Tag

Wiegendood, of de plotse dood bij gezonde baby’s

Over wiegendood stelt men zich al jaren vragen. Artsen doen al jaren onderzoek naar de oorzaak van een plotse dood bij ogenschijnlijk gezonde baby’s. Vandaar de Engelse benaming sudden infant death syndrom, of het syndroom van een plotse dood bij zuigelingen. Men spreekt bewust over een syndroom omdat het slechts iets is wat voorkomt en geen ziekte is. Hoewel onderzoek al naar verscheidene theorieën en mogelijke oorzaken heeft geleid, blijft SIDS een grote vraag. Vanaf 1 juli 2007 wordt er in België standaard een autopsie uitgevoerd bij gezonde zuigelingen die sterven tijdens hun slaap. Dit alles in het teken van het onderzoek en voor de geruststelling van ouders die vaak achterblijven met een schuldgevoel.

Mogelijke oorzaken en theorieën

Wetenschappers vermoeden dat een onderontwikkelde ademhaling de oorzaak kan zijn van wiegendood. Bij volwassenen worden de hersenen gestimuleerd om te ademhalen bij zuurstoftekort  of een teveel aan koolstofdioxide in het bloed. Als de hersenen van de baby nog niet voldoende ontwikkeld zijn om deze prikkel waar te nemen, kan het kind sterven.

Een andere mogelijkheid is dat, hoewel de hersenen genoeg ontwikkeld zijn, het kind  op zijn buik ligt en de reflex niet krijgt om zich om te draaien. De zuigeling zal gehinderd zijn in de ademhaling en uiteindelijk stikken. Het is dan ook bijzonder aangeraden een baby op zijn rug te laten slapen.

Andere oorzaken zijn te vinden in de al dan niet beïnvloedbare risicofactoren. Baby’s van het mannelijke geslacht, prematuurbaby’s, meerlingen, baby’s van tienermoeders, baby’s uit kansarme gezinnen of baby’s afkomstig van een depressieve moeder hebben een vergroot risico op wiegendood. Deze risicofactoren zijn jammer genoeg niet te beïnvloeden.

Het gedrag van de ouders, de slaaphouding en -omgeving zijn gelukkig wel beïnvloedbaar. De ouders en dan vooral de moeder, spelen een belangrijke rol in het risico op wiegendood. Roken (zowel voor als na de zwangerschap), gebruik van drugs en slaapverwekkende medicijnen laten een negatieve invloed na de gezondheid van een kind.

De slaapomgeving is eveneens van groot belang. Zoals reeds aangegeven is het wenselijk een baby op zijn rug te laten slapen om verstikking te voorkomen. Naast de slaaphouding, verdient ook de slaapinrichting de nodige aandacht. Een zachte matras, een zacht kussen en een warme donsdeken lijken ideaal, maar bij een baby kunnen ze tot de verstikkingsdood leiden. Je kiest dus best voor een harde matras en trappelzak in een goed verluchte kamer van 18°C. Bovendien is het voor een zuigeling belangrijk een goede routine aan te houden.

Tags