Tag

Partydrugs, verslavend en gevaarlijk?

Drugs komen nog altijd frequent voor in het uitgaansmilieu. Het gaat immers vaak om omgevingen waar grensoverschrijdend gedrag opgezocht en getolereerd wordt. Vooral op fuiven en in discotheken worden zogenaamde partydrugs gebruikt. Dit zijn middelen die gebruikers vrolijker en minder verlegen maken. De meest gekende partydrugs zijn XTC en vloeibare XTC. Cocaïne wordt ook steeds meer gebruikt in uitgaansmilieus, maar dit middel wordt geklasseerd als “harddrug”, omdat het nog schadelijker is dan de andere partydrugs.

Wat moet ik weten over partydrugs?

Partydrugs zijn vooral gevaarlijk, omdat het gaat om synthetische middelen. Dit wil zeggen dat zij op een chemische manier geproduceerd zijn en je dus de verhoudingen van de bestanddelen niet kan controleren. Partydrugs zijn schadelijk voor de hersenen en kunnen leiden tot geheugenverlies. Andere gevolgen zijn aanvallen of beroertes en wazig zicht. Een middel als XTC kan je hartslag en bloeddruk de hoogte injagen, terwijl vloeibare XTC kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden en verlies van bewustzijn.

Zijn partydrugs verslavend?

Het gaat meestal om middelen die tot de soort metamfetamine behoren. Deze stof is erg verslavend. De meeste gebruikers worden verslaafd, wanneer zij herhaaldelijk gebruiken. Deze middelen veroorzaken ernstige en langdurige symptomen. Zelfs een eenmalig gebruik van een partydrug is gevaarlijk, aangezien je niet weet wat in de pillen zit. Zo kan één enkele pil ernstige neveneffecten veroorzaken en soms leiden tot overlijden. Aangezien deze middelen illegaal gefabriceerd worden, kan ook de sterkte van de pillen ernstig schommelen.

Partydrugs kunnen gebruikers gemakkelijk in verslaving doen vervallen. Ten eerste gaat het om een omgeving waarin de middelen getolereerd en de gevaren geminimaliseerd worden. Drugs zoals XTC worden vaak in groep genomen, vaak ook onder groepsdruk. Iedereen doet het, dus het is oké. Ten tweede werken verslavingen erg geleidelijk. Na een tijdje merk je dat je een grotere hoeveelheid nodig hebt om hetzelfde gevoel te krijgen. Zo gebruik je meer en meer en komt stilaan alles in het teken van het middel te staan. De meeste verslaafden hebben geen besef van hun verslaving. Wanneer je toch eindelijk beseft dat het niet goed met je gaat, zit je al veel verder dan je denkt. De enige uitweg is dan een zware ontwenningsperiode, waarin je afkickt van de middelen.

Tags , , ,