Tag

Wat doet een osteopaat?

Een osteopaat beoefent osteopathie. Osteopathie is een alternatieve geneeswijze waarbij de osteopaat manuele technieken gebruikt waarmee hij spier-, zenuw- en gewrichtspijnen opspoort en behandelt. Een osteopaat zoekt met zijn handen de beschadigde lichaamsdelen en masseert ze. Hij manipuleert de spieren en gewrichten en probeert zo de pijn weg te nemen. De osteopaat kan ook bepaalde eetvoorschriften opleggen en begeleidt je tijdens een dieet. Een osteopaat raadpleeg je bij rug-, nek- en hoofdpijn.

Osteopathie, wat houdt dat in?

Letterlijk betekent osteopathie ‘ziekte van de beenderen’. De manuele technieken die de osteopaat gebruikt zijn gebaseerd op anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Men behandelt de klacht in zijn geheel. Beweeglijkheid ligt aan de basis van het onderzoek: de osteopaat onderzoekt zowel het bewegingsapparaat als het orgaansysteem en het craniosacrale systeem op bewegingsverlies.

De principes van osteopathie zijn:

- Lichaam en geest vormen één verbonden geheel
- Het lichaam heeft interne zelfregulerende mechanismen, die je lichaam beschermen, herstellen en modelleren
- Structuur en functies zijn gerelateerd
- Therapie is gebaseerd op de eerste drie principes.

Wat doet de osteopaat en hoe werkt het?

Het idee achter osteopathie is dat de structuren in je lichaam met elkaar verbonden zijn. Dat wil zeggen dat problemen met de structuur van je lichaam ook een weerslag hebben op je interne organen. Derhalve wanneer de osteopaat defecten aan de structuren in het lichaam corrigeert, verhelpt dit niet enkel lichaamspijnen maar zullen ook je organen beter functioneren.

Daarom zal de osteopaat vooraleerst problemen aan je lichaamsstructuren identificeren en vervolgens ze proberen te genezen met manuele massagetechnieken. Een osteopaat doet geen chirurgische ingrepen en schrijft ook geen geneesmiddelen voor.

Is osteopathie efficiënt?

Alternatieve geneeskunde werd reeds meermaals in vraag gesteld. Maar, hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat osteopathie effectief is, werd osteopathie erkent door de meeste dokters en medische professionals. Daarenboven zijn bijwerkingen of negatieve effecten van osteopathie eerder zeldzaam.

Osteopathie wordt meestal gezien als een complementaire aanpak, dat wil zeggen een behandeling naast een andere medische behandeling.

Tags ,