Tag

Wat is slokdarmkanker?

Slokdarmkanker is een vorm van kanker in de slokdarm. De slokdarm is een buis van ongeveer dertig centimeter die in de hals begint. Er zijn twee soorten slokdarmkanker:

- Plaveiselcelcarcinoom. Deze kwaadaardige tumor gaat uit van de cellaag die de binnenkant van de slokdarm bekleedt. De kanker ontstaat vooral in het middelste en onderste deel van de slokdarm.

- Adenocarcinoom. Deze tumor gaat uit van het klierweefsel, de cellaag die zich in de loop van jaren in de slokdarm heeft gevormd door een chronische blootstelling aan maagzuur. Adenocarcinoom ontstaat vrijwel altijd in het onderste deel van de slokdarm.

Oorzaken en risicofactoren

Er zijn een aantal factoren die het risico op slokdarmkanker verhogen. Zo komt de ziekte 20 keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen. De meeste patiënten zijn ouder dan 60 jaar. Roken en alcohol drinken werken het ontstaan van slokdarmkanker ook in de hand. Als je veel rookt én vaak alcohol drinkt is het risico het grootste. Het risico stijgt naargelang de gebruikte hoeveelheid. Ook veel gekruide voedingsmiddelen eten en een slechte mond- en tandhygiëne horen tot de risicofactoren.  Slokdarmkanker komt ook vaker voor bij personen waarbij kanker in de naaste familie voorkomt.

Symptomen

Patiënten zullen het gevoel hebben dat hun eten niet wilt zakken. Ze voelen vaak een krampende pijn achter het borstbeen en moeten hikken en hoesten. De voedselpassage wordt belemmerd, waardoor ze gewicht verliezen. Patiënten krijgen vaak een gevoel van misselijkheid en braken. Veel patiënten kunnen hard en droog voedsel moeilijker verdragen. Deze klachten duiken helaas pas op wanneer het kankergezwel in een vergevorderd stadium is. De lichamelijke conditie van de patiënt is er dan al erg op achteruit gegaan.

Behandeling

Ter behandeling van slokdarmkanker wordt vaak gekozen voor een combinatie van chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Genezing van slokdarmkanker kan er alleen maar komen na een operatieve ingreep waarbij de slokdarm of een deel ervan weggehaald wordt. Enkel een zeer kleine tumor kan nog via een endoscopie (met een kijkbuis) weggehaald worden.

Bij slechts 60% van de patiënten is een operatie mogelijk. Bij de overige 40% zijn er al zo veel uitzaaiingen of heeft de ziekte zich al zo ver uitgebreid dat genezing niet meer mogelijk is.

Tags , ,