Tag

Vasectomie of sterilisatie van de man

Bij een vasectomie worden de  zaadleiders van de man doorgeknipt zodat er geen zaadcellen meer in de zaadvloeistof kunnen komen. Het is een kleine, relatief ongevaarlijke operatie die slechts onder plaatselijke verdoving plaatsvindt. Hierdoor verkiezen veel koppels deze operatie boven een meer gecompliceerde sterilisatie van de vrouw. Ook het feit dat een sterilisatie van de man geen invloed heeft op het seksleven, trekt vele koppels over de streep. De erectie en het orgasme met ejaculatie blijven immers dezelfde, enkel de zaadcellen ontbreken. Toch moet goed nagedacht worden over een vasectomie. De operatie zorgt er immers voor dat het krijgen van kinderen definitief onmogelijk wordt gemaakt. Slechts in uitzonderlijke gevallen is de operatie omkeerbaar.

Hoe gaat de vasectomie in zijn werk?

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving en neemt slechts een halfuurtje in beslag.

Nadat het scrotum verdoofd werd, maakt de dokter een kleine snede aan beide zijde van de balzak. Langs deze insnedes worden de zaadleiders lichtjes naar buiten getrokken en wordt er een stukje van beide zaadleiders verwijderd. De andere uiteinden worden afgesloten met kleine klemmetjes en de balzak wordt weer gedicht met een hechting die vanzelf oplost. Tijdens deze ingreep is het volstrekt normaal om een trekkend gevoel te krijgen in de liesstreek.

Welke maatregelen moeten er getroffen worden na de vasectomie?

Onmiddellijk na de operatie moet men een strakke onderbroek aantrekken en deze gedurende 24 uren aanlaten. Dit dient om zwelling te voorkomen, maar toch is het niet uitgesloten dat het scrotum pijn doet, opgezwollen of blauwgekleurd is. Tegen de pijn en zwelling kan je een pijnstiller en  een ijszak gebruiken. De blauwe kleur trekt na twee weken vanzelf weg.

Verder doe je het best rustig aan de eerste dagen na de ingreep. Vermijd zwaar werk, ga niet sporten (zeker niet fietsen) en stel het seksueel contact uit.

Hoe moet de vasectomie worden opgevolgd?

Direct na de vasectomie kan men nog steeds kinderen krijgen. Gedurende ongeveer 3 maanden na de ingreep bevinden er zich nog zaadcellen in het zaadvocht. Er zijn 15 à 20 zaadlozingen nodig om deze uit het lichaam te verwijderen. 3 maanden na de ingreep gaat men het sperma onderzoeken op zaadcellen. Zolang deze aanwezig zijn wordt dit onderzoek elke 4 tot 6 weken herhaald.

Zijn er risico’s verbonden aan een vasectomie?

Aan een vasectomie zijn slechts weinig risico’s verbonden. Er bestaat het risico dat de uiteinden van de zaadleiders terug aan elkaar gaan groeien. Maar dit komt slechts zelden voor. Verder is het mogelijk dat de wondjes kunnen infecteren of nabloeden. Deze nabloeding is gezien de grootte van de sneetjes niet echt verontrustend en gaat vanzelf over. Je gaat wel best naar de dokter als je koorts hebt, de zwelling niet afneemt, het wondje blijft bloeden of de pijn ondragelijk is.

Tags , , , ,