Tag

Wat is teelbalkanker?

Teelbalkanker (of zaadbalkanker) is een eerder atypische vorm van kanker. De ziekte treft jaarlijks enkele honderden mannen in Nederland en België en komt dus relatief weinig voor. Teelbalkanker is in de meeste gevallen goed te genezen en wordt zelfs beschouwd als een van de best behandelbare vormen van kanker. Meer dan negen op tien patiënten herstellen volledig. Zelfs wanneer de kanker is uitgezaaid, zijn je overlevingskansen nog vier op vijf. Zoals andere vormen van kanker, wordt teelbalkanker behandeld met chemotherapie en bestralingstherapie. In vele gevallen is ook een operatie noodzakelijk, waarbij dan de getroffen teelbal verwijderd wordt.

Hieronder lees je meer over de risicofactoren en symptomen van teelbalkanker.

Risicofactoren teelbalkanker

Teelbalkanker komt voornamelijk voor bij mannen van middelbare leeftijd (20-40 jaar), maar de ziekte treft ook jongeren en oudere mensen. Algemeen gesproken gaat het om een eerder zeldzame vorm van kanker, maar in deze leeftijdscategorie – die weinig door kanker getroffen wordt – is het wel de meest voorkomende vorm.

Er zijn enkele risicofactoren die de kansen op het krijgen van teelbalkanker verhogen. Zo lopen blanke mannen vijfmaal meer risico om de ziekte te krijgen, dan mensen met een donkerdere huidkleur. Het is tot op heden niet duidelijk waaraan dit te wijten is. Teelbalkanker is bijna onbestaande in enkele landen in Azië en Afrika.
Zoals bij vele vormen van kanker, speelt ook hier een erfelijke factor mee: mensen met een familiegeschiedenis van teelbalkanker lopen meer risico om zelf de ziekte te krijgen. Voor onvruchtbare mannen geldt hetzelfde. Een laatste risicogroep wordt gevormd door mannen die geboren worden met ingedaalde teelballen. Dit noemt men cryptorchisme. Zo’n kleine vijf percent van de jongens wordt geboren met deze aandoening.

Symptomen teelbalkanker

De voornaamste symptomen van teelbalkanker zijn veranderingen van de vorm van je scrotum. Hierbij bedoelen we het verschijnen van een pijnloze knobbel in je teelbal, of het groter worden van je teelballen. Naast deze symptomen, hebben patiënten ook last van een vreemd gevoel in of achter hun teelballen, of in hun onderbuik. Wanneer de kanker zich reeds in een verder stadium van ontwikkeling bevindt en is uitgezaaid, kunnen er symptomen als buik -en rugpijn optreden.

Tags ,

Onderzoek van de teelballen

Het is belangrijk te weten hoe je teelballen normaal gezien aanvoelen, zodat je het op tijd kan herkennen wanneer er iets ongewoon gebeurt. Wie regelmatig zijn teelballen onderzoekt zal teelbalkanker sneller ontdekken.

Teelbalkanker

Teelbalkanker is een kanker die niet erg vaak voorkomt maar tegelijk de meest voorkomende kanker bij mannen. Slachtoffers hebben meestal een leeftijd tussen de 15 en 34. Je kansen op teelbalkanker liggen hoger als een van je teelballen te laat of niet zijn ingedaald of als dichte familie er al last van had.

Daarom is het belangrijk eens in de maand je teelballen te onderzoeken, zodat je er zeker op tijd bij bent, moest het zich voordoen. Je doet dit best in bad of onder de douche, omdat het scrotum dan ontspannen is.

Hoe pak je dit best aan?

Je neemt je scrotum vast met beide handen. Door te voelen en rollen met de duimen en de vingertoppen vergelijk je de teelballen en raak je gewend aan de normale vorm. Deze normale toestand van de teelballen houdt in dat ze zacht aanvoelen, zonder knobbels, zwellingen of harde zones. Kleine verschillen in grootte van de teelballen zijn normaal, dit is geen reden om je zorgen te maken. Hetzelfde geldt voor teelballen die niet even hoog hangen.

Vervolgens onderzoek je best elke teelbal apart. Vanboven en aan de achterkant voel je zacht en gehobbeld de ‘epididymis’ of de bijbal. Dit is geen ongewoon gezwel.  Een eventuele zwelling zit ingebed in het oppervlak van de teelbal.

Je gaat vervolgens ook best na of er iets veranderd is aan de huid van het scrotum.

Wat als je iets vreemd voelt?

Als je een kleine knobbel of zwelling voelt in een van de teelballen, een van de teelballen harder is dan de andere, als je scrotum zwaar of ongemakkelijk aanvoelt of je sperma bloed bevat of  een vreemde geur heeft contacteer je best een arts. Andere symptomen kunnen zijn: een dof en zwaar gevoel in de onderbuik, vergroting van de teelbal, een zwelling van de borstklier of het gebied rond de tepel,…

Een klein, hard knobbeltje, ter grootte van een erwt kan op teelbalkanker wijzen. Maar de meeste zwellingen of knobbeltjes zijn geen kanker, toch laat je er best een arts naar kijken. Die kan dan onderzoeken wat er de oorzaak van is. Als je het negeert zal de kanker groeien en bestaat de kans dat het zich zal uitbreiden naar de rest van het lichaam.

Behandeling

Als uit onderzoek een kwaadaardige kanker blijkt zal men moeten ingrijpen. De teelbal wordt dan operatief verwijderd via een kleine snede in de lies. De ingreep duurt niet lang, na enkele dagen kan je het ziekenhuis al verlaten. Afhankelijk van het stadium van de kanker is nog extra chemotherapie of radiotherapie nodig.

Er zijn normaal gezien geen gevolgen voor het libido of de vruchtbaarheid zolang de overgebleven teelbal gezond is. Als er op tijd wordt ingegrepen is de ingreep zeer efficiënt en zal bijna 100% van de patiënten ervan genezen, zelfs als er al uitzaaiingen waren.

Tags , ,