Tag

Allergisch voor insectenbeten

Insectenbeten, iedereen heeft er wel al eens last van gehad. Muggen, spinnen, mieren, dazen, enz. kunnen door hun steek of beet een zwelling veroorzaken die meestal onschuldig is en snel weer weggaat.

Steken van wespen, bijen en hommels zijn vervelender. Deze insecten spuiten gif in de huid, dat bij iedereen zwelling, roodheid en pijn veroorzaakt rond de plek waar het insect gestoken heeft. Deze ongemakken verdwijnen meestal na twee dagen.

Als je allergisch bent voor steken van wespen, hommels en bijen kan dit ernstiger reacties veroorzaken. Men noemt dit een anafylactische reactie. De volgende symptomen kunnen voorkomen:

• Jeuk over heel het lichaam
• Zwelling van de keel of tong
• Ademhalingsproblemen
• Duizeligheid
• Misselijkheid
• Buikkrampen
• Shock en bewusteloosheid
• Sterfte

Aangezien het slachtoffer in het ergste geval kan sterven binnen een aantal minuten is het van levensbelang dat personen die weten dat ze allergisch zijn voor deze insecten een epinephrine-injector bij zich dragen zodat ze zich onmiddellijk kunnen behandelen. Dit kan het dodelijke effect van het insectengif stoppen. Na het toedienen van de epinephrine is het belangrijk dat het slachtoffer medische noodhulp toegediend krijgt.

Als je allergisch bent voor insectenbeten kan je ook immunotherapie ondergaan. Dit zijn verschillende preventieve behandelingen die (gedeeltelijk) bescherming bieden tegen het gif van de insecten.

Tags , , , , ,