Tag

Het verschil tussen een virus en een bacterie

Een virus kan je niet zien met het blote oog. Virussen moeten een gastcel aanvallen en het mechanisme ervan overnemen. Zo kunnen ze zichzelf verspreiden in het lichaam van de mens. De gastcellen hebben genetisch materiaal (DNA of RNA) en een beschermlaagje. Virussen moeten doorheen dat beschermingslaagje geraken. Daardoor zullen ze vaak slijmerige cellen aanvallen die gemakkelijker indringbaar zijn.

Een bacterie is een cel die zichzelf kan splitsen en voortplanten. Bacteriën kunnen van vorm veranderen en zichzelf onderverdelen. Bacteriën vind je overal, zowel in als buiten het lichaam. Vaak zijn bacteriën niet schadelijk en zelfs nuttig voor de mens. Soms vallen ze ons wel aan of zijn ze slecht voor ons als ze op de verkeerde plaats in het lichaam terecht komen.

Hoe geraak je geïnfecteerd?

Een infectie met een virus of een bacterie gebeurt op dezelfde manier. Dit zijn enkele mogelijke manieren waarop je besmet geraakt:

- door dicht bij iemand te staan die hoest of niest
- door iemand een hand te geven
- door voedsel met de handen aan te raken
- door contact met iemand anders zijn lichaamsvloeistoffen (bijvoorbeeld tranen of bloed)

Hoe voorkom je een infectie?

Enkele gemakkelijke handelingen zorgen ervoor dat je een infectie kan voorkomen:

- je handen regelmatig wassen
- als je iemand een hand hebt gegeven ervoor zorgen dat je erna niet je ogen of neus aanraakt
- groenten en vlees apart bewaren na het koken
- vlees goed doorbakken

Zelfs al let je op deze richtlijnen, dan nog kan je gemakkelijk besmet geraken.

Hoe behandel je een infectie?

Bij een infectie met een bacterie kan de dokter antibiotica voorschrijven. Die doodt de bacterie die de oorzaak was van de ziekte. Om de juiste bacterie te vinden zal de dokter soms vragen een urinestaal te geven. Die wordt in het labo onderzocht zodat men de juiste bacterie vindt.

Bij een virus zal het eigen immuunsysteem de ziekte moeten uitschakelen. Een antibioticum helpt immers niet tegen een virus. Soms bestaan er wel vaccinaties tegen bepaalde virussen. Zorg ervoor dat je zeker niet overbodig antibiotica inneemt bij een virus, want anders zal die enkel minder effectief worden in situaties waar je echt antibiotica nodig hebt. Je kan je lichaam helpen met het uitschakelen van een virus door:

- veel water te drinken
- thuis te blijven zodat je anderen niet infecteert maar er ook voor zorgt dat je zelf niet met andere virussen of bacteriën geïnfecteerd geraakt
- een pijnstiller nemen

Tags , , ,

Wat is ebola?

Ebola is een virusziekte die een ernstige afwijking in het bloed veroorzaakt waardoor inwendige bloedingen ontstaan. Ebola wordt veroorzaakt door het ebolavirus dat voorkomt bij aapachtigen, waaronder de mens.

Oorzaken ebola

Besmetting met het ebola-virus vindt vermoedelijk zijn oorsprong bij apen in Oost-, Zuid- en Centraal-Afrika. Het Ebola-virus is een van de meest beruchte en gevreesde virussen, dat zijn naam ontleent aan een riviertje in Congo (voormalig Zaïre) waar in 1976 voor het eerst een epidemie uitbrak. Het Ebola-virus behoort, net als het Marburg-virus, tot de zogenaamde filo-virussen.

De ziekte kan van aap op mens of mens op mens worden overgedragen via bloed en/of besmet weefsel.

Net als bij het HIV-virus kan ook ebola alleen verspreid worden via bloed, sperma, urine en diarree, en niet via speeksel. Gemeenschappelijk gebruik van naalden en seksueel contact met besmette mensen houden risico’s in. In ontwikkelingslanden, waar vanwege onderfinanciering in de gezondheidszorg naalden vaak opnieuw gebruikt worden, is een epidemie moeilijk te stoppen.

Een besmet persoon wordt tijdens de fase van ernstige ziekte pas besmettelijk via het bloed, maar blijft na eventueel herstel nog wel enkele weken tot maanden besmettelijk via urine en sperma.

Symptomen ebola

De eerste symptomen van besmetting met ebola zijn hoge koorts en spierpijn, vooral in de onderrug. Dit gaat gepaard met gewichtsverlies en een extreem gevoel van moeheid. Daarna volgen hoofdpijn, diarree, krampachtige buikpijn, misselijkheid en koude rillingen. De ontlasting is in het begin waterig en helder, en wordt later zelfs bloederig en zwart. Vanaf de derde dag hebben de patiënten hoestneigingen en een droog, pijnlijk gevoel in de keel en slikproblemen. Op de huid van sommige patiënten wordt vanaf de 5e dag een afstervende plek uitslag op de huid, waargenomen.

Als vanaf de 5e dag bloed uit de lichaamsopeningen loopt, is de kans op genezing minimaal. De patiënt raakt binnen dag 8 en dag 16 in een shock en overlijdt.

Behandeling ebola

Er bestaat vooralsnog geen goede behandelingsmethode tegen het ebolavirus. Het is erg belangrijk dat de patiënt volledig steriel behandeld wordt. Weinig mensen overleven de ziekte als er al ernstige symptomen optreden. Bij ernstige symptomen is er enkel hoop op de uitvinding van een vaccin of op een automatische stopzetting van de deling van het virus.

De enige oplossing voor een ebola epidemie is de mensen in quarantaine zetten tot de epidemie is uitgeroeid. Zo krijgt het virus geen kans om zich over de hele wereld te verspreiden.

Tags ,

Alles over hepatitis C

Hepatitis C is een virale infectie van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis C-virus (HCV). De aandoening kan ook veroorzaakt worden door verkeerd of overmatig gebruik van drugs of medicatie, alsook geboren afwijkingen.

Omschrijving

Hepatitis is een virale leveraandoening die kan voorkomen in verschillende vormen (A, B, C, …). De oorzaken kunnen variëren van virussen tot aangeboren aandoeningen. Hepatitis C is een van de meest voorkomende vormen van hepatitis en is, in tegenstelling tot wat velen denken, een groter publiek probleem dan hepatitis B.
Deze chronische aandoening veroorzaakt op lange termijn levercirrose. Maar ook verschillende kankers worden in verband gebracht met hepatitis C.

Hepatitis C heeft verschillende genotypen, deze zijn genummerd. Voor de behandeling is het erg belangrijk dat het juiste type geweten is. In Europa en de VS komen vooral typen 1 en 3 voor. In Japan komen genotypen 1 en 2 het meest voor, terwijl in het Midden-Oosten type 3 het meest voorkomt.

Oorzaken

De besmetting van hepatitis C gebeurt meestal door drugsgebruikers die naalden uitwisselen en zo de ziekte van iemand anders over krijgen. Ook mensen die zich laten tatoeëren met vuile naalden lopen groot risico de ziekte op te lopen. Hoewel de ziekte hoogstwaarschijnlijk seksueel overdraagbaar is, komt dit in de praktijk slechts zelden voor.

Symptomen

Maar liefst 80% van de dragers van het hepatitis C-virus hebben geen symptomen. De symptomen die ze dan krijgen lijken erg veel op een gewone griep. Deze patiënten krijgen op termijn wel chronische symptomen zoals levercirrose en kanker.

Diagnose en behandeling

Men gaat na wanneer je precies besmet zou zijn geraakt. Dit kan bijvoorbeeld door een wonde of wanneer je bent geprikt met een naald. Daarna moet een bloedtest uitwijzen of je besmet bent.

De behandeling bestaat vooral uit het afwachten op symptomen, veroorzaakt door een zieke lever. Pas als dit voorkomt kan dit symptoom worden behandeld. Er is dus geen eenduidige behandelingsmethode die voor alle patiënten geldt.

Preventie

Er is op dit moment geen vaccinatie tegen hepatitis C beschikbaar, in tegenstelling tot de bestaande inentingen tegen type A en B. Als preventie kan je best uitkijken wanneer je in contact komt met mensen die hepatitis C hebben. Vermijd contact met verwondingen en zorg dat deze voldoende afgedekt zijn. Er is nog geen zekerheid of de ziekte seksueel overdraagbaar is maar vermoed wordt van wel.

Tags , , , ,

Wat is Hepatitis?

Hepatitis is een erg besmettelijke aandoening waarbij de lever ontstoken is. De oorzaken kunnen variëren van virussen, medicatie tot giftige stoffen.

Omschrijving

Bij hepatitis is er een onderscheid tussen de virale en niet-virale infectie. Virale hepatitis kan acuut zijn maar ook chronisch. Wanneer de aandoening acuut toeslaat zijn de symptomen meteen zichtbaar en verergeren ze snel. Bij een chronische aandoening bouwt de ziekte zich geleidelijk op en heeft de patiënt langdurig last van zijn symptomen.

Oorzaken

Hepatitis komt voor in verschillende vormen, deze vormen hebben een eigen naam en eigen symptomen en oorzaken.

Hepatitis A is een vorm die het meest voorkomt bij kinderen in ontwikkelingslanden. Maar de aandoening komt steeds vaker voor bij volwassenen in onze contreien. Het virus wordt vermoedelijk verspreid via uitwerpselen. Deze kunnen dan onrechtstreeks voedsel besmetten. Mensen die dit opeten hebben binnen 2 tot 6 weken de eerste symptomen van de ziekte. Hepatitis is een acute aandoening.

Hepatitis B is de meest ernstige vorm van de ziekte. De aandoening wordt voortgebracht door seksueel contact, bloedtransfusie of wanneer iemand in aanraking komt met besmet bloed zoals bij tatoeages of piercings. Ook door zwangerschap wordt de ziekte overgedragen van moeder op kind. De aandoening is in 90% van de gevallen acuut. In het andere geval veroorzaakt de ziekte op lange termijn levercirrose of kanker.

Hepatitis C
is een aandoening die alleen door contact met bloed kan doorgegeven worden. De incubatietijd bedraagt 5 tot 10 weken. Meestal is het een chronische ziekte maar in ongeveer 15 % van de gevallen kan de ziekte acuut zijn.

Hepatitis D
is een vorm van de ziekte die bijna enkel bij drugsgebruikers die naalden hanteren. De ziekte kan je doorgeven wanneer je drager bent van het hepatitis B virus. De ziekte kan zowel acuut als chronisch zijn.

Hepatitis E lijkt erg veel op hepatitis A maar wordt veroorzaakt door een ander virus. De aandoening is acuut en, indien niet behandeld, erg gevaarlijk. De ziekte komt vaak voor rond de Indische Oceaan.

Andere vormen van hepatitis kunnen veroorzaakt zijn door alcoholmisbruik, overmatig drugsgebruik of verkeerd gebruik van bepaalde medicamenten. Bij deze vormen is er geen virus dat de ziekte veroorzaakt maar is de lever beschadigd door een van de bovengenoemde stoffen.

Symptomen

Wanneer hepatitis acuut toeslaat zijn de symptomen gelijkaardig aan die van een gewone griep. De patiënt heeft koorts, misselijkheid, buikpijn, diarree en voelt zich vermoeid. In dit stadion is de ziekte vaak nog niet dodelijk. Dit kan wel een aanzet zijn tot veel ergere symptomen die de dood tot gevolg kunnen hebben. Wanneer de patiënt geel wordt, donkere urine heeft, jeuk en rillingen krijgt, is de ziekte al in een verder gevorderd stadium. In dit geval moet er zo snel mogelijk een arts worden geraadpleegd voor verdere verzorging.

Diagnose en behandelingen

Een arts kan aan de hand van de symptomen, en mogelijk een bijkomend bloedonderzoek, vaak relatief snel de diagnose stellen van hepatitis. De behandeling hangt voor een deel af van het type hepatitis dat de patiënt heeft. In sommige gevallen kan het stoppen met drinken van alcohol of innemen van drugs de ziekte volledig oplossen. Hepatitis B moet in een ziekenhuis worden bestreden met een medicijnenmix.

Tags , , , ,

Wat is Hepatitis A?

Hepatitis A is een virale infectie van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis A virus (HAV). Een minder voorkomende oorzaak is leverschade door medicatie of chemische stoffen in het lichaam.

Omschrijving

Hepatitis is een virale leveraandoening die kan voorkomen in verschillende vormen (A, B, C, …). De vormen zijn moeilijk uit elkaar te houden maar hebben feitelijk niks met elkaar te maken. De enige gelijkenis is dat ze schade berokkenen aan de lever.

Daarom is het belangrijk om duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van hepatitis. De manier waarop het zich manifesteert en de behandeling zijn bij elke vorm totaal anders. Zo wordt hepatitis A door aanraking doorgegeven, terwijl hepatitis B een seksueel overdraagbare aandoening is.

Oorzaken

Hepatitis A komt vooral voor bij kinderen in ontwikkelingslanden maar de ziekte komt steeds meer in de westerse wereld voor. Hepatitis A is wel de meest voorkomende vorm van hepatitis in Europa en de VS.

De aandoening wordt doorgegeven wanneer iemand direct of indirect in aanraking komt met uitwerpselen die besmet zijn. Hepatitis A kan dus via het grondwater of door rauw en slecht gebakken voedsel doorgegeven worden. Vooral kinderen kunnen de ziekte oplopen omdat ze met verschillende stoffen in aanraking komen.

Symptomen

Vaak komen volgende symptomen voor bij iemand die hepatitis A heeft opgelopen:

- misselijkheid en braken
- lichte koorts
- verlies van eetlust
- donkere urine en gele huid
- uitslag

De ziekte is een acute aandoening waardoor de symptomen vaak snel verergeren. De incubatieperiode bedraagt 2 tot 6 weken.

Diagnose en behandeling

De diagnose wordt door een arts gesteld op basis van de symptomen. Een uitgezette lever en een gele huid zijn daarbij belangrijke indicaties voor hepatitis.
Er is geen specifieke behandeling voor hepatitis A, de meeste mensen genezen vanzelf van de ziekte. Patiënten moeten enkel gehospitaliseerd worden wanneer de symptomen verergeren of dehydratie tot gevolg hebben. Mensen met de ziekte kunnen best geen alcohol of drugs innemen, want dit verergert de symptomen alleen maar.

Preventie

Het is erg belangrijk om voldoende voorzorgen te nemen om geen hepatitis A op te lopen. Zo dien je altijd je handen te wassen na het toiletbezoek en alleen voldoende gebakken of gekookt voedsel te eten. Probeer in het buitenland geen kraantjeswater te drinken en geen ijsblokjes te vragen in je drank. Je kan je ook laten vaccineren tegen hepatitis A wanneer je naar het buitenland reist.

Tags , , , , , ,

Wat is de vijfde ziekte?

De vijfde ziekte dankt zijn naam aan het feit dat het de vijfde van 6 kinderziektes is die wetenschappers ontdekten. De eerste vier die men onderscheidt zijn rodehond (rubella), mazelen, roodvonk en de Ziekte van Dukes, dat uiteindelijk een lichte vorm van roodvonk bleek te zijn. De zesde en laatste uit het rijtje is erythema subitum of de vijfde ziekte. Daarbij veroorzaakt het parvovirus B-19 een virale infectie. Het is een goedaardige kinderziekte die makkelijk overgedragen wordt, zeker kinderen die naar school gaan en veel in contact komen met andere kinderen.

Leeftijdsgebonden?

Opmerkelijk is dat de ziekte vooral bij kinderen voorkomt. Over het algemeen worden ze tussen het 5e en 14e levensjaar geïnfecteerd met het virus. Artsen merken ook een groter aantal zieken rond de lente en de winter. Eens je de ziekte gehad hebt, ben je er levenslang immuun voor. Heb je als kind de vijfde ziekte echter niet gehad, dan kan je die wel als volwassene nog krijgen. Vaak heb je dan wel last van bijkomende symptomen zoals artrose en gewrichtspijn.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen zijn koorts en rode vlekken die eerst op het gezicht en daarna op de rest van het lichaam verschijnen. Je zal ongeveer een tiental dagen de rode vlekken kunnen waarnemen, waarna ze gewoon weer verdwijnen. Je zal ook merken dat ze erger worden als je in de zon loopt. Verder kan je je nogal ziek voelen. Soms zijn de symptomen zo mild dat je er helemaal niet ziek van bent of dat je niet eens merkt dat je de ziekte hebt. Het parvovirus B-19 is een goedaardig virus dat maar zelden voor andere complicaties zorgt. Als je tijdens je zwangerschap besmet raakt met het virus is de kans op geboortecomplicaties niet zo groot. Maar toch raden we aan om tijdig je dokter te raadplegen.

Hoe behandel je de vijfde ziekte?

Er bestaat kort gesteld geen behandeling voor de vijfde ziekte. De vlekken op je lichaam kan je verlichten door er koude waterkompressen op te leggen of ze af te koelen met een verkoelingslotion. Als er zich toch medische complicaties zouden voordoen, ga je best naar de arts die je een aparte behandeling zal voorschrijven. Men heeft al een antivirus ontwikkeld voor het parvovirus B-1,9 maar dat staat nog in zijn kinderschoenen. Normaal maakt je lichaam automatisch antilichamen aan zodat je de ziekte niet opnieuw kan krijgen.

Tags , ,

Wat is het cytomegalovirus?

De term virus kennen we wel. Maar heb je ooit al eens van het cytomegalovirus gehoord? Vragen over wat het met je lichaam doet, of je het virus kan ontlopen en of er een behandeling bestaat worden hieronder voor je beantwoord.

Welk soort virus is het cytomegalovirus?

Het cytomegalovirus (CVM) is een virus uit de groep van herpesvirussen. Het kan zelfs bij gezonde personen een infectie teweegbrengen zonder dat er ziekteverschijnselen zijn. We maken een onderscheid tussen een drietal syndromen:

- Bij de eerste soort lijd je aan een infectie zonder dat je ziekteverschijnselen hebt, en zonder dat je het dus zelf weet. Uiteindelijk kan die infectie erger worden zodat je koorts, hepatosplenomegalie (vergrote milt en lever), mentale en/of motorische achteruitgang hebt met soms de dood tot gevolg.

- Een tweede soort is de acute CVM-infectie. Een infectie die lijkt op klierkoorts omdat je ongeveer dezelfde symptomen -uitgezonderd keelpijn- krijgt (koorts, een slap gevoel, spier- en gewrichtspijn). Het virus wordt overgedragen door seksueel contact en bloedtransfusies maar kan ook in melk aanwezig zijn. Als je zwanger bent moet je extra oppassen voor dit virus.

- Ten slotte, de derde soort is een CVM-infectie bij immuungecompromitteerde mensen, oftewel bij personen met een verzwakt immuunsysteem (zoals mensen met HIV).

Mogelijke oorzaken en symptomen

De cytomegalovirusinfecties komen wereldwijd voor. Vaak gebeurt het dat mensen boven de 35 besmet zijn met het virus zonder het zelf te weten, simpelweg omdat de ziekte zo mild is. Je kan het virus oplopen door onbeschermd seksueel contact, bloedtransfusies, bij de geboorte of door rechtstreeks contact met anderen.

Zoals al vermeld is het mogelijk dat er geen symptomen zijn of dat ze slechts heel miniem zijn waardoor je niet merkt dat je besmet bent. Anderzijds kan het zijn dat je binnen de veertien dagen hoge koorts en klierkoorts krijgt. Als je een verzwakt afweersysteem hebt kan je last krijgen van symptomen die aan een longontsteking doen denken. Om zeker te weten of je besmet bent kan je een eenvoudige bloedtest laten afnemen.

Kan je behandeld worden?

Je kan antivirale medicatie nemen om de ziekte onder controle te krijgen. Toch is het van belang dat je arts je hierbij op de voet volgt om eventuele nierschade te voorkomen. Verder bestaat er nog andere medicatie om de symptomen te verminderen en complicaties te vermijden. Vraag hierover meer raad aan je arts. Hij zal graag een antwoord geven op al je vragen.

Tags , ,

Wat is mazelen en hoe voorkom je het?

Mazelen is een erg besmettelijke ziekte, die veroorzaakt wordt door een virus. De ziekte komt voornamelijk voor bij kinderen. De bekendste symptomen zijn koorts en huiduitslag.

Besmetting

Het mazelenvirus (morbillivirus) verspreidt zich via direct contact en via druppeltjes in de lucht. Een patiënt met mazelen blijft besmettelijk van een tot drie dagen voor tot vijf dagen na het optreden van de huiduitslag. Tussen de besmetting met het virus en de huiduitslag zitten gemiddeld 14 dagen.

Symptomen

De eerste symptomen van de mazelen lijken op die van een griep of een stevige verkoudheid:

Hoge koorts
Hoesten
Verkoudheid
Rode ogen
Vermoeidheid/lusteloosheid
Loopneus

Na enkele dagen: rode vlekjes in gezicht, nek en hals. De uitslag verspreidt zich geleidelijk aan over het hele lichaam.

Kinderen onder de 5 en volwassenen boven de 20 hebben de ergste symptomen.

Behandeling

Meestal verloopt de ziekte goedaardig, maar in bepaalde gevallen kunnen er ernstige complicaties (longontsteking, bronchitis, hersenvliesontsteking, enz.) voorkomen. Daarom krijgen kinderen in België en Nederland een vaccin tegen de mazelen.

Een eerste vaccinatie vindt plaats rond de leeftijd van 14-15 maanden, rond de leeftijd van 9-13 jaar volgt nog een tweede vaccinatie. Het gaat om een gecombineerd vaccin tegen mazelen, bof en rodehond.

Er bestaat geen speciale medicatie voor de behandeling van mazelen. De medicatie die gebruikt wordt, is vooral gericht op het verlichten van symptomen als koorts en hoofdpijn.

Tags , , , , ,

Wat is het verschil tussen griep en verkoudheid?

Veel mensen verwarren griep met een gewone verkoudheid. Er zijn dan ook veel overeenkomsten tussen de twee ziektes. Beide worden veroorzaakt door virussen. Deze virussen verspreiden zich via vochtdruppels die mensen uitademen en andere mensen weer inademen. Ook via de handen worden virussen doorgegeven. De virussen veranderen of muteren zodat ons afweersysteem ze niet herkent en we telkens opnieuw ziek worden.

Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een besmetting met een verkoudheidvirus. Er zijn veel virussen die een verkoudheid kunnen veroorzaken. Het meest voorkomende verkoudheidvirus is het rhinovirus.

Griep wordt veroorzaakt door een gevaarlijker virus: het influenzavirus. Er bestaan 3 types griepvirussen namelijk het A, B en C type. Het griepvirus is bijzonder besmettelijk.

Bovendien verschillen griep en verkoudheid van mekaar wat betreft de ziekteverschijnselen. Bij griep kan men immers spreken van meer ernstige ziekteverschijnselen.

De ziekteverschijnselen van verkoudheid:

 • Verstopte neus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoesten
 • Hoofdpijn

Een griep kan je herkennen aan de volgende symptomen:

 • Koorts
 • Ellendig gevoel
 • Spierpijn
 • Hoesten
 • Hoofdpijn
 • Verstopte neus
 • Keelpijn
Tags , , ,

Wat is Hepatitis C?

Hepatitis is een verzamelnaam voor ontstekingen van de lever. In een aantal gevallen worden die veroorzaakt door een virale infectie. Hepatitis C is zo’n virus dat aanleiding geeft tot ernstige leverproblemen. Het virus wordt overgedragen via het bloed.

Besmetting

Het virus wordt overgedragen door rechtstreeks contact met besmet bloed. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gebruik van niet-steriele injectienaalden, gemeenschappelijk gebruik van scheermesjes, tandenborstels, ,… In uitzonderlijke gevallen wordt het overgedragen via seksueel contact, maar enkel als er sprake is van bloedcontact
Als je besmet bent met hepatitis C, merk je daar meestal lange tijd niets van. Van zodra de leverontsteking verergert, worden de symptomen waarneembaar. D e incubatieperiode kan variëren van twee weken tot 150 dagen.

Symptomen

Veel mensen die besmet zijn met het virus, merken daar lange tijd niets van. Doorgaans duiken de eerste symptomen op na een maand of twee. Andere patiënten kunnen last krijgen van vermoeidheid, koorts, gewichtsverlies, misselijkheid en buikpijn. Een minderheid krijgt geelzucht: hun huiden oogwit kleuren geel. De ontsteking kan uiteindelijk zeer ernstige vormen aannemen en bijvoorbeeld evolueren naar levercirrose. Daarbij wordt het leverweefsel onherstelbaar beschadigd. Mensen met levercirrose lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van leverkanker.
Na de besmetting krijgt iedereen een leverontsteking. 20 van de patiënten geraakt vanzelf van het virus af, zonder symptomen te ervaren. 80% van de patiënten heeft minder geluk en ontwikkelt chronische hepatitis.

Diagnose

Twee tot zes maanden na de besmetting kunnen bloedtesten aantonen of je besmet bent of niet. De dokter kan ook onderzoeken of je lever al schade heeft opgelopen en hoeveel.

Behandeling

Er bestaat nog geen vaccin tegen hepatitis C. De meeste patiënten blijven chronische dragers en moeten hun hele leven oppassen andere mensen niet te besmetten. Hun bloed wordt wel regelmatig gecontroleerd om na te gaan of de hepatitis voorbij is.

De meerderheid van de patiënten wordt behandeld met de combinatietherapie interferon-alfa, die bestaat uit injecties en ribavirinecapsules. De meeste mensen worden hierdoor genezen.

Mensen die besmet zij, hoeven geen speciaal dieet te volgen. Gebruik van alcohol is niet aan te raden. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen om geen andere mensen te besmetten.

Tags , , , , ,