Tag

Spierverrekking door overbelaste spieren

Vele mensen die sporten krijgen vroeg of laat te maken met een spierverrekking. Dat is een blessure die veroorzaakt wordt door de overmatige uitrekking van spiervezels. De spier kan tijdens de lichamelijke inspanning overbelast worden. Spierverrekkingen komen het meest voor in de schouderspieren, de bovenbeenspieren (dijbeen), de hamstrings (achteraan de benen), de quadriceps (vooraan het been) en de kuitspieren.

Hoe voelt een spierverrekking aan?

Bij een spierverrekking voel je tijdens het sporten plots een pijn opduiken. De hele spier of een deel ervan kan pijn doen, maar je kan de pijn niet juist lokaliseren op een specifieke plaats. Het lijkt alsof een hele spier of een deel ervan pijn doet. De pijn wordt nog erger als de verrekte spier samengetrokken wordt. Het bewegen van de spieren is pijnlijk.

Wat kan je doen?

Ten eerste moet je de getroffen spier al laten afkoelen. Dat kan je doen door de spier onder koud stromend water te houden of door er ijs op te leggen. Leg het lichaamsdeel omhoog om de bloeddruk te verminderen en leg een drukverband aan. Probeer een arts te raadplegen als de klachten na drie dagen niet lijken te minderen.

Hoe je een spierverrekking kan voorkomen

Een spierverrekking kan je helaas niet voorkomen. Als je sport, zal er altijd een risico op blessures bestaan. Een goede opwarming voor je erin vliegt, kun je beter niet achterwege laten.  Zeker bij explosieve sporten als pakweg tennis, voetbal of squash is zo’n goede opwarming erg belangrijk.

Verrekkingen kunnen jammer genoeg niet altijd voorkomen worden, sporten houdt altijd enig risico op blessures in. Een goede opwarming voor je intensief begint te sporten kan u wel al veel leed en mogelijke kwetsuren en blessures besparen. Vooral bij explosieve sporten (voetbal, tennis, hardlopen, squash,…) is een goede opwarming van zeer groot belang om verrekkingen of nog erger spierscheuren te voorkomen.

Tags , , ,

Wat moet je doen bij een spierverrekking?

Een spierverrekking is een kwetsuur aan de pezen waarmee de spieren aan beenderen of de spier zelf vastgehecht zijn. Als die spieren tijdens een lichamelijke inspanning blootgesteld worden aan grote spanning, meestal tijdens het sporten, kan dat een spierverrekking tot gevolg hebben. Bij een spierverrekking is er geen sprake van een spierscheur. Er treden ook geen zwellingen of bloeduitstortingen op.

Er bestaan twee soorten spierverrekkingen, de acute en de chronische verrekking. Een acute verrekking kan het gevolg zijn van een klap tegen het lichaam, een extreme spiersamentrekking of overrekking. Bij een chronische spierverrekking gaat het om een terugkerende aandoening. Dat komt bijvoorbeeld voor wanneer de patiënt te weinig rust neemt tijdens twee trainingen.

In principe kan iedereen een spierverrekking krijgen,maar het komt vooral voor bij sporters. Ook oudere mensen en mensen met overgewicht hebben een verhoogd risico op spierverrekkingen.

Symptomen

Patiënten voelen pijn op de plek waar de spier zich bevindt. Als ze de spier bewegen of erop drukken, wordt de pijn erger. Spierverrekkingen treden vaak op in de vingers, pols, enkel, schouder, lies, rug en knie.

Behandeling

In geval van een verrekte spier, moet je meteen overgaan tot eerste hulp. Koel het lichaamsdeel af met koud stromend water, een ijszak of ijsblokjes. Leg het lichaamsdeel met de verrekking omhoog om zo de zwelling te verminderen. Leg daarna indien nodig een drukverband aan.

Neem contact op met een arts als de pijn na een dag of twee niet mindert. Hij kan de verrekking onderzoeken en je doorverwijzen naar een fysiotherapeut voor behandeling en verdere revalidatie.

Tags , , ,

Hoe krijg je rugpijn en wat kun je ertegen doen?

Het belangrijkste onderdeel van de rug is de ruggengraat of wervelkolom. De wervelkolom heeft een complexe en fijne structuur, die uit 33 smalle botten bestaat die we wervels noemen. Tussen iedere wervel zit een tussenwervelschijf die als schokdemper dient. Die is gemaakt van een geleiachtige substantie en wordt beschermd door een ruwering van vezelig kraakbeen. De ruggengraat wordt gesteund door rugspieren, ligamenten, zenuwen en pezen.

Oorzaken van rugpijn

Omdat de wervelkolom zo complex is, is de ware oorzaak van rugpijn vaak moeilijk te achterhalen. De meest voorkomende oorzaak is een verkramping van de rugspieren. Dat kan het gevolg zijn van een zware inspanning of een reactie op een repetitieve overbelasting.

De spier is dus beschadigd of geïrriteerd en gaat zich verkrampen om de rest van de rug te beschermen tegen verder letsel. Dit kan erg pijnlijk zijn en leiden tot een spierverrekking als er druk wordt uitgeoefend. Andere vormen van rugpijn zijn artritis, breuken en infecties. Volgens veel experts is rugpijn nog vaker het gevolg van een emotionele schok dan van een fysiek probleem.

Ergere vormen van rugpijn zijn rughernia of hernia van de tussenwervelschijf of een degeneratieve ziekte van de wervelkolom, maar deze komen minder vaak voor. De onderrug is meer geneigd tot letsels. Dat gedeelte draagt immers het hele gewicht van het bovenlichaam en wordt meer gedraaid en gebogen dan andere lichaamsdelen.

De laatste jaren neemt het aantal mensen dat met rugpijn kampt steeds toe. Volgens specialisten zit onze moderne, sedentaire levensstijl daar zeker voor iets tussen. Te lang dezelfde houding aannemen (bijvoorbeeld als je aan de computer zit) is helemaal niet goed voor de wervelkolom. Comfortabele zetels lijk aantrekkelijk, maar stimuleren vaak een slechte zithouding.

Wat kun je doen?

In de meeste gevallen kun je rugpijn niet behandelen, je kunt enkel de pijn verzachten, bijvoorbeeld door een aspirine te nemen. Behandelingen die ook kunnen helpen en zeker geen kwaad doen zijn fysiotherapie, massage, hydrotherapie en hittetherapie.

Hoe kun je rugpijn voorkomen?

Tips om rugpijn te voorkomen:

  • Je kunt het risico dat je rugpijn krijgt aanzienlijk verkleinen. De ruggengraat is gebogen in een s-vorm. Je kunt dus best proberen deze houding zoveel mogelijk aan te nemen. Bepaalde taken, zoals zware dingen optillen, brengen een verhoogd risico met zich mee. Werk aan je lichaamshouding.
  • Je kunt je rugspieren trainen door regelmatig oefeningen te doen. Zorg ervoor dat je een gezond gewicht hebt en niet teveel bijkomt.
  • Het is erg belangrijk dat je een goede matras hebt die het lichaam ondersteunt als je slaapt.
Tags , , , , ,

Spierverrekking een vervelende blessure

Vele mensen die sporten zullen ooit te maken krijgen met spierverrekkingen. Een spierverrekking is een kwetsuur die veroorzaakt wordt door overmatige uitrekking van de spiervezels. Dit kan gebeuren wanneer de spier overbelast wordt tijdens het lopen, fietsen of andere sporten. De gevoeligste spieren voor spierverrekkingen zijn de schouderspieren, spieren in het bovenbeen (dijbeen) hamstrings (achteraan), quadriceps (vooraan) en de spieren in de kuit (kuitspier).

Hoe voelt een spierverrekking aan?

Bij een verrekking van de spieren voel je een plotse pijn tijdens de inspanning. De hele spier of slecht een deel van de spier kan pijn doen maar de pijn kan niet juist gelokaliseerd worden op 1 bepaalde specifieke plaats. Het lijkt of een heel de spier of een deel pijn doet. De pijn wordt erger wanneer de verrokken spier samengetrokken wordt. Beweging van de spieren is mogelijk maar pijnlijk. Bij een spierverrekking treedt geen zwelling of bloeduitstorting op.

Wat doen aan een spierverrekking?

Eerste hulp bij spierverrekkingen en andere spier kwetsuren is de getroffen spier afkoelen. Dit kan door de spier waar de verrekking zich bevindt onder koud stromend water te houden of door ijs te leggen op de spier. Probeer het lichaamsdeel omhoog te leggen om de bloeddruk te verminderen en leg eventueel een drukverband aan. Raadpleeg een arts wanneer de klachten na 3 dagen niet lijken te verminderen.

Spierverrekkingen voorkomen

Verrekkingen kunnen jammer genoeg niet altijd voorkomen worden, sporten houdt altijd enig risico op blessures in. Een goede opwarming voor je intensief begint te sporten kan u wel al veel leed en mogelijke kwetsuren en blessures besparen. Vooral bij explosieve sporten (voetbal, tennis, hardlopen, squash,…) is een goede opwarming van zeer groot belang om verrekkingen of nog erger spierscheuren te voorkomen.

Tags ,

Verrekking diepe kuitspier

Enkele weken geleden ondervond ik tijdens het lopen een plotse stijfheid in de kuit, niet echt een kramp maar meer een snel opkomende stijfheid. Daardoor de voorbereidingen voor dwars door Hasselt jammer genoeg moeten stilleggen want de pijn of stijfheid minderde niet de volgende dagen. Een kinesist wist me te vertellen dat het ging om mijn diepe kuitspier ook wel soleus genoemd. Wat me opviel viel was dat de pijn/stijfheid voelbaar was tijdens het wandelen en lopen maar bij het fietsen totaal niet aanwezig was. De diepe kuitspier wordt dan ook niet of nauwelijks belast bij het fietsen.

Wat te doen bij een blessure aan de diepe kuitspier?

Wanneer je een verrekking of iets dergelijk oploopt stop je best met lopen of welke andere sport je aan het doen bent. Het leggen van ijs op de pijnlijke plaats na de blessure kan het herstelproces bevorderen. Door de sterke doorbloeding van de spieren wordt de wond of blessure meestal snel gevuld met wondvocht en/of bloed. Daardoor kan er een duidelijk voelbare verharding ontstaan in de dagen die volgen op de blessure. Bij een juiste en directe behandeling wordt deze bloeduitstorting zo klein mogelijk gehouden zodat het herstel vlotter kan verlopen. Bij een spierverrekking dien je toch rekening te houden met een herstel van 3 tot 4 weken, anders loop je het risico om snel te hervallen en weer een spierscheur op te lopen.

Hoe een spierverrekking voorkomen?

Verrekkingen kunnen spijtig genoeg nooit helemaal worden voorkomen, maar een goede opwarming voor u begint te sporten kan u al veel blessureleed besparen. Regelmatige training zorgt er voor dat spieren steviger worden en de kans op verrekkingen verkleint. Ook stretchen of rekken is belangrijk om het risico op verrekkingen van de kuitspieren (en ook andere spieren) te voorkomen. Goede loopschoenen zijn ook van zeer groot belang om blessures te voorkomen, zorg altijd voor gepast schoeisel bij iedere sportbeoefening.

Hoe rek ik de diepe kuitspier?

Niet iedereen weet direct hoe de diepe kuitspier gerokken kan worden. De diepe kuitspier stretchen doe je door naar voren te buigen met een gebogen knie terwijl de hiel op de grond blijft. De rekking voel je dan dieper en lager in het onderbeen.

Tags , , , , , ,