Tag

Transseksualiteit, aandoening of probleem?

Transseksualiteit is een lichamelijke gesteldheid  waarbij men zich niet thuis voelt in het lichaam waarin men geboren is. Het is niet zomaar een probleem dat voorkomen kan worden. Een transseksueel persoon beleeft zichzelf zowel op psychisch, seksueel en sociaal vlak als behorende tot het andere geslacht. Er zijn een aantal verschijnselen die mogelijk  duiden op transseksualiteit, zelfs al vanaf een zeer jonge leeftijd. Andere, minder stigmatiserende termen voor transseksualiteit zijn: genderidentiteitsstoornis, geslachtsincongruentie en genderklachten.

Transseksualiteit

Transseksualiteit wordt vaak verward met seksuele voorkeur of seksuele afwijking. Wanneer je transseksueel bent, voel je jezelf gevangen in het lichaam van iemand met het verkeerde geslacht. Je bent bijvoorbeeld een meisje dat zich meer jongen voelt. Een transseksueel persoon kan zowel homo- als heteroseksueel zijn.

Geslachtsincongruentie in de kindertijd

Genderontwikkeling start  reeds vroeg in de kinderjaren. Er zijn twee fasen te onderkennen in de ontwikkeling van het man of vrouw zijn: In de eerste instantie is er de fase waarin het kind bewust wordt van zijn of haar geslacht. Vervolgens het stadium waarin mannelijke en vrouwelijke geslachtkenmerken aangeleerd worden door de omgeving. De symptomen van transseksualiteit beginnen dan ook vroeg in de kinderjaren. Aanwijzingen kunnen zijn:

- Het weigeren om typische jongens- of meisjeskleding te dragen
- Gedrag vertonen afwijkend van het geslacht, bijvoorbeeld een jongen die enkel aan meisjesactiviteiten wil meedoen
- Een sterke voorkeur hebben voor speelgenootjes van het andere geslacht
- Uitspraken die tonen dat het kind ontevreden is met zijn of haar geslacht

Deze symptomen duiden echter niet altijd op genderklachten. Transseksualiteit komt immers zeer weinig voor. Enkel indien deze verschijnselen zich voortzetten in de latere kindertijd, kan dit een teken zijn van een identiteitsstoornis. Voorzichtigheid is aangewezen.

Omgaan met transseksualiteit

Er werd reeds vermeld dat transseksualiteit zelden voorkomt. Dankzij de bewustwording rond geslachtsproblemen, staat men tegenwoordig meer open voor geslachtsidentiteitsstoornissen. De mogelijk oorzaken van transseksualiteit zijn echter onduidelijk. Geen enkele wetenschap is er tot nu toe in geslaagd om deze aandoening te verklaren.

Psychologische behandeling maakt bewustwording rond transseksualiteit vaak gemakkelijker. Veel mensen leven namelijk vaak in ontkenning en kunnen niet goed omgaan met een genderidentiteitsstoornis. Daarom is de eerste stap vaak het leren aanvaarden wie je bent. Transseksualiteit is een aandoening die niet noodzakelijk een probleem vormt.

Een operatie is bovendien mogelijk. Dit is echter een zeer ingrijpende behandeling waarmee intensieve psychologische begeleiding gepaard gaat. Deze ingreep is vaak aangewezen om te voorkomen dat men op latere leeftijd terugvalt op de initiële stoornis.

Tags ,