Tag

Wat is het Centraal Vestibulair Syndroom?

Het Central Vestibulair Syndroom (CVD) is een stoornis (disorder) van het vestibulair (vestibular) systeem als gevolg van een centraal letsel (central). Dit systeem, ook wel evenwichtsstelsel genoemd, draagt ertoe bij dat we ons evenwicht kunnen bewaren én stelt ons in staat om ons ruimtelijk te oriënteren.

Symptomen

1. Algemeen
Afwijkingen in het vestibulair systeem veroorzaken meestal vervelende symptomen zoals duizeligheid, evenwichtsverlies en een verminderd oriëntatievermogen. CVD-patiënten geven zo vaak de indruk dronken te zijn, hoewel ze vaak geen druppel alcohol genuttigd hebben. Daarnaast is er meestal ook sprake van een verminderd hoorvermogen. Een gevolg is vaak dat het spraakvolume van CVD-patiënten erg slecht is.

2. Vertigo
Hét meest voorkomende symptoom van CVD is vertigo. Vertigo is een vorm van duizeligheid waarbij men een beweging ervaart terwijl men, of de omgeving, eigenlijk niet beweegt. De implicaties ervan zijn onder meer braken, oorsuizingen en oncontroleerbare oogbewegingen. Naast deze symptomen kan tevens (gedeeltelijk) hoorverlies optreden.

Oorzaken

De oorzaken van CVD zijn onder meer vasculaire afwijking van de hersenstam, akoestische neurosen en tumoren aan de hersenstam en/of de kleine hersenen, multiple sclerose en bepaalde vormen van migraine.

Behandeling

Medicatie
De duizeligheid en misselijkheid die CVD veroorzaakt, kunnen met behulp van aangepaste medicatie verholpen worden. Ook aspirine en/of medicatie ter behandeling van migraine kan soelaas bieden.

Oefeningen
Daarnaast zijn ook herhaalde hoofdbewegingen om de duizeligheid te stabiliseren aangewezen. Ook oefeningen om de oog-hoofdcoördinatie te verbeteren en andere evenwichtsoefeningen zijn vereist om het evenwichtsstelsel te helpen genezen.

Chirurgische ingreep
Indien medische therapie en/of evenwichtsoefeningen niet de gehoopte verbetering brengen, kan een chirurgische ingreep vereist zijn. CVD wordt vaak behandeld met een microchirurgische uitsnijding of via stralingstherapie. Dit is in realiteit echter eerder uitzondering dan regel.

Tags , ,