Tag

Wat zijn de kenmerken van een longontsteking?

Longontsteking of pneunomie is een infectie van het longweefsel. De twee meest voorkomende vormen van longontsteking zijn de lobaire longontsteking, de bronchopneumonie en de atypische viruspneumonie

Types en oorzaken

De lobaire longontsteking, de klassieke vorm van de ziekte, wordt veroorzaakt door pneumokokken. De ziekte verspreidt zich volledig over de longkwab.

Bronchopneunomie of lobulaire longontsteking komt vooral voor bij kinderen, oudere mensen en mensen met COPD. Het komt vaak voor na een bronchitis of een acute infectieziekte.

Atypische viruspneumonie wordt verwekt door virussen, kleine bacteriën en mycoplasma’s (bacteriën zonder celwand). De aandoening bestaat uit tal van kleine ontstekingshaarden.

De meest voorkomende oorzaken zijn dus virussen, pneumokokken, gram-negatieve bacteriën bv. Haemophilus influenzae) en atypische verwekker (komen meer voor bij adolescenten en zijn minder gevoelig voor de antibiotica)

Indeling

Verder worden longontstekingen ook ingedeeld volgens de plaats waar patiënten de longontsteking oplopen. Zo kun je een onderscheid maken tussen de ‘community-acquired pneunomia’ ( in de omgeving opgelopen longontsteking) en de ‘hospital-acquired pneunomia’(in het ziekenhuis opgelopen longontsteking).

De in de omgeving opgelopen longontsteking wordt door pneumokokken en andere bacteriën en virussen. Patiënten die in het ziekenhuis longontsteking oplopen, zijn meestal al erg verzwakt en daardoor erg vatbaar voor de micro-organismen die in het ziekenhuis circuleren.

Symptomen

Kortademigheid
Koorts en rillingen
Pijn in de borststreek
Moeizame ademhaling
Hoesten en ophoesten van sputum (gele, groene slijmen)

Soms gaat dit gepaard met:

Hoofdpijn
Transpireren
Vermoeidheid
Cyanose (blauw kleuren van voeten, vingers en lippen)
Hemoptoe (ophoesten van bloed)

Behandeling

De arts stelt de diagnose longontsteking na grondig onderzoek van de longen. Vaak moet de patiënt ook een foto van de longen laten maken.

Longontsteking kan, als het tijdig herkend wordt, goed behandeld worden met antibiotica. Binnen 2 tot 4 weken is de patient er dan helemaal bovenop. In ernstige gevallen kan een opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn.

Als de ziekte niet op tijd herkend wordt, verzwakken de longblaasjes heel erg en wordt de longinhoud verkleind. Dat kan de dood tot gevolg hebben. Maar veel hangt ook af van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Vaccinatie

Een eenvoudige vaccinatie kan je immuun maken voor pneumokokken. Een vaccinatie is vooral aan te raden aan kinderen en oudere mensen.

Tags , , ,

Wat is meningitis?

Meningitis of hersenvliesontsteking is een ontsteking van de hersenvliezen. Er zijn twee mogelijke oorzaken: bacteriën en virussen. In zeer uitzonderlijke gevallen is een schimmelinfectie de boosdoener. De virale meningitis komt het vaakst voor. Deze vorm is minder ernstig dan de bacteriële meningitis. Bacteriële meningitis kan levensbedreigend zijn. Er is meteen een behandeling met antibiotica nodig!

Bacteriën

Volgende bacteriën kunnen meningitis veroorzaken: meningokokken, pneumokokken en Haemophilus influenzae.

Haemophilus influenzae B: vooral verantwoordelijk voor meningitis bij zuigelingen en peuters, wordt overgebracht door hoesten en niezen. Sinds de jaren ’90 worden kinderen frequent gevaccineerd en is de besmettingsgraad veel kleiner.

Meningokokken: komen voor in de bovenste luchtwegen. Voornaamste oorzaak van meningitis. In België en Nederland komen vooral type B en C voor. De hersenvliesontsteking kan behandeld worden met antibiotica, maar het is belangrijk er vroeg bij te zijn. De meeste patiënten overleven het dus wel, maar ongeveer een achtste heeft last van symptomen als gezichtsverlies, hersenbeschadiging, artritis, evenwichtsverlies, depressie, vermoeidheid, … Komt voor bij mensen van iedere leeftijd.

Pneumokokken: komen voor in de mondholte, neus en keel. Gersenvliesontsteking ten gevolge van infectie met pneumokokken is doorgaans veel zwaarder dan met de andere bacteriën. Meer dan 15% van de slachtoffers overleeft het niet. Patiënten hebben nadien een groter risico op bijeffecten als: doofheid, beroertes en lange termijnschade aan de hersenen. Komt vooral voor bij baby’s en kinderen.

Meningokokkensepsis

Meningitis kan bloedvergiftiging veroorzaken. Die bloedvergiftiging noemen we meningokokkensepsis. Bloedvergiftiging of sepsis komt voor als de bacterie via de slijmvliezen van neus- en keelholte de bloedbaan weet binnen te dringen. Sepsis veroorzaakt doorbloedingsstoornissen en kan schade aanrichten in de organen. Ongeveer 20% van de patiënten overlijdt aan sepsis. Meningokokkensepsis moet meteen behandeld worden.
De bacteriën kunnen overgedragen worden door nies- en hoestbuien en kussen.

Symptomen

De meeste mensen die besmet worden ondervinden binnen twee tot tien dagen symptomen. Symptomen kunnen bestaan uit:

Jongeren en volwassenen:

 • koorts
 • huiduitslag
 • zware en aanhoudende hoofdpijn
 • stijfheid in de nek
 • verwardheid
 • braakneigingen
 • duizeligheid
 • grieperig gevoel

Zuigelingen:

 • bleke huid, huiduitslag
 • koorts
 • slaperigheid
 • geen eetlust
 • huilen
 • kreunen
 • prikkelbaar
 • braken
 • soms stuipen

behandeling & voorkoming

De behandeling van de ziekte bestaat vooral uit de toediening van antibiotica. Het meest gebruikte antibioticum is penicilline. Mensen die in dicht contact gekomen zijn met een persoon die meningokokken-meningitis heeft, kunnen rifampicine of Ciprofloxacine toegediend krijgen. Mensen die gewoon contact gehad hebben met een besmet persoon moeten gewoon goed opletten of ze geen symptomen krijgen.

Er bestaan vaccins, maar die beschermen je wel maar tegen een bepaalde bacterie. Er is een vaccin tegen c-meningokokken, maar nog niet tegen B-meningokokken. Zuigelingen kunnen ook gevaccineerd worden tegen Haemophilus influenzae B. Ook tegen pneumokokken bestaat er een vaccin, dat vooral aan te raden is voor oudere mensen.

Tags , , ,