Tag

Wat is penicilline-allergie?

Penicilline-allergie is een weinig voorkomende allergische reactie waarbij het immuunsysteem overmatig reageert na inname van penicilline. Het is de meest voorkomende allergie op geneesmiddelen. Vaak zijn mensen die lijden aan penicilline-allergie ook allergisch aan andere antibiotica, zoals antibiotica die cefalosporines bevatten.

Wat zijn de symptomen van penicilline-allergie?

Een eerste mogelijke reactie op penicilline is het verschijnen van vlekjes op de huid. Die kunnen zich uitbreiden tot een huiduitslag, jeukende ogen, gezwollen lippen, tong of gezicht. Deze reactie is uiteraard zeer ongemakkelijk, maar niet gevaarlijk.

Een tweede reactie is echter wel levensbedreigend, en wordt ook wel ‘anafylactische shock’ genoemd. Het immuunsysteem zal bij dergelijke reactie ongeveer een uur na inname een zodanige overreactie aangaan, waardoor men kortademig wordt, zich duizelig voelt, een te lage of te hoge bloeddruk krijgt, misselijk wordt, diarree krijgt, en zelfs bewusteloos kan vallen. Zonder behandeling kan dit leiden tot de dood. Dit type komt slechts zeer weinig voor, maar door de mogelijke fatale afloop moet men er uiterst alert voor zijn.

Hoe behandel je penicilline-allergie?

Allereerst is het nodig zeker te zijn dat je lijdt aan penicilline-allergie. Je kunt immers in het verleden allergisch geweest zijn voor penicilline, maar ondertussen ervoor immuun geworden zijn. Of je kunt denken dat je in het verleden een allergische reactie hebt gehad, terwijl het enkel ging om een bijwerking. Daarom is het nodig bij elke twijfel een allergietest te doen. Als je daar positief op reageert, ben je zeker dat je allergisch bent voor penicilline.

Als je in het verleden nog geen last ondervonden hebt van penicilline, maar toch de symptomen hebt van een anafylactische shock, moet je niet twijfelen om de dienst spoedgevallen te bellen. Vaak dient men dan epinefrine toe, waardoor de reactie afgeremd wordt. Bij een mildere reactie kan antihistamine toegediend worden. Dat kan je zelf in de apotheek kopen zonder een voorschrift van de arts.

In sommige situaties kan de arts er toch voor kiezen penicilline toe te dienen aan een patiënt die lijdt aan penicilline-allergie. Een zogenaamde ‘desensibilisatietherapie’ zorgt ervoor dat de patiënt ongevoelig wordt voor penicilline, en zijn lichaam dus niet zal reageren op penicilline. Hierbij zal de patiënt steeds kleine hoeveelheden penicilline innemen, waardoor het immuunsysteem stilaan gewoon wordt aan de stof. Een desensibilisatietherapie is echter niet geheel effectief: na 12 uur is het immuunsysteem terug in haar oude conditie, en zal ze op dezelfde manier reageren als ervoor.

Tags , ,