Tag

Oorzaken en behandeling van scheelzien

Scheelzien of strabisme doet zich vooral voor bij kinderen. Het betreft de toestand waarin de ogen verkeren wanneer ze niet dezelfde richting uitkijken. Hoewel de kinderen er gewoonlijk zeer weinig ongemakken van ondervinden, is het erg belangrijk dat er een behandeling wordt voorzien opdat geen permanente schade wordt berokkend. Bij volwassenen daarentegen is dit niet dermate van belang omdat de klachten van een ander soort zijn.

Wat is scheelzien?

Strabisme komt voor in verschillende vormen. Zo kan het afwijkend oog zowel naar binnen (esotropie) als naar buiten (exotropie), zowel naar boven (hypertropie) als naar beneden (hypotropie) gericht zijn. In de meeste gevallen betreft het telkens hetzelfde oog, maar alternatie is evenzeer mogelijk. Dit wil zeggen dat beide ogen om beurten afwijken. Bovendien treedt scheelzien niet noodzakelijk voortdurend op, het kan zich daarentegen ook enkel voordoen wanneer de persoon moe of onwel is of zich concentreert op een veraf of nabij gelegen object.

Aangezien kinderen slechts zelden last hebben van slecht zien of dubbelzien, zijn ze minder geneigd om hierover klachten neer te leggen. Tijdige en adequate behandeling zijn echter nodig opdat het zicht niet permanent wordt aangetast. De behandeling gehanteerd voor volwassenen daarentegen heeft eerder te maken met storende dubbelbeelden of esthetische overwegingen.

Oorzaken

Bij kinderen worden vooral ongevallen, oogafwijkingen, verziendheid en een minder goede sturing van de spierbalans aangehaald als de meest frequente oorzaken van scheelkijken. Volwassenen op hun beurt kunnen slachtoffers van strabisme zijn omwille van het op kinderleeftijd niet behandeld zijn, oogspierverlamming, ongevallen of als bijwerking van schildklierproblemen.

Behandeling

Een bril is in sommige gevallen al voldoende om te corrigeren, voornamelijk bij verziendheid. Onder bepaalde omstandigheden kan een bril ook als voorbereiding op een operatie aangewend worden.

Bij kinderen jonger dan 7 jaar is de meest gebruikte behandeling occlusie of afdekken van het afwijkende oog. Vaak is het wenselijk dat beide ogen alternerend (beurtelings) bedekt worden. Deze methode gebruikt men vooral om amblyopie (lui oog) te verhinderen. De bedoeling van deze methode is  een goede gezichtsscherpte te verwerven aan het luie oog en aldus aan beide ogen.

Indien beide manieren niet geschikt blijken, kan operatie van de oogspieren nodig geacht worden. Hierbij wordt gewerkt met de buitenzijde van de oogbol, de oogbol zelf wordt niet uit zijn kas gehaald. Bij kinderen gebeurt dit onder algemene verdoving, bij volwassenen mogelijk onder plaatselijke verdoving. Meerdere operaties kunnen een vereiste zijn.

Tags , , ,