte van Crohn, maar patiënten kunnen tijdens een van de opstoten verschillende medicijnen nemen om de symptomen als kramp en diarree te verlichten. Patiënten met abcessen en infecties krijgen meestal antibiotica voorgeschreven. Andere medicijnen die wel eens gebruikt worden, zijn aminosalicylaten, immunosuppresiva of corticosteroïden.

Op een bepaald moment zullen heel wat Crohnpatiënten een operatie moeten ondergaan. Tijdens zo’n operatie wordt het ontstoken darmdeel verwijderd. In het merendeel van de gevallen keert de ziekte daarna terug in een ander deel van de darmen.

Er wordt vaak gedacht dat je als je aan de Ziekte van Crohn lijdt, een speciaal dieet moet volgen. Dat kopt niet. De patiënt kan best zelf zijn voedingspatroon bepalen in functie van de voedingsmiddelen die last veroorzaken.

Rokers met de Ziekte van Crohn kunnen beter stoppen met roken. Stoppen met roken vermindert de opstoten van de ziekte met 40%.

Tags , ,