Tag

Wat is epiglottitis?

Het strottenhoofd is het bovenste deel van de luchtpijp en bevindt zich diep in de keel. In het strottenhoofd zitten de stembanden en wordt de stem gevormd. Het strottenhoofd wordt tijdens het slikken afgesloten door het strotklepje (epiglottis). Dit is een kraakbeenklepje dat ervoor zorgt dat er geen voedsel in de luchtwegen terecht komt. Epiglottitis is een ontsteking van dat strotklepje.

Oorzaken

Epiglottitis wordt meestal veroorzaakt door infectie met de Haemophilus influenzae-bacterie. Vele andere bacteriën en virussen kunnen deze aandoening echter eveneens veroorzaken. Tegenwoordig is het HiB-vaccin beschikbaar tegen de Haemophilus influenzae. Hierdoor komt epiglottitis veel minder voor.

Symptomen

Epiglottitis komt meestal voor bij kinderen van twee tot vier jaar, maar ook volwassenen kunnen het krijgen. Epiglottitis begint met koorts, keelpijn, prikkelbaarheid en heesheid.

Bij baby’s treden andere verschijnselen op, ze maken vaak een grommend geluid bij het ademen en huilen veel. Wanneer het strotklepje opzwelt en de luchtwegen gedeeltelijk of geheel geblokkeerd zijn, kan de ziekte problematisch worden. Door de blokkade kan de patiënt in ademnood verkeren of zelfs stikken. Sommige patiënten kunnen moeilijk slikken en gaan kwijlen. Ze zitten dan het liefst rechtop of leunen naar voren om voldoende te kunnen ademen.

Bij ernstige epiglottitis moet de patiënt onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gebracht. Elke poging om de mond te openen en de reden van de verstikking te onderzoeken, zal de aandoening verder verergeren.

Behandeling

Epiglottitispatiënten moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Al naar gelang van de ernst van de ziekte worden zij soms op de intensive care opgenomen. Een buis wordt in de luchtwegen aangebracht om te zorgen dat de toegang tot de luchtpijp vrij is. Met behulp van een infuus wordt de patiënt van voedingsstoffen en vocht voorzien. Antibiotica worden toegediend om de infectie te bestrijden. Als het opgezwollen strotklepje de luchtpijp blokkeert, kunnen middelen worden toegediend om de zwelling te verminderen, zodat de luchtwegen open gaan. Als de aandoening niet wordt behandeld, kan ze gevaarlijk worden.

Misvatting

Soms wordt pseudokroep (laryngitis subglottica) verward met epiglottitis (laryngitis supraglottica). Pseudokroep is een aandoening die veel frequenter voorkomt maar onschuldiger is. De oorzaak is een infectie van de luchtwegen door een virus. Pseudokroep komt vooral bij jonge kinderen voor. Patiënten met pseudokroep zijn minder ziek en de ademhalingsmoeilijkheden leiden slechts zeer zelden tot levensbedreigende situaties.

Tags , , ,

Wat is laryngitis?

Laryngitis of pseudokroep is een aandoening waarbij het bovenste deel van het strottenhoofd en de stembanden ontstoken is. Dit kan heesheid en tijdelijk verlies van stem veroorzaken.

Omschrijving

Laryngitis is een ontsteking van de larynx of het strottenhoofd. Er zijn twee vormen van deze aandoening: de acute en de chronische. Bij acute laryngitis zijn de symptomen na enkele dagen weg. Bij de chronische vorm kan dit weken of zelfs maanden aanhouden.

Kinderen hebben als bijkomend risico dat er ademhalingsproblemen kunnen voorkomen. Dit komt omdat het strottenhoofd bij kinderen kleiner is en deze door de ontsteking gaat opzwellen.

Oorzaken

Eén van de oorzaken van laryngitis is een overmatig gebruik van de stem. Het kan ook door een ontsteking van een nabijgelegen orgaan komen. Deze ontsteking kan dus overslaan op het strottenhoofd.

Acute laryngitis
kan een slecht stemgebruik als oorzaak hebben. Wanneer je te lang hebt gepraat of geroepen, kan je al je stem verliezen. Daarbij is het mogelijk dat je ook al stemverlies hebt wanneer je rook inhaleert of als gevolg van een allergie.

Chronische laryngitis kan je krijgen door langdurig alcoholmisbruik, roken of blootstelling aan stof. Hierdoor is je stem langdurig hees of valt ze soms zelfs volledig weg.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van laryngitis zijn:

- heesheid
- keelpijn
- zwakke of wegvallende stem
- droge hoest
- lichte koorts

Diagnose en behandeling

De diagnose kan door een arts met behulp van een laryngoscopie gesteld worden. De behandeling bestaat uit voorgeschreven antibiotica omdat de aandoening door bacteriën wordt veroorzaakt. Voor een snel herstel kan je je best houden aan onderstaande raadgevingen.

- Probeer niet of weinig te spreken.
- Fluisteren is even erg voor de stembanden als roepen.
- Drink veel warme dranken.
- Vermijd airco’s.
- Vermijd sigaretten en sterke drank.

Vragen aan je arts

Wanneer je vermoedt dat je laryngitis hebt, kan je best volgende vragen stellen aan je arts om zo snel mogelijk van de aandoening verlost te geraken.

- Wat is de exacte oorzaak van de aandoening?
- Is er een onderliggend medisch probleem of komt de oorzaak van buitenaf?
- Is er een infectie, en hoe zwaar is deze?
- Zijn antibiotica echt nodig?
- Zijn er stoffen waarvoor ik allergisch ben die de aandoening veroorzaken?
- Hoe kan ik de symptomen bestrijden?

Tags , , ,