Tag

Wat is een eetbuienstoornis?

Een eetbuienstoornis of binge eating disorder (BED) is een psychische aandoening die inhoudt dat de patiënt periodes heeft van eetbuien, maar zonder dwangmatige neigingen. Of, eenvoudiger gezegd, de patiënt eet veel, maar doet zichzelf daarna niet braken. Zo’n dwangmatige neigingen zijn typisch voor boulimia nervosa, ook een eetstoorniss. Tot het rijtje van veelvoorkomende eetstoornissen behoort ook nog anorexia nervosa.

Eetbuienstoornissen duiken meestal op tijdens de puberteit of de adolescentie, een moeilijke periode waarin jongeren voortdurend veranderen, op zowel geestelijk als lichamelijk vlak. Meestal zijn er meerdere oorzaken voor een eetbuienstoornis. Zo kan de BED in de familie voorkomen en erfelijk zijn. Andere factoren zijn meestal van psychologische aard, zoals de neiging naar perfectionisme, een laag zelfbeeld of onzekerheid, een verstoorde gezinssituatie en het niet goed kunnen uiten of onderdrukken van gevoelens. Vaak proberen jongeren hun problemen weg te eten. Een laatste factor die bepalend kan zijn voor het ontstaan van een eetstoornis is een trauma (seksueel misbruik, sterfgeval, …).

Patiënten met BED kunnen gemakkelijk ziek worden door een gebrek aan aangepaste voeding. Het voedsel dat ze tot zich nemen, bevat vaak veel suiker en zout. Ze hebben vaak te kampen met zware depressies. Hun eetbuienstoornis is oncontroleerbaar, maar veel patiënten slagen erin hun aandoening goed verborgen te houden voor hun omgeving.

Zelf een eetbuienstoornis onder controle krijgen is meestal gedoemd te mislukken. Patiënten hebben aangepaste psychologische hulp nodig. Er bestaan verschillende psychologische methodes die hen er uiteindelijk bovenop kunnen helpen. Vermoed je dat je zelf of iemand uit je omgeving een eetbuienstoornis heeft, twijfel dan niet en praat erover met je arts!

Tags , ,