Tag

Psychose: beeld van werkelijkheid verstoord

Psychose is een ernstige mentale aandoening die de gedachten, gevoelens en het gedrag van mensen zo sterk beïnvloedt dat het hun perceptie van de realiteit verstoort. Ze weten niet langer wat echt is en wat ze zich verbeelden.

De momenten waarop patiënten het verschil niet meer zien tussen realiteit en verbeelding en hierdoor niet meer normaal functioneren, worden psychoseaanvallen genoemd.

Meestal is psychose een symptoom van een andere mentale aandoening. In dat geval is de aandoening blijvend als er geen behandeling wordt opgestart. Wanneer psychose optreedt na overmatig alcohol- of druggebruik, duurt dit slechts enkele dagen.

Wie aan psychosen lijdt, is geen psychopaat

Psychotisch en psychopathisch is zeker niet hetzelfde!

Psychopaten lijden aan een ongeneeslijke persoonlijkheidsstoornis. Deze stoornis heeft tot gevolg dat psychopaten manipulatief zijn, zich niet in anderen kunnen inleven, en de gevolgen van hun daden niet kunnen inschatten.

Psychosen daarentegen zijn geen op zichzelf staande aandoening, maar zijn wel een symptoom van andere aandoeningen, meestal van schizofrenie of van manische depressie, en ze kunnen wel behandeld worden.

Wat veroorzaakt een psychose?

Psychosen zijn dus vaak een symptoom van een andere mentale aandoening.

Ze kunnen echter ook veroorzaakt worden door fysieke aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson.

Er bestaat ook een aparte vorm van psychose, nl. postnatale psychose. Dit is een ernstige vorm van postnatale depressie en komt meestal voor in de eerste maand na de geboorte. Vrouwen die voordien al met een psychische aandoening kampten, lopen een hoger risico.

Ten slotte kan een psychose ook te wijten zijn aan overvloedige alcohol- of drugconsumptie.

Wat gebeurt er tijdens een psychoseaanval?

De vier belangrijkste symptomen van een psychoseaanval zijn hallucinaties, waanstoornissen, verwarde gedachten, en je niet bewust zijn van je eigen gedrag.

Er is van hallucinaties sprake wanneer je iets waarneemt dat er niet is. Dit kan met alle zintuigen. Zo kunnen patiënten bv. denkbeeldige personen zien, onaangename stemmen horen, insecten over hun huid voelen kruipen, een vreemde geur ruiken of steeds een onaangename smaak in de mond hebben.

Een waanstoornis is een rotsvaste overtuiging van iets dat onmogelijk waar kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn grootheidswaanzin en paranoia.

Mensen die aan psychosen lijden, hebben vaak erg verwarde gedachtepatronen. Hierdoor spreken ze snel, maar lijken ze het nergens over te hebben en ze wisselen vaak en heel plots tussen verschillende onderwerpen. Hun gedachtegang kan ook zeer abrupt stoppen, waardoor het gesprek ineens wordt afgebroken.

Tijdens een psychoseaanval zijn patiënten zich vaak niet bewust van hun vreemde gedrag, noch dat wat ze waarnemen of denken niet waar is. Bij andere mensen merken ze wel op wanneer die zich vreemd gedragen, maar bij zichzelf niet.

Hoe worden psychosen behandeld?

Bij de behandeling komt het erop aan om die zo snel mogelijk te starten. Uit studies blijkt dat er betere resultaten geboekt worden wanneer psychoses vroeg behandeld worden. Dan is ook volledig herstel mogelijk.

Psychose als gevolg van een mentale aandoening is zonder behandeling blijvend.

Tags

Wat is een psychose?

Het is niet gemakkelijk om een psychose samen te vatten in één woord of definitie Er zijn namelijk verscheidene symptomen die kunnen duiden op een psychose. Daarenboven is een bepaalde mentale gesteldheid dikwijls de oorzaak van het initiële probleem. Je kan een psychose herkennen aan een aantal concrete symptomen zoals waanbeelden. De behandeling van een psychotische stoornis gebeurt best zo snel en medicatiegetrouw mogelijk.

Wat is een psychose?

Vooraleerst moet je weten dat een psychose geen aandoening is die op zichzelf bestaat. Je kan een psychose beter begrijpen als een gevolg van een bepaalde psychische aandoening. Verschijnsels die gepaard gaan met een psychose zijn onlogisch denken en verwardheid. Dit kan ertoe leiden dat je waarnemingen afwijken van het normale en je niet meer in staat bent om een gangbaar leven te leiden. Iemand die lijdt aan psychoses kan de realiteit en zijn of haar fantasie moeilijk onderscheiden.

Mentale oorzaken van een psychose

Een psychotische stoornis steekt nooit zomaar de kop op. Het is altijd een initiële mentale gesteldheid die aan de grondslag ervan ligt. De oorzaken van een psychose kunnen zijn:

- Schizofrenie
- Bipolaire stoornis
- Extreme omstandigheden, bijvoorbeeld een echtscheiding of burn-out
- Hormonale schommelingen, bijvoorbeeld bij een zwangerschap.

Het is bovendien niet ongewoon dat een psychose veroorzaakt wordt door een ernstig slaaptekort, alcoholvergiftiging of zwaar drugsgebruik. Daarenboven kan een depressie eveneens een psychose met zich meebrengen.

Symptomen, diagnose en behandeling

Wanneer de volgende verschijnselen zich voordoen, is het aannemelijk om te spreken van een psychotisch probleem:

- Hallucinaties: Mensen die lijden aan een psychose ervaren hallucinaties die het moeilijk maken om de echte wereld te onderscheiden van denkbeelden en fantasie.
- Waanbeelden:    Je ziet en ervaart dingen die niet bestaan. Zo kan je bijvoorbeeld stemmen horen die er niet zijn.
- Ongeregelde gevoelens: Je emoties passen niet bij je situatie. Je wordt bijvoorbeeld woedend wanneer iemand je een leuk cadeautje geeft.
- Onsamenhangend spreken: Personen met een psychose zijn vaak chaotisch in hun uitingen en spreken op een vreemde, onbegrijpelijke manier.

Deze symptomen kunnen een aanwijzing zijn van een psychotische stoornis. Ze treden vaak in groep op. Herkenning van symptomen is een langdurig proces waarna men overgaat op een eventuele diagnose. Men behandelt een psychose tenslotte door middel van zware medicatie zoals antipsychotica.

Tags