Tag

Dwarslaesie, ernstige verlamming

Bij dwarslaesie denken veel mensen meteen aan een verlamming van een bepaald lichaamsdeel. Een dwarslaesie ontstaat doordat het ruggenmerg een beschadiging heeft opgelopen in een verkeersongeluk, een sportongeluk en zelfs bij het verrichten van huishoudelijke taken. ‘Laesie’ betekent dan ook beschadiging.

Het ruggenmerg

In het ruggenmerg bevinden zich miljarden zenuwbanen door elkaar en vertakkingen links en rechts ervan die nodig zijn als verlengstuk van het ruggenmerg. Het gevoel en de beweging in het lichaam wordt mogelijk gemaakt door het ruggenmerg. Dit geeft signalen door naar de hersenen en de hersenen geef ook signalen door aan het ruggenmerg.

Functieverlies

Mensen die aan dwarslaesie lijden worden vaak in verband gebracht met rolstoelgebruikers. Maar dwarslaesie betekent niet meteen dat je niet meer kan lopen. In het lichaam kunnen er ook andere functies worden verstoord. Het is belangrijk om te weten waar de beschadiging van een dwarslaesie heeft plaatsgevonden in het lichaam. Deze beschadiging bepaalt waar er zich in het lichaam functieverlies heeft voorgedaan. Bij de aard van de beschadiging zijn er 2 zaken mogelijk. Men kan nagaan of er volledig functieverlies is of dat er slechts gedeeltelijk functieverlies is.

Spinale shockfase

De spinale shockfase ontstaat vlak na het ontstaan van een dwarslaesie. Hierbij reageert het lichaam zich af op de voorbije gebeurtenissen. Functies kunnen voor een onbepaalde tijd uitvallen en hierna weer volledig in werking treden. Het kan ook zijn dat het overblijvende functieverlies voor altijd is. Tijdens de dwarleasie kan je last hebben van vrijblijvende problemen zoals infecties van de urinewegen, nierstenen en spierspasmen. Toch is er op medisch vlak genoeg medicatie ontwikkeld om de meeste pijn uit te sluiten.

Revalideren en sporten

Het is belangrijk voor mensen die aan dwarslaesie lijden dat ze op de gepaste wijze revalideren en dat ze genoeg sporten. Er wordt gewerkt aan een goede zithouding. Ook aan de spieren wordt gewerkt om ze zo soepel mogelijk te houden. Zodra deze spieren in optimale vorm verkeren kan er gewerkt worden aan de activiteiten die, voor normale mensen, erg normaal lijken maar plots zeer moeilijk worden. Zoals zichzelf aankleden en wassen. Het is ook belangrijk dat je psychisch leert omgaan met je handicap en dat de bevoegde personen ervoor zorgen dan je jezelf weer volledig in de samenleving kan nestelen en zelf je eigen weg kan bepalen als je in een rolstoel zit.

Tags , ,