Tag

Tbc, zware infectieziekte

De infectieziekte tuberculose of tbc is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. De laatste jaren werd er over de hele wereld een stijging van het aantal tbc-gevallen vastgesteld, ook in Europa. Tbc is tegenwoordig heel goed te behandelen met antibiotica.

Een tbc-besmetting gebeurt via de lucht. Als besmette personen spreken, hoesten of niezen, brengen ze de bacterie over. De bacterie valt de longen aan en veroorzaakt een kleine ontsteking.  Bij gezonde mensen blijft het daarbij, maar mensen met een zwakke weerstand worden er ziek door.
Verschijnselen

De ontsteking kan zich bij mensen met een zwakke weerstand verder uitbreiden en tbc-bacteriën komen zo via de bloedbaan ook in andere organen terecht. De belangrijkste symptomen van longtuberculose zijn aanhoudend hoesten, zweten, pijn in de borstkas, bloed ophoesten en gezichtsverlies

Risicogroepen

In westerse landen treft de ziekte vooral ouderen. Maar in Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse ontwikkelingslanden komt de ziekte nog steeds vaker voor. Daar zijn vooral jongvolwassenen het slachtoffer. Jonge vrouwen (tot 45 jaar) lopen nog meer risico dan mannen.

Tbc komt de laatste jaren terug meer voor, wat te wijten is aan de wijde verspreiding van HIV. HIV-patiënten lopen een groter risico op besmetting dan andere mensen. In westerse landen komt de ziekte vooral voor bij daklozen, drugsverslaafden en asielzoekers.

Behandeling

Als men na onderzoek van de fluimen tuberkelbacteriën gevonden heeft, is een patiënt besmettelijk. Men spreekt dan van een open longtuberculose. Als de andere organen zijn aangetast of patiënten een gesloten longtuberculose hebben, zijn ze doorgaans niet besmettelijk.

Tbc is helemaal geneesbaar. De behandeling duurt ongeveer een half jaar. De patiënt krijgt antibiotica toegediend, maar als de bacterie hiertegen resistent is moet men de behandeling aanpassen. Het tbc-vaccin beschermt vooral tegen zware complicaties als hersenvliesontsteking.

Tags , , ,

Wat is tbc?

Tuberculose of tbc is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. De laatste jaren werd er wereldwijd een stijging van het aantal tbc-gevallen vastgesteld, ook in Europa.

De besmetting met tbc verloopt via de lucht. Personen die al besmet zijn met tbc brengen de bacterie over op anderen wanneer ze spreken, hoesten of niezen. De tbc-bacterie valt meestal de longen aan en veroorzaakt daar een kleine ontsteking. Bij gezonde mensen blijft het meestal daarbij, maar mensen met een verminderde weerstand worden ziek. De ontsteking breidt zich verder uit en de bacteriën komen via de bloedbaan ook in andere organen terecht. De voornaamste symptomen van longtuberculose zijn aanhoudend hoesten, pijn in de borstkas, zweten, gewichtsverlies en bloed ophoesten.

Risicogroepen

In westerse en geïndustrialiseerde landen treft de ziekte vooral ouderen. Maar in Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse ontwikkelingslanden komt de ziekte vaker voor. Daar verspreidt ze zich vooral onder jong-volwassenen. Vooral vruchtbare vrouwen met een leeftijd tussen 15 en 44 jaar hebben een groter risico ziek te worden ten gevolge van tbc.

Tbc komt de laatste jaren vaker voor. De oorzaak daarvan is de wijde verspreiding van HIV. Steeds meer mensen zijn besmet met HIV en hebben en verzwakt immuunsysteem. HIV-patiënten hebben een 100 keer grotere kans op de ontwikkeling van tbc dan andere mensen.

Verder komt de ziekte in westerse landen vooral voor bij marginale groepen, asielzoekers, daklozen, drugsverslaafden,…

Behandeling

Een patiënt is besmettelijk als men na onderzoek van de fluimen tuberkelbacteriën gevonden heeft. Dit heet een open longtuberculose. Personen bij andere organen zijn aangetast of met een geslote, longtuberculose zijn doorgaans niet besmettelijk.

TBC is volledig te genezen. De behandeling voor TBC duurt normaal gezien ongeveer zes maanden. De patiënt krijgt antibiotica, maar als blijkt dat de bacterie tegen alle antibiotica resistent is, moet de behandeling aangepast worden. Er bestaat een vaccin tegen tbc, maar dat beschermt vooral tegen zware complicaties (hersenvliesontsteking, veralgemeende tuberculose, …).

Tags ,