Tag

Fontanel: behandel de schedel van een baby met zachtheid!

Bij een pasgeboren kind zijn heel wat organen nog niet volledig ontwikkeld. Na de geboorte ondergaat het kind nog heel wat fysieke veranderingen. Zo is het opmerkelijk dat de schedel van een boorling nog niet is dichtgegroeid. Dit is vaak zichtbaar doordat het hoofdje van de baby wat opgezwollen en gedeukt lijkt.

Hoe ziet de schedel van een baby eruit?

De schedel van de mens is opgebouwd uit meerdere stukken. Als je van bovenaf kijkt, zie je dat zowel het linker- als het rechtervoorhoofd gevormd worden door een aparte plaat. Er is ook een plaat die het achterhoofd vormt en dan zijn er nog twee platen die instaan voor de zijkant van de schedel.

Op de plaats waar het voorhoofd met deze twee platen kruist, is er bij baby’s nog een deel bindweefsel dat later moet worden omgezet in bot. Dit gedeelte wordt fontanel genoemd. Het fontaneldeeltje is niet erg stevig. Als je er te hard opdrukt, zorg je voor een deuk in de schedel van de baby en kunnen de hersenen beschadigd worden. Enige voorzichtigheid is hierbij aangewezen! Eigenlijk is er ook nog een tweede fontanel, maar die is veel kleiner dan de andere. De kleine fontanel heeft de vorm van een driehoek en ligt ter hoogte van de kruin. De grote fontanel heeft de vorm van een ruit en ligt ter hoogte van het voorhoofd.

Waarom worden fontanellen gevormd?

De reden dat fontanellen worden gevormd, heeft alles te maken met de bevalling. Tijdens de bevalling moet de schedel van de baby door het bekken. De schedel is het lichaamsdeel met de grootste diameter. Deze bepaalt dus of de baby door het bekken geraakt. Doordat er openingen zijn tussen de schedelbeenderen, kan de diameter van de schedel wat verkleind worden. Dit is mogelijk door de beenderen van de schedel over elkaar te laten bewegen. Dit verschijnsel is gekend onder de naam ‘moulage’.

Voor verloskundigen, gynaecologen en huisartsen zijn fontanellen belangrijke oriëntatiepunten. Bij het inwendig voelen aan het hoofdje van de ongeboren baby, kunnen zij door de verschillende fontanellen weten hoe het hoofdje juist ligt.

Kunnen er problemen optreden bij fontanellen?

Het is mogelijk dat de fontanel te vroeg sluit. De Latijnse benaming hiervoor is craniosynostose. Als dit gebeurt, moet de fontanel weer geopend worden door een chirurg. De hersenen zullen anders niet genoeg ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De grote fontanel mag ten vroegste sluiten bij 9 maanden. De kleinste fontanel kan al gesloten zijn bij de geboorte.

Het is ook mogelijk dat de fontanel te laat sluit. Dit kan het gevolg zijn van een ziekte. Normaal moeten beide fontanellen ten laatste rond het tweede levensjaar sluiten. Is dit niet het geval, dan raadpleeg je best de huisarts.

Tags , ,