Tag

Wat is de ziekte van Addison?

De ziekte van Addison –ook bijnierschorsinsufficiëntie genoemd- is een ernstige, maar zeldzame, chronische ziekte die bij een acute opflakkering zelfs tot shock kan leiden. De ziekte van Addison is meestal een auto-immuunziekte: een ziekte die zich afweert tegen bepaalde delen van het eigen lichaam, in dit geval tegen de bijnierschors.

Cortisol en aldosteron

Bij de ziekte van Addison wordt de bijnierschors aangevallen waardoor die niet meer goed werkt. De bijnierschors maakt normaal de hormonen cortisol en aldosteron aan. Cortisol is onder andere belangrijk bij stress en inspanning. Het zorgt er namelijk voor dat er voldoende energie voorhanden is om prestaties te leveren. Aldosteron reguleert de hoeveelheid water en zout in het lichaam. Het gevolg van de ziekte van Addison is dus een chronisch tekort aan cortisol en aldosteron.

Symptomen

Als gevolg van het tekort aan beide hormonen ontstaan ziektesymptomen zoals chronische vermoeidheid, krachtverlies, vochtverlies, gewichtsverlies, bruine verkleuring van de huid, verminderde eetlust, behoefte aan zout en misselijkheid. Ook braken en diarree zijn veelvoorkomende symptomen. Aangezien de symptomen geleidelijk aan verschijnen, is men vaak reeds geruime tijd ziek vooraleer de ziekte van Addison ook effectief wordt vastgesteld.

Oorzaken

De ziekte van Addison kan veroorzaakt worden door verschillende factoren. De meest voorkomende oorzaak is een auto-immuunreactie. Het is een, al dan niet aangeboren, afweerreactie tegen bijnierschorscellen. De ziekte kan echter ook ontstaan door een slechte werking van de bijnieren zelf of door een slechte secretie van ACTH door de hypofyse. Andere oorzaken zijn bijnierbloedingen, tuberculose en genetische afwijkingen.

Diagnose

De diagnose van de ziekte van Addison wordt bevestigd met een onderzoek naar de medische geschiedenis van de patiënt, zijn fysieke toestand, het vaststellen van voornoemde symptomen en een bloedonderzoek. In het bloedonderzoek maakt men meestal gebruik van een zogenaamde ACTH-stimulatietest. In deze test meet men de uitgangswaarde van de cortisolspiegel in het bloed, waarna men een hormoon (ACTH) inspuit. Aan de hand van de reactie op de hormooninjectie kan worden geconstateerd of de bijnierschors nog voldoende werkt.

Behandeling

De ziekte van Addison is niet te genezen. Wel kan de ziekte behandeld worden door het geven van bepaalde hormonen zodat het tekort aan cortisol en aldosteron wordt weggewerkt.

Tags , ,