Tag

Uveïtis, een inwendige oogontsteking

Uveïtis is een inwendige oogontsteking, een ontsteking van het uvea in het oog. De uvea bestaat uit de iris, het ciliair lichaam, het vaatvlies en de choroidea. De ontsteking heeft een vermindering van het gezichtsvermogen  tot gevolg.

Symptomen

Patiënten met uveïtis zien vaak minder goed. Ze zien wazig, zien zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Sommige patiënten kunnen het licht niet goed meer verdragen. De oogontsteking kan plots beginnen met een pijnlijk rood oog, maar het gezicht kan ook geleidelijk aan verslechteren. Het kan in één oog voorkomen, afwisselend in een van beide ogen of in beide ogen tegelijk. Er bestaan drie verschillende vormen uveïtis:

- uveïtis anterior: aan de voorkant
- uveïtis intermedia: in het midden
- uveïtis posterior: aan de achterkant

Soms is het moeilijk een onderscheid te maken. Er kan sprake zijn van een ontsteking in het hele oog (panuveïtis). Die drie soorten uveïtis ontwikkelen zich op een andere manier en moeten dus ook een verschillende behandeling krijgen. Alle vormen leiden tot een tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. Uveïtis kan op verschillende manieren verlopen. Het kan eenmalig optreden, maar het kan ook langdurig aanwezig zijn met afwisselend rustige perioden en perioden van oogontsteking.
Complicaties die zich kunnen voordoen bij uveïtis zijn staar, hoornvliesafwijkingen, netvliesschade en verhoogde oogboldruk.

Diagnose

Aan de hand van een oogheelkundig onderzoek kan de oogarts uveïtis vaststellen. De pupillen zullen met oogdruppels verwijd worden, waardoor je tijdelijk wat waziger gaat zien. Vaak is verder onderzoek nodig om de oorzaak vast te stellen. Verder onderzoek kan bestaan uit bloedonderzoek, röntgenfoto’s of onderzoek van het oogvocht.

Oorzaak

In de meeste gevallen is uveïtis een geïsoleerde oogaandoening. Naast de ontsteking aan het oog zelf zijn er dan geen andere lichamelijke problemen. Maar uveïtis kan ook geassocieerd worden met andere lichamelijke aandoeningen, waaronder syfilis, ziekte van Lyme, tbc, psoriasis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, ziekte van Bechterew, syndroom van Reiter, Behcet, multiple sclerosis (MS), aids, toxoplasmose, kattenkrabziekte, VKH-syndroom, bindweefselziekten, lymfoom, leukemie, etc.Tegenwoordig is het steeds vaker mogelijk een oorzaak op te sporen.

Behandeling

Meestal wordt uveïtis met ontstekingsremmende middelen behandeld. Die moeten de pijn verlichten, ontsteking bestrijden en beschadiging van het oog voorkomen. Als de oorzaak bekend is, kan de therapie meer doelgericht zijn. Vaak krijgen patiënten corticosteroïden voorgeschreven. Die zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en sterktes, zoals oogdruppels, tabletten en injecties. Hoe ernstiger de uveïtis, hoe langer de behandeling zal duren.

Tags , ,

Conjunctivitis, een pijnlijke ontsteking aan het bindvlies

Conjunctivitis of bindvliesontsteking is een aandoening waarbij het bindvlies van het oog ontstoken geraakt. Het bindvlies vind je aan de buitenkant van het oogwit en de binnenkant van het ooglid. Bacteriën,  virussen, allergieën, of contact met chemische stoffen kunnen bindvliesontsteking veroorzaken.

Oorzaken

Je ogen komen elke dag in aanraking met allerlei stoffen, waaronder bacteriën. Afbraakstoffen in onze tranen beschermen de ogen hiertegen. Maar soms komen bacteriën achter de oogleden, waar de afweerstoffen minder effect hebben.

Er bestaan twee soorten bindvliesontstekingen: besmettelijke en niet-besmettelijke ontstekingen. Besmettelijke conjunctivitis wordt veroorzaakt door een bacterie of een virus. Dit type bindvliesontsteking is dus erg besmettelijk. Ongeveer 70% van alle bindvliesontstekingen is besmettelijk.

Een niet-besmettelijke conjunctivitis is het gevolg van allergieën, contact met chemicaliën of een andere ziekte. Dat kan ook veroorzaakt worden door een plotse drukverandering in het hoofd.

Symptomen

De symptomen van een besmettelijke bindvliesontsteking, kunnen bestaan uit oogpijn, rode en gezwollen ogen, vochtverlies en jeuk aan het oog.

Bij een niet-besmettelijke bindvliesontsteking verschillen de symptomen lichtjes. Je oog zal dan onophoudelijk tranen, je zult veel moeten niezen en je krijgt een lopende neus.  Als de jeuk veroorzaakt wordt door een chemische stof, kan het oog branden.

Behandeling

Neem, wanneer je denkt dat je een bindvliesontsteking hebt, zo snel mogelijk contact op met je arts. Deze zal een staal van het oogvocht nemen om te achterhalen hoe de ontsteking ontstaan is. Aan de hand daarvan kan de medicatie of behandelingsmethode bepaald worden. Zo kan hij vaststellen welke behandelingsmethode het beste is.
Medicijnen zijn bij de behandeling van een bindvliesontsteking meestal niet nodig. In het geval van een bacteriële infectie, zal je arts je wel vaak een antibioticumzalf voorschrijven. Bij een virale ontsteking zijn antibiotica niet nodig.

Als je een bindvliesontsteking hebt, mag je geen contactlenzen dragen. Door een goede hygiëne kan je voorkomen dat het andere oog of mensen uit je omgeving besmet geraken. Was regelmatig je handen, gebruik een schone handdoek en wrijf niet in je ogen.

Tags , , ,

Wat is bindvliesontsteking of conjunctivitis?

Conjunctivitis of bindvliesontsteking is een aandoening waarbij er een ontsteking plaats vindt in het bindvlies van het oog. Dit bindvlies bevindt zich aan de buitenkant van het oogwit en aan de binnenkant van het ooglid. De oogontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën, allergieën, virussen of contact met chemische stoffen.

Probleem

Je ogen komen dagelijks in aanraking met bacteriën en andere stoffen. Ze gebruiken afbraakstoffen, die zich bevinden in onze tranen, om zich hiertegen te beschermen. Bacteriën kunnen ook achter de oogleden komen en daar hebben onze afweerstoffen minder effect.

Oorzaken

Er zijn twee soorten bindvliesontsteking, namelijk besmettelijke en niet-besmettelijke ontstekingen. Het besmettelijke type wordt meestal veroorzaakt door een bacterie of virus. Dit maakt dat dit type erg besmettelijk is. Je kan er dus veel mensen mee aansteken. Dit type is de meest voorkomende vorm oogontsteking want ongeveer 70% van de gevallen is besmettelijk.

De niet-besmettelijke vorm van bindvliesontsteking wordt veroorzaakt door allergieën, chemicaliën of een andere ziekte. Daarbij kan bindvliesontsteking ook veroorzaakt worden door een plotse drukverandering in het hoofd.

Symptomen en behandeling

De symptomen van bindvliesontsteking, veroorzaakt door een bacterie of een virus, zijn de volgende: oogpijn, gezwollen en rode ogen, jeuk en vochtverlies aan het oog.
Wanneer de bindvliesontsteking werd veroorzaakt door een allergie of chemische stof, zijn de symptomen lichtjes verschillend, namelijk: onophoudelijk tranen, niezen en een lopende neus. Indien de jeuk veroorzaakt is door een chemische stof, kan het oog branden.

Wanneer je vermoedt dat je bindvliesontsteking hebt, kan je best zo snel mogelijk contact opnemen met een arts. Deze neemt dan meestal een staal van het oogvocht om de oorzaak van de ontsteking te achterhalen. Aan de hand van deze resultaten zal de medicatie of behandelingsmethode bepaald worden.

Indien je dokter deze oogontsteking vaststelt, kan je best volgende vragen met hem overlopen:

- Kan je huisarts het probleem oplossen of moet je naar een specialist?
- Moeten er naast het onderzoeken van het oogvocht ook nog andere testen gedaan worden?
- Welk type van bindvliesontsteking is het?
- Wat is de gemakkelijkste behandeling?
- Hoe lang kan deze ziekte duren?
- Hoelang kan je de ziekte overdragen aan iemand anders?
- Vanaf wanneer kan je terug naar school of naar het werk?

Tags , , , ,

Wat is een oogontsteking?

Bij een oogontsteking gaat het meestal om een ontsteking van het bindvlies (conjunctivitis). Het bindvlies is het dun laagje weefsel dat de buitenkant van het oogwit en de binnenkant van de oogleden bekleedt. Bij een ontsteking worden het oogwit en de binnenkant van de oogleden rood. Je oog of ogen voelen branderig aan. De ogen worden vaak ook tranerig.

Een ontsteking van het bindvlies kan samengaan met de ontsteking van andere weefsels van het oog. Het oog doet dan pijn, het gezichtsvermogen vermindert of kan geen licht meer verdragen (lichtschuwheid). In dat geval moet je zo snel mogelijk een dokter raadplegen.

Als je contactlenzen draagt is het belangrijk dat je er op een hygiënische manier mee omgaat, om zo de kans op oogontstekingen te verkleinen.

Oorzaken

Bacterie: bij deze vorm scheidt het oog meestal veel pus af. Het oog voelt erg pijnlijk aan. je kunt het behandelen met antibiotica-oogzalf.
Virus: je oog wordt rood en doet pijn, maar je oog scheidt geen pus af. Behandeling is niet echt mogelijk, maar meestal is de ontsteking na een paar dagen verdwenen.
Overgevoeligheid/allergie: hooikoorts, allergie voor honden of katten, allergie voor make-up, enz. Ogen jeuken, zijn rood en tranen enorm.

Behandeling

Naast de behandeling met de oogzalf of -druppels die de arts je voorschrijft, kun je zelf een aantal dingen doen om te voorkomen dat de ontsteking verergert:

Draag geen contactlenzen! Doe ze weer pas in als de ontsteking volledig over is.
Gebruik geen oogmake-up, dat kan de genezing namelijk verhinderen.
Draag een zonnebril als je in fel zonlicht bent.
Als je oogleden aan elkaar vastplakken, kun je ze losweken met een watje dat je nat maakt. Strijk van de buitenste naar de binnenste ooghoek.

Andere vormen

Ontsteking van het hoornvlies (keratitis):
Kan ontstaan door blootstelling aan ultraviolette stralen, het herpes simplexvirus, blaren ten gevolge van een oogoperatie.
Ontsteking van het ooglid (blefaritis):
Meestal ontsteking van de ooglidrandjes (waar de wimpers zich bevinden). De oorzaak is bijna altijd de bacterie staphylococcus aureus.
Ontsteking van de uvea, het inwendige oog (uveïtis):
Deze oogontsteking kan veel verschillende oorzaken hebben. Vaak leidt een andere ziekte of aandoening tot de ontsteking (bv. ziekte van Crohn, tuberculose, syfilis, enz.)

Tags ,