Tag

Wat is het gevolg van spinnenbeten?

Spinnenbeten veroorzaken, net als de meeste insectenbeten, een kleine zwelling, roodheid, pijn en jeuk. Deze reacties zijn zeer normaal en blijven vaak slechts enkele uren of dagen duren. Hierdoor is er meestal geen behandeling of slechts een thuisbehandeling nodig.

Sommige mensen, zoals baby’s en kinderen, vertonen echter een ernstigere reactie. Daarnaast zijn er enkele spinnen die over een gif beschikken dat schadelijk is voor mensen. In dat geval kunnen onderstaande symptomen optreden:

Anafylaxie of een ernstige allergische reactie

Anafylaxie of anafylactische shock kan levensbedreigend zijn. Indien iemand na een spinnen- of insectenbeet in shock raakt; moet hoesten; piepend of moeilijk ademhaalt; een opgezwollen mond, keel, lippen, tong, oren, oogleden, handpalmen, voetzolen of slijmvliezen krijgt; duizelig of verward is; last heeft van misselijkheid, diarree en buikkrampen of netelroos en een rode huid krijgt, dan moet er onmiddellijk medische hulp worden ingeschakeld.

De zwarte weduwespin en de bruine kluizenaarspin zijn vaak de veroorzakers van deze ernstige allergische reactie. Gezien ons koele klimaat komen deze giftige spinnen amper voor in België. Indien een persoon toch gebeten is door zo’n gevaarlijke spin, moet men onmiddellijk naar het ziekenhuis gaan. Zelf kan je de wonde eerst uitwassen met water en zeep, waarna je een schoon verband aanbrengt. Om de zwelling tegen te gaan kan je een koud kompres aanbrengen

Eveneens andere insecten zoals de agressieve Afrikaanse honingbij, wespen (zoals horzels en gele jassen) en vuurmieren kunnen voor ernstige allergische reacties zorgen. Dit doen ze door een persoon meerdere malen, soms in groep, te steken of te bijten.

- Een grote huidreactie op de plaats van de beet of steek
Op de plaats van de beet kan er een huidreactie voordoen. Hierbij gaat de huid rood worden, jeuken en een prikkelende of branderige pijn veroorzaken.

- Een huidinfectie op de plaats van de beet of steek
De infectie kan gaan zweren zodat er een paarsrode blaar ontstaat.

- Serumziekte ten gevolge van medicijnen
Om een beet of steek te behandelen dient men een antiserum toe. In sommige gevallen kan de persoon allergische reageren op deze behandeling en een serumziekte ontwikkelen. Dit uit zich, drie tot eenentwintig dagen na de start van de behandeling, in netelroos en griepsymptomen.

- Virale infectie
Vooral muggen uit het gebied rond de Nijl kunnen zijn gekend om hun overdraagbaarheid van infecties op mensen. Zo verspreiden ze het West-Nilevirus dat voor encefalitis of een ontsteking van de hersenen kan zorgen.

- Parasitaire infectie
Het bekendste insect dat parasieten kan overbrengen is de malariamug. Deze mug verspreidt malaria, een ziekte die dodelijk kan zijn.

Tags , , , ,