Tag

Dysenterie: een minder aangenaam souvenir

Dysenterie (vaak ‘rode loop’ genoemd) is een ontsteking van het spijsverteringsstelsel die resulteert in buikpijn en diarree met bloed- en slijmverlies. Ze wordt veroorzaakt door bepaalde bacteriën (bacillaire dysenterie) of eencellige organismen (amoeben-dysenterie).

Bacillaire dysenterie

Bacillaire dysenterie wordt veroorzaakt door de bacterie shigella en wordt dan ook vaak shigellose genoemd. Deze ontsteking is te wijten aan een gebrek aan persoonlijke hygiëne. Door bijvoorbeeld de handen niet te wassen na een bezoek aan het toilet, gaat deze bacterie vlot van de ene persoon op de andere. Ze kan ook als epidemie optreden, wanneer ze binnen een bepaald gebied meer optreedt dan normaal. Vaak is dit het geval in tropische streken.

De eerste symptomen zijn koorts, buikpijn en dunne diarree. Na enkele dagen wordt dit diarree met bloedverlies. Dit alles kan leiden tot dehydratatie, doordat het lichaam veel vocht en zouten verliest. In tegenstelling tot amoeben-dysenterie, gaat deze meestal vanzelf over na een week. Antibiotica kunnen hulpvol zijn om de diarree te doen afnemen.

Amoeben-dysenterie

Amoeben-dysenterie wordt veroorzaakt door amoeben, eencellige organismen die in dit geval als parasiet optreden. Ze wordt meestal overgebracht door vervuild water en voedsel. Hygiënegebrek ligt hier dus eveneens aan de basis, waardoor deze besmetting vaker voorkomt in minder bedeelde landen. In tegenstelling tot de bacillaire dysenterie, kan deze soms jarenlang aanhouden. De symptomen ontwikkelen zich gedurende de eerste weken en komen dan pas tot uiting. Diarree met bloed- en slijmverlies is hier eveneens het voornaamste. Het bloed is afkomstig van de amoeben, die zich in de dikke darm bevinden. Deze kunnen in 10% van de gevallen ook verder in het lichaam geraken en andere organen bereiken. De behandeling bestaat uit het toedienen van verschillende medicijnen om overal doorheen het lichaam de amoeben te vernietigen.

Besmetting

Dysenterie is uiterst besmettelijk. Slachtoffers ervan zullen dan ook steeds gevraagd worden thuis te blijven en zich zeker niet op het werk of op school te begeven. Vaccinatie is spijtig genoeg niet mogelijk. Een optimale lichaamlijke hygiëne is dus de enige manier om dysenterie te voorkomen. Op reis is het ook aangeraden enkel water te drinken uit flesjes, gemeenschappelijk gebruik van handdoeken en washandjes te voorkomen en zo weinig mogelijk openbare objecten aan te raken.

Tags , , ,

Wat is malaria?

Malaria is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een parasiet (plasmodium). Die malariaparasieten komen in het lichaam na een muggenbeet. Er bestaan vier types malaria, waarvan de zwaarste P. falciparum is. Als de ziekte niet in een vroeg stadium wordt vastgesteld en behandeld, kan ze dodelijk zijn.

Malaria komt alleen voor in de gebieden waar de anophelesmuggen, die de ziekte overdragen, aanwezig zijn. Die muggen leven in wareme en vochtige tropische en subtropische gebieden. 90% van alle malariagevallen ontstaan in Zwart Afrika, maar ook in Zuidoost-Azie en Zuid-Amerika is het risico op malaria groot. Iedere 30 seconden sterft er ergens op de wereld een kind aan malaria. Verder zijn ook zwangere vrouwen erg kwetsbaar.Volgens de WHO sterven ieder jaar een miljoen mensen aan de ziekte.

Symptomen

De incubatieperiode (periode tussen de besmetting en de eerste symptomen) van malaria bedraagt tien dagen. Het is belangrijk om de symptomen vroeg vast te stellen. De symptomen zijn hoge koorts, rillingen, vermoeidheid en spierpijn. In het begin lijken de symptomen op die van een gewone griep. Verder kunnen patiënten ook last hebben van misselijkheid, braken en diarree.De zwaarste vormen van de ziekte kunnen de nieren en hersenen beschadigen en leiden tot bloedarmoede, geelzucht, coma of zelfs de dood.

Nadat de ziekte jarenlang min of meer onder controle werd gehouden, zijn er nu wereldwijd meer malariagevallen dan ooit. Voor dit stijgende aantal zijn verschillende verklaringen. Zo wordt de parasiet resistent tegen traditionele behandelingsmethoden, worden de malariamuggen resistent tegen de insecticiden en hebben politieke en sociale omwentelingen ertoe geleid dat de malariagebieden nu dichter bevolkt zijn. Door veranderingen (mijnbouw, irrigatie, aanleg van wegen) vormen veel gebieden een ideale broedplaats voor muggen.

Behandeling en controle over de ziekte

Malaria kan vastgesteld worden na bloedonderzoek. Er bestaan verschillende preventieve medicijnen tegen de ziekte, maar doordat de muggen steeds meer resistent worden tegen de bestaande medicijnen, is geen enkel preventief middel 100% doeltreffend. Er bestaat nog geen vaccin tegen de ziekte.

Er zijn veel medicijnen om de ziekte te behandelen op de markt. Ook dat is nodig omwille van het sterke resistentievermogen van de parasieten. Bepaalde mensen kunnen bijwerkingen ondervinden van de medicijnen.

De verspreiding van de ziekte kan onder controle gehouden worden door het terugdringen van de muggenpopulatie, door bijvoorbeeld de sloten waarin de muggen broeden, op te vullen. Verder is het ook belangrijk dat de inwoners van de risicogebieden goed ingelicht wordt over de ziekte, zodat ze de symptomen in een vroeg stadium kunnen herkennen. Muskietennetten bedekt met insecticiden vormen een goede bescherming tegen de malariamuggen.

Reizigers die na een bezoek aan een tropisch land koorts hebben of griepverschijnselen vertonen, raadplegen best zo snel mogelijk een dokter.

Tags , ,