Tag

Welke pijnstiller moet ik nemen?

Pijnstillers zijn de meest voorkomende medicijnen die mensen innemen. Ze zijn in apothekers verkrijgbaar zonder voorschrift van de arts. Daarom is het belangrijk dat je de bijwerkingen van verschillende soorten pijnstillers kent en weet hoe ze gebruikt moeten worden. Er zijn twee soorten pijnstillers:

1. Paracetamol: wordt meestal gebruikt tegen hoofdpijn, veel voorkomende en langdurige pijn, langdurige arthritis, en het dempt de koorts
2. NSAID’s (afkorting van nonsteriodal anti-inflammatory drugs) zoals aspirine, ibuprofen en naproxen. Ibuprofen en naproxen worden meestal gebruikt bij menstruatiepijn, spierpijn of een ontsteking.

Zowel paracetamol als NSAID’s zijn goed tegen hoofdpijn, spierpijn, artritis, menstruatiepijn, tandpijn, oorpijn, koorts, verkoudheid, griep, sinusitis en keelpijn.

Hoe werken deze pijnstillers?

Paracetamol zorgt ervoor dat een bepaald deel van de hersenen dat de pijnberichtgeving regelt tijdelijk stopgezet wordt. De hersenen zullen daarom geen pijnsignalen meer doorgeven, waardoor de pijn stopt.

NSAID’s zorgen ervoor dat de productie van prostaglandinen stopgezet. Zo zal ook de pijn niet langer gevoeld worden.

Wat zijn de bijwerkingen van deze pijnstillers?

Sommige pijnstillers zullen slecht reageren in combinatie met andere medicijnen. Mogelijke gevaren bij paracetamol ontstaan als je een hoge dosis inneemt. Zo kan je schade aan je lever oplopen. Bij alcoholproblemen is je lever al beschadigd waardoor zelfs een kleine dosis van paracetamol al gevaarlijk kan worden voor de lever. NSAID’s innemen is ook niet ongevaarlijk: bij gebruik gedurende een lange periode zal het zorgen voor maagproblemen. Het kan er ook toe leiden dat je bloeddruk hoger wordt dan normaal. Mensen ouder dan 60 jaar moeten oppassen met het toedienen van NSAID’s. Het kan zorgen voor maagproblemen, lever- of nierziektes, en een hoge bloeddruk. Bovendien is een combinatie van NSAID’s en medicijnen tegen hoge bloeddruk zeer gevaarlijk.

Algemeen gesproken is het belangrijk dat je voor dat je pijnstillers inneemt eerst onderzoekt wat de mogelijke bijwerkingen zijn en wat gevaarlijke combinaties met andere medicijnen zijn. Het is dan wel overal vrij gemakkelijk te verkrijgen, maar toch moet je best met de dokter praten welke pijnstiller je best neemt. Ook de apotheker kan je hierbij helpen.

Tags , ,

Paracetamol, de meest gebruikte pijnstiller

Paracetamol is wereldwijd het meest gebruikte pijnstillend en koortswerend middel. Paracetamol wordt ook tegen een verkoudheid gebruikt. Het middel kan niet worden gebruikt tegen ontstekingspijnen omdat het middel geen ontstekingsremmende werking heeft. De naam Paracetamol is afgeleid van de chemische naam: Para-acetylaminofenol.

Toediening

Paracetamol kan op verschillende manieren worden toegediend. Er bestaan tabletten (onder meer bekend onder de naam Panadol), zetpillen (handig wanneer de patiënt moet overgeven of als een kind weigert de tablet in te slikken), dranken (Daro voor kinderen), smelttabletten, poeder (Daro) en injecties (Perfalgan). Het middel kan ook toegediend worden in combinatie met andere producten, bijvoorbeeld cafeïne, acetylsalicylzuur (beter bekend als een aspirine), acetylsalicylzuur in combinatie met cafeïne, propyfenazon en coffeïne (zou de werking bevorderen en versnellen) en codeïne (de werking hiervan is gering).

De maximale dosis is 6 tot 8 maal 500mg voor de tabletten (bij chronisch gebruik 6 maal 500mg), 3 tot 4maal 500 tot 1000mg voor de zetpillen. Het is belangrijk om omzichtig om te springen met het gebruik van deze middelen en de bijsluiter te lezen (in de bijsluiter staat meestal een dosering van maximaal 6 maal 500mg of 3 maal 1000mg aangegeven). Paracetamol wordt als een veilig middel beschouwd bij normaal gebruik, maar het is aan te raden om in geval van twijfel je huisarts te raadplegen.

Gevaren

Een dosis van 10 tot 15 gram paracetamol kan de lever beschadigen, een leververgiftiging kan heel pijnlijk zijn en enkele dagen aanslepen. Een dosis van 20 tot 25 gram kan de dood tot gevolg hebben. Meer dan 4 gram paracetamol kan afhankelijk van de leeftijd en de frequentie van inname op korte of lange termijn leiden tot leverschade.

Een overdosis paracetamol kan door een arts behandeld worden met acetylcysteïne (Lysomucil, Fluimucil), maar dan moet er binnen de 8 uur ingegrepen worden. Geactiveerde kool gecombineerd met natriumsulfaat (een laxeermiddel) vermindert de opname van paracetamol in het lichaam, maar moet binnen de 4 tot 6 uur na de inname worden toegediend. Wanneer er 2 uur is verstreken sinds de inname kan een maagspoeling ook soelaas bieden.

Paracetamol combineren met sommige andere geneesmiddelen kan gevaarlijk zijn, een combinatie met chlooramfenicol bijvoorbeeld versterkt de werking van dat medicijn. Een combinatie met zirovudine (behandeling aids) veroorzaakt op lange termijn een bloedafwijking (neutropenie). Een langdurige combinatie met alcohol veroorzaakt leverschade.

Tags , , ,