Tag

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van behandeling, ze wordt uitgevoerd door een psychotherapie en is bedoeld voor mensen met psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen.

Doelstellingen

Psychotherapie kan zich op verschillende aspecten richten om de patiënt te helpen. Een psychotherapeut probeert een probleem te identificeren, vervolgens te hanteren en oplossen. Dit kan gebeuren door vragen en twijfels van de patiënt te beantwoorden. Met behulp van een psychotherapeut kan de patiënt tot inzichten uit het verleden of uit het heden komen. Psychotherapie kan een manier zijn om kennis of vaardigheden te verwerven, het kan ook ‘empowering’ (eigen redzaamheid) helpen te ontwikkelen.

Soorten psychotherapie

Er zijn talloze soorten van psychotherapie die elk een bepaald doel dienen:

Psychodynamische therapieën, tot deze vorm behoren de psychoanalyse, de analytische therapie, de Jungiaanse psychoanalyse…

Cliëntgerichte therapieën, tot deze strekking behoren de Rogeriaanse therapie of de cliënt-centered therapie, de psychotherapie door beeld en begripsvorming of de Hermeneutische psychotherapie, de Gestalttherapie, de existentiële Psychotherapie…

Tot de gedragstherapieën behoren de gedragstherapie, de cognitieve therapie, de Rationeel-Emotieve Therapie (RET), de dialectische gedragstherapie, de Acceptance and Commitment Therapy (ACT)…

Bij de systeemtherapieën rekenen we de systeemtherapie, de contextuele therapie…

Naast alle voorgaande therapieën zijn er nog tal van andere alternatieve therapieën, hier sommen we de belangrijkste op:

- Hypnotherapie
- Eye Movement Desentisation en Reprocessing (EMDR), dat is een methode die vooral wordt aangewezen bij traumaverwerking. Past Reality Integration gaat ervan uit dat oude weggestopte pijn opnieuw moet worden gevoeld en verwerkt.
- Neuro-Linguïstisch Programmeren is een therapiemethode die ontstaan is uit het onderzoek naar enkele zeer succesvolle therapeuten
- Counseling is in grondslag gebaseerd op de cliënt-centered therapie, ze houdt zich bezig met ‘lichte’ psycho-sociale problemen waarbij er geen sprake is van een psychiatrische aandoening.
- Rebirthing is een ademhalingsmethode die gebruikt wordt om in contact te komen met onderbewust verdrongen materiaal.
- Lichaamsgerichte psychotherapie gebruikt het lichaam om oude frustraties die onder het bewustzijnsniveau liggen te verwerken.
- Holotropic Therapy is een vorm van therapie die geboorteherinneringen gebruikt om persoonlijke grenzen te overstijgen.
- Primaltherapie is een therapie die het mogelijk maakt onderdrukte kinderangsten en emoties alsnog te verwerken.
- Interactionele Vormgeving (I.V.) vertrekt vanuit een integratieve en eclectische visie, er worden verschillende therapeutische stromingen in interactie gebracht tot een nieuw model.

Efficiënt?

De efficiëntie van de therapie hangt vooral af van de therapeut, een goede therapeut is begripvol, heeft geduld, ondersteunt de patiënt en geeft hem vertrouwen. Een goede therapeut stemt de behandeling af op de doelen en opvattingen van de cliënt.

Tags ,