Tag

Wat is stralingsziekte?

Stralingsziekte komt voor  wanneer je blootgesteld werd aan ioniserende stralingen. Indien een persoon in een korte periode regelmatig wordt onderworpen aan een dosis van 0,7 Gray (Gy), spreekt men van een stralingsziekte. De Gray is een eenheid voor de hoeveelheid ioniserende straling.

Stralingen

Niet-ioniserende stralingen komen van een natuurlijke bron zoals geluidsgolven, licht en microgolven. Deze stralingen veroorzaken een beperkte schade waarvan het lichaam zichzelf herstelt. Wanneer je lichaam echter blootgesteld wordt aan abnormaal hoge hoeveelheden straling loop je een stralingsziekte op. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een medische behandeling, bepaalde ongevallen of nucleaire aanvallen.

Mensen reageren verschillend op stralingen. Radioactieve deeltjes of stralen verbinden zich met de atomen in het lichaam. Dit stopt het cirkelen van de atomen rond de atoomkern. Hierdoor treedt mogelijk celmutatie op en kan je zelfs kanker krijgen. Blootstelling aan straling heeft celafsterving, en aantasting van weefsels en organen tot gevolg. Bijgevolg verzwakt het immuunsysteem waardoor met sneller vatbaar is voor ontstekingen en infectieziektes.

Straling penetreert het lichaam en wordt geabsorbeerd door zachte en harde weefsels. Radiatiestraling in de vorm van een bepaalde materie kan ingeademd of ingeslikt worden.

Risico’s en symptomen

De impact die straling op cellen heeft veroorzaakt de verschillende symptomen van stralingsziekte. De schade aan de cellen rond de ingewanden veroorzaakt misselijkheid, overgeven en uitdroging. Chronische blootstelling aan radiatiestraling verhoogt de kans op kanker en versnelt het verouderingsproces.

De symptomen van stralingsziekte variëren naarmate de dosis van radiatiestraling waaraan men blootgesteld werd. De initiële en eerst voorkomende verschijnselen zijn misselijkheid, overgeven, diarree en vermoeidheid. Deze symptomen kunnen gevolgd worden door:

- Hoofdpijn
- Kortademigheid en droge hoest
- Verhoogde hartslag
- Ontsteking aan mond en keel
- Pijn aan het tandvlees
- Haarverlies
- Droge hoest
- Pijn in de borst
- Branderig gevoel
- Verkleuring van de huid
- Bloedingen en anemie

In extreme gevallen - wanneer de blootstelling hoger ligt dan 10 Gray - kan stralingsziekte de dood tot gevolg hebben. Er is bovendien geen specifieke behandeling. Er zijn wel medicijnen en pijnstillers verkrijgbaar die de misselijkheid en het overgeven verhelpen. Antibiotica en bloedtransfusies zijn nodig bij een ernstig geval van stralingsziekte.

Tags ,