Tag

Wat is een borderlinestoornis?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. De term werd eind jaren ’30 voor de eerste keer gebruikt en betekent eigenlijk ‘grens’. Lange tijd werd gedacht dat borderline zich op de grens van een psychose en een neurose bevond.

Persoonlijkheidsstoornis

Iedereen heeft wel z’n eigenaardigheden, maar mensen met een persoonlijkheidsstoornis vertonen permanent afwijkende patronen in gedachten en gedrag. Wie lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis, heeft vaak aanhoudende problemen met zichzelf of met anderen. Ze vertonen, in andermans ogen, vreemd gedrag.

Kenmerken van borderline

Bij iemand met een borderlinestoornis kunnen de gevoelens, gedachten en het gedrag van moment tot moment heel erg veranderen. Iemand met borderline is impulsief, weet vaak niet wat hij wil, verandert snel van mening en van gedachte. Voor anderen is dit gedrag moeilijk te begrijpen.

- Impulsiviteit: een borderliner neemt vaak beslissingen zonder er lang over na te denken. Zo kan hij uit het niets een relatie beëindigen, een gekke aankoop doen of ontslag nemen. De volgende dag kan hij al van gedachten veranderd zijn.

- Zwart-wit denken: mensen met een borderlinestoornis delen de wereld op in uitersten. Ze vinden iets geweldig ofwel verschrikkelijk. Grijs bestaat niet in hun gedachtengang.

- Wisselende relaties/vriendschappen: borderliners verwachten heel veel van anderen en worden zo ook snel teleurgesteld. Een klein meningsprobleem kan er al voor zorgen dat ze de relatie verbreken. Maar tegelijkertijd hebben ze een grote angst om verlaten te worden en denken vaak dat ze afgewezen worden.

- Stemmingswisselingen: mensen met borderline hebben het vaak moeilijk om hun emoties in de hand te houden. Ze kunnen zich het ene moment nog heel goed voelen en het andere moment heel slecht. Ze reageren vaak overdreven op bepaalde situaties.

- Zelfverwonding: veel mensen met borderline verwonden zichzelf door bijvoorbeeld in hun arm te krassen of met een sigaret te branden. Dit doen ze omdat hun negatieve gevoelens (angst, kwaadheid, enz.) te hevig zijn. Zelfbeschadigend gedrag komt wel lang niet bij alle borderliners voor.

Dissociëren:
mensen met borderline hebben soms het gevoel er niet volledig bij te zijn. Ze krijgen dan een soort van black-out.

Zelfdoding: doordat borderliners zich vaak zo verward, ongelukkig en wanhopig voelen, zullen zij sneller een eind aan hun leven willen maken.

Verloop

Borderline uit zich vaak  voor de eerste keer tussen 18 en 25 jaar. Op die leeftijd verandert vaak je leef-, woon-, werk- en leersituatie. Borderline kan ook al voor de leeftijd van 18 jaar tot uiting komen, maar is dan moeilijk te onderscheiden van puberteitsverschijnselen. De problemen zijn het zwaarst tussen het 20ste en 30ste levensjaar.

Wie?

De diagnose borderline wordt driemaal vaker gesteld bij vrouwen dan bij mannen, maar dat betekent niet dat de stoornis ook vaker voorkomt bij vrouwen. Bij vrouwen worden de problemen ook sneller herkend dan bij mannen. Mannen komen door hun stoornis vaker in aanraking met het gerecht. Bij veel borderliners komen mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de jeugdjaren voor.

Oorzaak

Over de oorzaken van borderline is nog niet zoveel bekend, maar men blijft er wel onderzoek naar doen. Het meest waarschijnlijke is een combinatie van aanleg en ervaringen. De persoonlijkheidsstoornis komt bijna altijd bovendrijven als iemand veel stress heeft.

Behandeling

Borderline wordt behandeld met een combinatie van therapie en behandeling. Wie een gevaar vormt voor zichzelf of omgeving kan eventueel opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Medicijnen als kalmeringsmiddelen, antipsychotica en antidepressiva kunnen helpen om bepaalde symptomen te verlichten. Met een borderlinestoornis kun je zeker nog een normaal leven leiden, je hebt dan vooral structuur en regelmaat nodig.

Tags ,