Tag

Wat je moet weten over CO-vergiftiging

Het is, helaas, vaak in het nieuws. CO-vergiftiging leidt vaak tot ongevallen en, erger, het kan je zelfs het leven kosten. Vooral ongeboren baby’s, jonge kinderen en mensen met een zwakke gezondheid zijn risicogroepen. Maar zelfs de meest gezonde knaap is niet opgewassen tegen een CO-vergiftiging. Het is daarom erg belangrijk om een dergelijke vergiftiging tijdig te constateren en, nog belangrijker, om te weten wat je te doen staat wanneer je ermee geconfronteerd wordt.

CO

CO, ofwel koolstofmonoxyde, is een kleurloos, reukloos, smaakloos en bijgevolg erg moeilijk waar te nemen gas dat gevaarlijk is om te inhaleren. CO komt normaal gezien vrij bij elke (onvolledige) verbranding van hout, kolen, gas, mazout, enz. CO-vergiftiging treedt op wanneer er bij de verbranding onvoldoende ventilatie of frisse lucht aanwezig is.

CO-vergiftiging

Vergiftiging door CO doet de bloeddruk dalen en zorgt er voor dat de hersenen en het hart onvoldoende zuurstof krijgen. Wanneer je in aanraking komt met een grote hoeveelheid van dit toxische gas kan je onwel worden en uiteindelijk zelfs sterven.

Vergiftigingsverschijnselen

Een CO-vergiftiging vaststellen is geen eenvoudig karwei, aangezien de eerste tekenen meestal zeer banaal zijn: hoofdpijn, misselijkheid en een onverklaarbare vermoeidheid. Ze worden dan ook nauwelijks herkend, en daar schuilt net het gevaar. Nadien krijgt het slachtoffer namelijk last van braken, duizeligheid en bewustzijnsverlies. Dat kan tot een coma of zelfs de dood leiden.

Preventie

Je vraagt je wellicht af hoe je je kan beschermen tegen dit onheil? Welnu, er zijn zeker een aantal maatregelen die je kan nemen. Zo is het aangewezen je verwarming elk jaar te laten inspecteren. Wees daarenboven voorzichtig met het verbranden van zaken binnen je huis; zorg altijd voor de nodige verluchting. Ook belangrijk is de klachten van je huisgenoten altijd ernstig te nemen. Wanneer zij klagen over hoofdpijn, misselijkheid en black-outs moet je ervoor zorgen dat iedereen zeer snel het huis verlaat. Om blijvende schade te beperken is het belangrijk hierna zo snel mogelijk medische hulp te zoeken.

Behandeling

Wanneer een persoon vergiftigd is met CO dien je zo vlug mogelijk én gedurende zes uur zo geconcentreerd mogelijke zuurstof toe te dienen via een speciaal masker. Vermeld daarom wanneer je een ambulance belt dat het waarschijnlijk om een CO-vergiftiging gaat. In ernstige gevallen zal het slachtoffer worden overgebracht naar een ziekenhuis dat over een speciale hyperbare kamer beschikt.

Tags , ,