Tag

De gevaren van roken tijdens de zwangerschap

Voor niet-rokers is het een evidentie, een morele kwestie zelfs: «zoiets doe je niet». In tijden waarin we het roken stapsgewijs hebben verbannen uit openbare gebouwen, restaurants en binnenkort waarschijnlijk ook cafés, is het idee van een rokende zwangere vrouw voor velen onaanvaardbaar. Dat het gevaarlijk is voor het ongeboren kind, dat weet iedereen, maar wat zijn nu de precieze risico’s? We zetten er even enkele op een rijtje.

1. Het ongeboren kind is met de moeder verbonden via de placenta of moederkoek. «Ik eet nu voor twee», hoor je vaak zeggen. Maar het kind consumeert alles wat de moeder consumeert, het drinkt en rookt ook mee. Via de placenta komt het in aanraking met de kankerverwekkende stoffen die tabak bevat. Ook met alcohol kan men best voorzichtig zijn.

2. Naast het gekende verhoogde risico op kanker zijn er nog vele, minder gekende gevolgen, op korte en langere termijn. Roken verhoogt bijvoorbeeld ook de kansen op complicaties bij de zwangerschap, miskramen en wiegendood. Verder krijgt het kind in de baarmoeder teveel koolstofmonoxide binnen en te weinig zuurstof, wat rechtstreeks leidt tot een verminderde groei en een lager geboortegewicht. Dit beïnvloedt ook de ontwikkeling van de hersenen van de foetus en kan later leiden tot leerproblemen. Kortom, het kind draagt de gevolgen zijn hele leven mee.

3. Roken tijdens de zwangerschap heeft niet enkel betrekking op de moeder, maar ook op de vader! Ook passief meeroken is schadelijk voor het kind en verhoogt de kansen op groeiproblemen en een lager geboortegewicht. Wie er de internetfora voor zwangere vrouwen op naleest, ziet dat stoppen met roken tijdens de zwangerschap vaak nog moeilijker is wanneer de partner rookt. Samen stoppen en elkaar blijven aanmoedigen blijft de beste oplossing.

Roken is iets waarvoor jij kiest en je kind niet, zegt men vaak. Maar daarbij vergeet men soms iets te snel dat het gaat om een verslaving, iets waar je mee worstelt. De rokende moeder, die (te?) snel met de vinger gewezen wordt, is meer gebaat met ondersteuning en begrip van haar omgeving. Iedereen kan dus bijdragen aan de gezondheid van het kind.

Tags , , , ,

Stoppen met roken met Champix

Champix is een hulpmiddel om te stoppen met roken dat sinds december 2006 op de Belgische markt verkrijgbaar is. Het zou tot vier keer meer succes boeken dan andere hulpmiddelen.

Champix is een middel op basis van varenicine, een synthetische variant op cystine. Champix werkt in op de nicotinereceptoren in de hersenen. Het blokkeert deze, waardoor er bij het stoppen met roken niet veel ontwenningsverschijnselen bestaan.

Daarbij zal Champix ook de bevrediging van het roken verminderen. De roker zal veel minder genieten van zijn sigaret. In tegenstelling tot andere middelen om te stoppen met roken bevat Champix geen nicotine. De producent van Champix is Pfizer, bekend van onder meer Viagra.

Een behandeling met Champix duurt doorgaans 12 weken. Afhankelijk van wat je dokter voorschrijft, moet je elke dag 1 of 2 pilletjes nemen.

Kritiek

Champix heeft na zijn verschijning op de markt al verschillende keren onder vuur gelegen. Zo is er een onderzoek geopend naar het verhoogde risico op zelfmoordneigingen en depressies ten gevolge van het gebruik van het middel. Toch heeft het middel wereldwijd al duizenden mensen van de sigaret afgeholpen.

Zyban

Champix is volgens onderzoeken 1,5 keer zo efficiënt als het antidepressiemiddel Zyban. Dat middel is niet op nicotine gebaseerd, maar onderdrukt ook het verlangen naar nicotine. Maar er blijven ontwenningsverschijnselen optreden.

Tags , , ,