Tag

Wat zijn de kenmerken van een longontsteking?

Longontsteking of pneunomie is een infectie van het longweefsel. De twee meest voorkomende vormen van longontsteking zijn de lobaire longontsteking, de bronchopneumonie en de atypische viruspneumonie

Types en oorzaken

De lobaire longontsteking, de klassieke vorm van de ziekte, wordt veroorzaakt door pneumokokken. De ziekte verspreidt zich volledig over de longkwab.

Bronchopneunomie of lobulaire longontsteking komt vooral voor bij kinderen, oudere mensen en mensen met COPD. Het komt vaak voor na een bronchitis of een acute infectieziekte.

Atypische viruspneumonie wordt verwekt door virussen, kleine bacteriën en mycoplasma’s (bacteriën zonder celwand). De aandoening bestaat uit tal van kleine ontstekingshaarden.

De meest voorkomende oorzaken zijn dus virussen, pneumokokken, gram-negatieve bacteriën bv. Haemophilus influenzae) en atypische verwekker (komen meer voor bij adolescenten en zijn minder gevoelig voor de antibiotica)

Indeling

Verder worden longontstekingen ook ingedeeld volgens de plaats waar patiënten de longontsteking oplopen. Zo kun je een onderscheid maken tussen de ‘community-acquired pneunomia’ ( in de omgeving opgelopen longontsteking) en de ‘hospital-acquired pneunomia’(in het ziekenhuis opgelopen longontsteking).

De in de omgeving opgelopen longontsteking wordt door pneumokokken en andere bacteriën en virussen. Patiënten die in het ziekenhuis longontsteking oplopen, zijn meestal al erg verzwakt en daardoor erg vatbaar voor de micro-organismen die in het ziekenhuis circuleren.

Symptomen

Kortademigheid
Koorts en rillingen
Pijn in de borststreek
Moeizame ademhaling
Hoesten en ophoesten van sputum (gele, groene slijmen)

Soms gaat dit gepaard met:

Hoofdpijn
Transpireren
Vermoeidheid
Cyanose (blauw kleuren van voeten, vingers en lippen)
Hemoptoe (ophoesten van bloed)

Behandeling

De arts stelt de diagnose longontsteking na grondig onderzoek van de longen. Vaak moet de patiënt ook een foto van de longen laten maken.

Longontsteking kan, als het tijdig herkend wordt, goed behandeld worden met antibiotica. Binnen 2 tot 4 weken is de patient er dan helemaal bovenop. In ernstige gevallen kan een opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn.

Als de ziekte niet op tijd herkend wordt, verzwakken de longblaasjes heel erg en wordt de longinhoud verkleind. Dat kan de dood tot gevolg hebben. Maar veel hangt ook af van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Vaccinatie

Een eenvoudige vaccinatie kan je immuun maken voor pneumokokken. Een vaccinatie is vooral aan te raden aan kinderen en oudere mensen.

Tags , , ,