Tag

Welke pijnstiller moet ik nemen?

Pijnstillers zijn de meest voorkomende medicijnen die mensen innemen. Ze zijn in apothekers verkrijgbaar zonder voorschrift van de arts. Daarom is het belangrijk dat je de bijwerkingen van verschillende soorten pijnstillers kent en weet hoe ze gebruikt moeten worden. Er zijn twee soorten pijnstillers:

1. Paracetamol: wordt meestal gebruikt tegen hoofdpijn, veel voorkomende en langdurige pijn, langdurige arthritis, en het dempt de koorts
2. NSAID’s (afkorting van nonsteriodal anti-inflammatory drugs) zoals aspirine, ibuprofen en naproxen. Ibuprofen en naproxen worden meestal gebruikt bij menstruatiepijn, spierpijn of een ontsteking.

Zowel paracetamol als NSAID’s zijn goed tegen hoofdpijn, spierpijn, artritis, menstruatiepijn, tandpijn, oorpijn, koorts, verkoudheid, griep, sinusitis en keelpijn.

Hoe werken deze pijnstillers?

Paracetamol zorgt ervoor dat een bepaald deel van de hersenen dat de pijnberichtgeving regelt tijdelijk stopgezet wordt. De hersenen zullen daarom geen pijnsignalen meer doorgeven, waardoor de pijn stopt.

NSAID’s zorgen ervoor dat de productie van prostaglandinen stopgezet. Zo zal ook de pijn niet langer gevoeld worden.

Wat zijn de bijwerkingen van deze pijnstillers?

Sommige pijnstillers zullen slecht reageren in combinatie met andere medicijnen. Mogelijke gevaren bij paracetamol ontstaan als je een hoge dosis inneemt. Zo kan je schade aan je lever oplopen. Bij alcoholproblemen is je lever al beschadigd waardoor zelfs een kleine dosis van paracetamol al gevaarlijk kan worden voor de lever. NSAID’s innemen is ook niet ongevaarlijk: bij gebruik gedurende een lange periode zal het zorgen voor maagproblemen. Het kan er ook toe leiden dat je bloeddruk hoger wordt dan normaal. Mensen ouder dan 60 jaar moeten oppassen met het toedienen van NSAID’s. Het kan zorgen voor maagproblemen, lever- of nierziektes, en een hoge bloeddruk. Bovendien is een combinatie van NSAID’s en medicijnen tegen hoge bloeddruk zeer gevaarlijk.

Algemeen gesproken is het belangrijk dat je voor dat je pijnstillers inneemt eerst onderzoekt wat de mogelijke bijwerkingen zijn en wat gevaarlijke combinaties met andere medicijnen zijn. Het is dan wel overal vrij gemakkelijk te verkrijgen, maar toch moet je best met de dokter praten welke pijnstiller je best neemt. Ook de apotheker kan je hierbij helpen.

Tags , ,

Verslaving aan pijnstillers: een vicieuze cirkel

Je wordt wakker met barstende hoofdpijn. Je gaat naar het kastje met medicijnen en neemt er een pijnstiller uit. Voor de meesten onder ons is dit een normaal gegeven. Maar het kan ook uit de hand lopen. Mensen kunnen verslaafd raken aan bepaalde medicijnen, zoals bijvoorbeeld pijnstillers. Ze voelen steeds weer de drang om de pijnstiller in te nemen, ook al hebben ze het op dat moment niet nodig. Sommigen denken zelfs niet zonder de pijnstillers te kunnen overleven.

Wordt er op een goede manier omgegaan met pijnstillers?

Mensen slikken te veel pijnstillers. Veel mensen weten ook niet welke pijnstiller ze juist innemen. Ze weten niet welk type pijnstiller er inwerkt op een bepaald lichamelijk ongemak.  Daardoor worden verschillende soorten door elkaar genomen. Velen nemen zelfs al een pijnstiller om de pijn die nog moet komen voor te zijn. Ongeveer negen op de tien Belgen en Nederlanders slikken regelmatig een pijnstiller. De voornaamste redenen hiervoor zijn misselijkheid en rugpijn.

Wanneer wordt een pijnstiller verslavend?

De meeste pijnstillers die je kunt kopen zonder voorschrift, zijn niet verslavend. Maar sommige pijnstillers bevatten een kleine hoeveelheid toegevoegde stoffen die verslavend werken. Paracetamol is het meest voorkomende pijnstillende middel. In combinatie met codeïne of coffeïne is de werking van het middel beter. Het zijn deze stoffen die ervoor kunnen zorgen dat mensen verslaafd raken.

Wat zijn de risico’s?

Iemand die lichamelijk verslaafd is aan pijnstillers, heeft het middel steeds opnieuw nodig. Wanneer het middel niet wordt ingenomen, werkt het lichaam niet meer zoals het hoort. Als de verslaafde de pijnstillers niet meer inneemt, treden er ontwenningsverschijnselen op. Pijn, spierkrampen, beven en zweten zijn enkele voorbeelden hiervan.

Geestelijke afhankelijkheid zorgt ervoor dat mensen denken het middel echt nodig te hebben. De inname van pijnstillers creëert een veilig en aangenaam gevoel. Veel voorkomende ontwenningsverschijnselen zijn angst en depressiviteit.

Vaak worden terug middelen ingenomen om de ontwenningsverschijnselen weg te nemen. Het is een vicieuze cirkel waar je moeilijk uit kunt ontsnappen.

Hoe kan je de kans op verslaving verminderen?

Het belangrijkste advies luidt als volgt: ‘Weet wat je inneemt!’ Het is van het allergrootste belang dat je weet hoe het middel juist inwerkt op je lichaam. Neem geen pijnstiller zonder dat je weet waarvoor het dient en ga gecontroleerd om met het gebruik ervan. Het is niet nodig een pijnstiller te nemen bij elk klein kwaaltje dat optreedt!

Tags ,