Tag

Wat is pleuritis?

De pleura is het vlies dat de beide longen en de binnenkant van de borstkast bedekt. Door het gladde, egale oppervlak kunnen de membranen vrij bewegen bij het in- en uitademen.

Pleuritis treedt op wanneer het pleura geïrriteerd geraakt of opgezwollen is. Wanneer er zich tussen deze longvliezen vocht ophoopt, spreekt men van natte pleuritis. Is dit niet het geval noemt men het droge pleuritis.

Symptomen pleuritis

Pijn in de borststreek is doorgaans een van de eerste en meest duidelijke symptomen. Het kan zowel gaan om een lichte, onaangename pijn als om hevige steken in de borst.

Soms wordt de pijn alleen gevoeld bij het in- en uitademen maar het kan ook gaan om een aanhoudende pijn.

Aangezien inademen pijn veroorzaakt, zal iemand met pleuritis doorgaans kort en snel ademhalen. Aan de kant waar de pijn zich het meeste manifesteert, zullen de spieren in de borst het minst bewegen.

Oorzaken pleuritis

Irritatie van het pleura kan veroorzaakt worden door:

- een virus
- bacteriën
- kanker
- het inademen van asbest - het gebruik van bepaalde medicatie
- bepaalde auto-immuunziekten.

Diagnose pleuritis

Aangezien de pijn die gepaard gaat met pleuritis vaak duidelijk te beschrijven valt, is het voor de huisarts doorgaans makkelijk om de juiste diagnose te stellen. Hij of zij zal dit doen met behulp van een stethoscoop.

Behandeling pleuritis

De behandeling van pleuritis hangt af van de oorzaak ervan. Zo kan medicatie voorgeschreven worden indien de pleuritis veroorzaakt werd door bacteriën.

Tags ,