Tag

Wat is septische shock en hoe ga je ermee om?

Een septische shock, ook wel sepsis genoemd, komt voor wanneer er een gevaarlijk lage doorbloeding is bij organen.  Een septische shock is een voorbeeld van een distributieve shock (Dit is een shock, veroorzaakt door een probleem bij de verdeling van het bloed).

Deze slechte doorbloeding kan komen door acute ontstekingen en/of bloedklonters bij de patiënt. Deze worden op hun beurt veroorzaakt door een invasie aan bacteriën in het bloed. In enkele gevallen ontstaat de shock door schimmels en virussen. Die bacteriën, schimmels of virussen kunnen het gevolg zijn van een vroegere infectie in het lichaam, van een wonde of een operatie, van een injectie, enzovoort.

Door infecties  en ontstekingen worden bloedvaten in de organen beschadigd, en zo neemt de bloedtoevoer naar de organen af. De bloeddruk daalt gevoelig. Als gevolg vallen de organen één na één uit, door het gebrek aan zuurstof geleverd door het bloed.

Symptomen septische shock

De symptomen van een septische shock zijn hartkloppingen, kortademigheid, verwardheid, koude rillingen, koorts en rusteloosheid. De kleinste bloedvaten gaan uitzetten, waardoor de huid rood, warm en zweterig wordt. Een gevolg hiervan is dat de bloeddruk daalt en het hart sneller gaat slaan.  De ademhaling zal versnellen, en niet alle organen krijgen nog even veel bloed toegevoerd. Indien de situatie niet verbetert zal de patiënt steeds zwakker worden, en uiteindelijk het bewustzijn verliezen. Door de lage bloedtoevoer zullen ook de nierfuncties minder goed werken. Dit zorgt voor een dalende urineproductie.

Eerste hulp?

Wanneer een persoon een septische shock ondergaat, is het zeer belangrijk meteen de hulpdiensten te verwittigen. Ondertussen moet je het slachtoffer geruststellen, en zorgen dat deze in een rustige omgeving gebracht wordt. De persoon ligt best neer met de benen omhoog. Indien er serieuze ademhalingsproblemen zijn, is het beter om met het bovenlichaam rechtop te zitten. Het is belangrijk dat de patiënt niet afkoelt of oververhit geraakt. Eten of drinken geven is uit den boze: niet alle organen (zoals de maag en de darmen) werken op dat moment nog even goed.

Verdere behandeling?

Eerst en vooral is het belangrijk vast te stellen wat de bron van de infectie is. Dit kan worden bepaald door het onderzoeken van monsters (zoals bloed, urine, vocht, speeksel). Zo kan met vaststellen welk organisme verantwoordelijk is voor de infectie. Aangezien de meeste infecties door bacteriën worden veroorzaakt, is het meestal vereist antibiotica te gebruiken.

Bij wie doet de aandoening zich voor?

Septische shock komt meestal voor bij ouderen, diabetici, kankerpatiënten, verzwakte patiënten of patiënten die een chirurgische operatie hebben ondergaan.

Tags ,