Tag

Cataract of grijze staar

Cataract of grijze staar is een oogaandoening waarbij de lens troebel wordt. De aandoening treft vooral mensen ouder dan 65.

Oorzaken

Om te begrijpen hoe cataract ontstaat, kan je het oog best eens voor je zien als een camera. Langs voren bereiken lichtstralen het oog. Die gaan door het hoornvlies, de pupil en het kamervocht, de transparante vloeistof vooraan in het oog. De ooglens buigt de stralen om om de voorwerpen te projecteren op het netvlies, dat achterin het oog zit.

Cataractpatiënten hebben te veel proteïnen op hun oogvlies opgestapeld. Normaal gezien zijn die proteïnen zo geschikt dat de lens volledig doorzichtig is. Bij een patiënt met cataract verzamelen afgebroken stukjes eiwit zich echter in de lens.

Als gevolg daarvan kunnen de lichtstralen niet genoeg doordringen en kan je een groot deel van je gezichtsvermogen verliezen.

Er zijn meerdere soorten cataract, die allemaal een andere oorzaak hebben. In de meeste gevallen gaat het om ouderdomsstaar, wat een normaal gevolg van het ouder worden is. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 65 zou cataract hebben.

Zeldzaam is congenitale cataract, staar als aangeboren afwijking. Als er vlak voor de geboorte een infectie was, kan de pasgeborene al aan cataract lijden.

Secundaire staar is een gevolg van een aandoening zoals diabetes, het gebruik van bepaalde medicijnen, een langdurige blootstelling aan giftige stoffen, ultraviolet licht of straling. Traumatisch cataract ten slotte is het gevolg van een verwonding aan het oog.

Symptomen

- Vertroebeld, wazig zicht, waardoor vooral het zicht op afstand beperkt wordt.
- Dubbel zien, voornamelijk bij duisternis en fel zonlicht
- Moeilijkheden met het onderscheiden van kleuren (vooral de kleur geel)

Afhankelijk van welke soort cataract, kan de ziekte snel evolueren. In de meeste gevallen wordt ook het andere oog aangetast, maar dat betekent niet dat de ziekte even snel evolueert in beide ogen.

Behandeling

De oogarts kan de diagnose stellen. Hij zal een oogtest afnemen om te weten hoeveel je nog kan zien. Als je zicht nog goed genoeg is, kan je je voorlopig behelpen met een bril of contactlenzen.

Cataract kan niet genezen. Als een patiënt weer beter wilt zien, moet hij een operatie ondergaan. De wazige ooglens wordt daarbij vervangen door een nieuwe kunststoflens.

Het is belangrijk je ogen regelmatig te laten nakijken als je ouder bent dan 40.

Tags , , , ,

Wat is astigmatisme? 

Astigmatisme is een oogaandoening waarbij het oog een optische afwijking vertoont.

Bij een normaal oog is het hoornvlies vlak en vertoont het in elke richting dezelfde kromming. De voorkant van de oogbol kan ovaal zijn in plaats van rond. Als dat het geval is, bereiken de lichtstralen het netvlies van het oog niet op de juiste manier.

De oorzaak is onbekend. De aandoening kan erfelijk bepaald zijn, maar ook factoren als de druk van het ooglid op het hoornvlies, een verkeerde stand van de ogen of een belasting van de ogen door op korte afstand te werken kan van invloed zijn.

Wie?

De meeste mensen hebben in meer of mindere mate astigmatisme. Slechts als je matige tot sterke astigmatische ogen hebt, ben je gebaat bij een bril of contactlenzen.

Symptomen

Iemand met een zware vorm van astigmatisme heeft zowel van ver als van dichtbij een onduidelijk zicht. De beelden die hij ziet zijn als het ware gesplitst, met als mogelijke gevolgen hoofdpijn, rode of branderige ogen, vermoeidheid, etc. De problemen kunnen verergeren als de persoon met astigmatisme veel van dichtbij moet kijken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij iemand die de hele dag achter de computer zit.

Behandeling

Astigmatisme kan perfect gecorrigeerd worden door het dragen van een bril of contactlenzen. De afwijking van de ogen moet dan wel perfect vastgesteld worden. Het astigmatisme kan verergeren, het is dus wel aan te raden je ogen regelmatig te laten controleren.

Tags , ,

Wat is bindvliesontsteking of conjunctivitis?

Conjunctivitis of bindvliesontsteking is een aandoening waarbij er een ontsteking plaats vindt in het bindvlies van het oog. Dit bindvlies bevindt zich aan de buitenkant van het oogwit en aan de binnenkant van het ooglid. De oogontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën, allergieën, virussen of contact met chemische stoffen.

Probleem

Je ogen komen dagelijks in aanraking met bacteriën en andere stoffen. Ze gebruiken afbraakstoffen, die zich bevinden in onze tranen, om zich hiertegen te beschermen. Bacteriën kunnen ook achter de oogleden komen en daar hebben onze afweerstoffen minder effect.

Oorzaken

Er zijn twee soorten bindvliesontsteking, namelijk besmettelijke en niet-besmettelijke ontstekingen. Het besmettelijke type wordt meestal veroorzaakt door een bacterie of virus. Dit maakt dat dit type erg besmettelijk is. Je kan er dus veel mensen mee aansteken. Dit type is de meest voorkomende vorm oogontsteking want ongeveer 70% van de gevallen is besmettelijk.

De niet-besmettelijke vorm van bindvliesontsteking wordt veroorzaakt door allergieën, chemicaliën of een andere ziekte. Daarbij kan bindvliesontsteking ook veroorzaakt worden door een plotse drukverandering in het hoofd.

Symptomen en behandeling

De symptomen van bindvliesontsteking, veroorzaakt door een bacterie of een virus, zijn de volgende: oogpijn, gezwollen en rode ogen, jeuk en vochtverlies aan het oog.
Wanneer de bindvliesontsteking werd veroorzaakt door een allergie of chemische stof, zijn de symptomen lichtjes verschillend, namelijk: onophoudelijk tranen, niezen en een lopende neus. Indien de jeuk veroorzaakt is door een chemische stof, kan het oog branden.

Wanneer je vermoedt dat je bindvliesontsteking hebt, kan je best zo snel mogelijk contact opnemen met een arts. Deze neemt dan meestal een staal van het oogvocht om de oorzaak van de ontsteking te achterhalen. Aan de hand van deze resultaten zal de medicatie of behandelingsmethode bepaald worden.

Indien je dokter deze oogontsteking vaststelt, kan je best volgende vragen met hem overlopen:

- Kan je huisarts het probleem oplossen of moet je naar een specialist?
- Moeten er naast het onderzoeken van het oogvocht ook nog andere testen gedaan worden?
- Welk type van bindvliesontsteking is het?
- Wat is de gemakkelijkste behandeling?
- Hoe lang kan deze ziekte duren?
- Hoelang kan je de ziekte overdragen aan iemand anders?
- Vanaf wanneer kan je terug naar school of naar het werk?

Tags , , , ,

Wat is Centrale sereuze chorioretinopathie (CSR)?

Chorioretinopathie (letterlijk: ziekte van het netvlies) is een aantasting van het netvlies, het lichtgevoelige vlies achterin het oog. De oorzaak is beschadiging en/of overproductie van de bloedvaten in het netvlies.

CSR

Concreet: de naam centrale sereuze chorioretinopatie (CSR) verwijst naar beschadiging van het centrale deel van het netvlies (Centrale) waarbij er een lokale ophoping ontstaat van helder transparant vocht (Sereus).

CSCR

Ook de afkorting CSCR wordt vaak gebruikt. Naast een verwijzing naar de aantasting van het centrale deel van het netvlies (Centrale) en de lokale ophoping van helder transparant vocht (Sereus) bevat deze term ook een verwijzing naar de beschadiging van het vaatvlies (Choroidea) of netvlies (Retina).

Symptomen

Door de vochtophoping wordt de afstand tussen het netvlies en het vaatvlies (die het netvlies van voeding voorziet) groter. Aangezien het netvlies zorgt voor scherp beeld kan het zijn dat het zicht van patiënten met CSR minder scherp is. Daarnaast zijn CSR-patiënten vaak ook verziend en hebben ze moeite met het inschatten van de ware grootte van objecten.

Toch merkt niet iedereen met deze aandoening dat hij/zij CSR heeft. Zo constateert men bij oogonderzoek vaak dat men reeds eerder CSR heeft gehad. Er zijn dan immers oogafwijkingen te constateren. De reden waarom de patiënt zich niet bewust was van zijn ziekte is het feit dat het vocht niet het centrale deel van het netvlies bereikt heeft, maar zich elders in het netvlies ophoopte.

Oorzaken

Het is duidelijk dat CSR, of CSCR, ontstaat als gevolg van een lekkage aan het netvlies. De oorzaak van deze lekkage is echter niet geheel bekend. Daarom wordt CSR vaak een ‘idiopathische’ aandoening genoemd.

Behandeling

CSR geneest meestal vanzelf, zonder behandeling, binnen 4 tot 8 weken. Toch keert bij bijna de helft van de patiënten deze ziekte later (meermaals) terug. Het grootste risico om de ziekte terug te krijgen is binnen het eerste jaar na herstel, maar het kan ook gebeuren tot zelfs tien jaar na het eerste optreden van CSR.

Bij genezing zal het vocht in het centrale deel van het netvlies uiteindelijk volledig verdwijnen. Toch blijft er bij oogonderzoek altijd restschade aan het netvlies merkbaar.

Tags , , ,

Oorzaken en behandeling van cataract

Deze aandoening wordt ook wel de grijze staar genoemd, het is een ziekte waarbij de ooglens vertroebelt. Dit heeft als gevolg dat het zicht van de patiënt vervaagt en in het ergste geval volledig kan verdwijnen.

Omschrijving

Wanneer cataract optreedt, vertroebelt de lens in het oog waardoor het zicht vermindert. Een goedwerkende lens vangt het licht op en geeft dit door zodat er een beeld wordt gevormd in de hersenen. Maar als het binnengekomen licht troebel is, is het beeld niet meer duidelijk.

Meestal treft men cataract enkel op een klein gedeelte van de lens aan. In dit geval is geen behandeling nodig. Enkel wanneer de cataract zich uitbreidt, kan het tot problemen leiden en is er een behandeling nodig. Bij cataract besmet het ene oog het andere niet. Het is echter wel niet uitgesloten dat beide ogen apart cataract kunnen ontwikkelen.

Cataract is geen film die zich over je oog heen legt, maar een aandoening in de lens zelf. Vaak verergert deze aandoening over verschillende jaren. Het is nooit zeker dat je volledig blind wordt door de ziekte.

Oorzaken

Er zijn verschillende soorten cataract. Een verandering in chemische samenstelling van de lens vormt de oorzaak deze aandoening. Dit kan komen door veroudering, genetische afwijkingen of bepaalde ziektes.

Bij veroudering wordt de lens harder en droger, hierdoor wordt deze minder doorzichtig. Cataract door veroudering is de meest voorkomende vorm. Deze kan al beginnen op je veertigste levensjaar.

Je kan ook cataract krijgen als gevolg van een kwetsuur aan het oog. Een slag, snede of chemische stof kan het oog beschadigen waardoor cataract optreedt.

Symptomen en behandeling

De symptomen zijn dubbel of wazig zicht. Je kan ook lichtgevoelig worden en bepaalde kleuren moeilijk of niet meer waarnemen. Hierdoor worden eenvoudige dingen zoals autorijden soms onmogelijk.

De behandeling van cataract hangt van de gradatie van de ziekte af. Bij sommige mensen is er slechts een klein deel van het zicht aangetast en is geen verdere behandeling nodig. Bij anderen verergert de ziekte snel en kan er best een behandeling worden ingezet. Dit gebeurt doorgaans enkel zodra bepaalde handelingen onmogelijk zijn geworden voor de patiënt zoals lezen, autorijden, …

Bij de operatie wordt de ondoorzichtige lens verwijderd en vervangen door een nieuwe lens. De operatie begint meer en meer een routine te worden en daarom is het zelfs mogelijk om het in een dagopname te laten doen. Na de operatie is het aanpassen van de lens niet meer mogelijk. Dus de patiënten hebben altijd een bril nodig om te lezen. Meestal was dit al het geval voor de operatie waardoor dit voor velen geen probleem vormt.

Tags , , , ,

Wat is cataract?

Cataract of grijze staar is een aandoening van het oog waarbij de ooglens vertroebelt. De aandoening komt voornamelijk voor bij mensen ouder dan 65 jaar.

Oorzaken van cataract

Het oog functioneert als een camera. Lichtstralen bereiken het oog langs voren en passeren doorheen het hoornvlies, de pupil en het kamervocht (de transparante vloeistof vooraan in het oog). De lens buigt de stralen dan om de voorwerpen te projecteren op het netvlies achterin het oog.

Cataract is het gevolg van een teveel aan proteïnen op de ooglens. Daardoor kunnen de lichtstralen niet goed doordringen en verliest de patiënt een deel van zijn gezichtsvermogen. Waarom het lichaam te veel proteïnen aanmaakt is niet geweten.

Soorten cataract

Ouderdomsstaar: Zoals de naam het zegt, cataract ten gevolge van het ouder worden.
Aangeboren afwijking: Baby’s worden soms geboren met cataract, als resultaat van een infectie voor de geboorte.
Secundaire staar: gevolg van andere aandoeningen, zoals diabetes, lange blootstelling aan giftige stoffen, medicatie, ultraviolet licht of straling.
Traumatisch cataract: ten gevolge van een verwonding aan het oog.

Symptomen

Vertroebeld, wazig zicht
Dubbel zien
Moeilijker kleuren kunnen onderscheiden, vooral geel
Problemen met ’s nachts achter het stuur zitten
Last hebben van helder tegenlicht

Diagnose

Je oogarts kan een aantal testen afnemen. Hij zal een oogtest afnemen om te weten te komen hoeveel je nog kan zien. De oogarts kan ook je pupil wijder maken om zo de toestand van de lens en andere delen van het oog te testen.

Behandeling

De oogtesten helpen de oogarts vast te stellen hoe de cataract je zicht beïnvloed heeft. Als je zicht nog goed genoeg is, kan hij je een bril of contactlenzen aanraden.

Als je zoveel gezichtverlies hebt dat het je dagelijkse leven beïnvloedt, kan je arts je een chirurgische ingreep voorstellen. Daarbij wordt de vertroebelde lens verwijderd en vervangen door een nieuwe, plastieken lens.

Preventie

Omdat de precieze oorzaak van cataract onzeker is, weet men ook niet goed hoe je het kunt voorkomen. Ben je ouder dan 40, laat je ogen dan op regelmatige basis nakijken.

Tags , , , ,

Wat is glaucoom?

Glaucoom is de naam voor een reeks oogaandoeningen. De oorzaak is een verhoging van de druk in de oogbol, waardoor de oogzenuw wordt aangetast. Dit leidt tot een uitval van het gezicht en kan zonder behandeling zelf blindheid veroorzaken.

Er bestaan verschillende soorten glaucoom: acuut glaucoom, chronisch glaucoom en secundair glaucoom. Chronisch glaucoom (ook wel open hoek-glaucoom) is de meest voorkomende vorm van de aandoening. Oorzaak zijn de afvoerkanalen van het oogvocht die verstopt zijn. Deze glaucoom evolueert zeer traag. Het grote gevaar van chronisch glaucoom is dat de verhoogde oogdruk niet altijd gevoeld wordt en de geleidelijke uitval van het gezichtsveld vaak pas opgemerkt wordt in een vergevorderd stadium.

Acuut glaucoom
(ook wel gesloten hoek-glaucoom) kan erg pijnlijk zijn, de oogdruk verhoogt plots, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval. Het gaat gepaard met pijn aan het oog, hoofdpijn, daling van het gezichtsvermogen en braken. Acuut glaucoom heeft onmiddellijk behandeling nodig!

Secundair glaucoom: glaucoom dat veroorzaakt wordt door een andere oogaandoening die eveneens gepaard gaat met hoge druk of door het gebruik van bepaalde medicatie.

Congenitaal glaucoom: komt voor bij baby’s en jonge kinderen, maar is erg zeldzaam. Wordt veroorzaakt door een vervorming van het oog.

Wie krijgt glaucoom?

Glaucoom komt overwegend voor bij mensen van boven de 40 jaar. Boven de 40 heeft 1 op 100 mensen een bepaalde vorm van glaucoom. Bij mensen boven de 70 jaar komt glaucoom nog vaker voor. Dan heeft ongeveer 5% van de mensen er last van. Het risico om glaucoom te krijgen wordt groter als iemand in de familie ook glaucoom heeft. Ook zwaar bijziende mensen en diabeteslijders lopen een verhoogd risico.

Behandeling

Glaucoom wordt behandeld met medicijnen in de vorm van oogdruppels, die de druk in de oogbol doen afnemen. Maar als deze niet helpen, is een operatie vaak noodzakelijk. Zo’n operatie kan een laserbehandeling zijn of een trabeculectomie (specifieke oogoperatie). Mensen boven de 40 laten hunn ogen best om de 2 jaar controleren, bijziende mensen, diabetici en familieleden van glaucoompatiënten laten hun ogen best een keer per jaar controleren.

Tags , ,