Tag

Wat is een slijmbeursontsteking?

Een slijmbeursontsteking (bursitis) is een pijnlijke ontsteking van de slijmbeurs.

Symptomen van slijmbeursontsteking

Je kan een slijmbeursontsteking herkennen aan:

- Roodheid
- Warmte
- Zwelling
- Pijn

Deze symptomen komen voor op de plek waar de  ontstoken slijmbeurs zit. Dat kunnen bijvoorbeeld de elleboog, hiel, schouder of heup zijn. De meeste slijmbeursontstekingen komen echter voor op de knie of de elleboog. Als je steunt of drukt op de slijmbeurs, kan dat erg pijnlijk zijn.

Oorzaken van slijmbeursontsteking

Een slijmbeursontsteking kan veroorzaakt worden door langdurige overbelasting of door een trauma. Overbelasting kan bijvoorbeeld voorkomen bij veelvuldig herhaalde bewegingen of door lang op een lichaamsdeel te steunen.  Een trauma is vaak het gevolg van een blessure of een ongeval.

Behandeling van slijmbeursontsteking

Acute bursitis kan dagen tot weken duren. De ontsteking geneest spontaan als de patiënt het getroffen lichaamsdeel voldoende rust gunt. Soms moet de patiënt ontstekingsremmers nemen. De arts kan bij een kleine zwelling ook de holte leegzuigen en met corticosteroïden inspuiten.

Als de zwelling erg groot is, kan een operatie noodzakelijk zijn, maar dit is enkel nodig bij extreme gevallen.

Tags , , ,

Wat is colitis ulcerosa?

Colitis ulcerosa is een ontsteking (-itis) van de dikke darm (colon) met vorming van zweren (ulcerosa).

Samen met de ziekte van Crohn is dit een zogenaamde chronisch inflammatoire darmaandoening.

Verschil met de ziekte van Crohn

Colitis ulcerosa onderscheidt zich van de ziekte van Crohn doordat de ontsteking zich beperkt tot de dikke darm of tot delen ervan, en niet de andere delen van het maag-darmkanaal zoals de slokdarm, de maag of de dunne darm.

Bovendien beperkt de ontsteking zich uitsluitend tot het slijmvlies (mucosa), de meest oppervlakkige laag van de darm en dringt niet door tot de diepere lagen zoals bij ziekte van Crohn.

Oorzaken colitis ulcerosa

Een exacte oorzaak van colitis ulcerosa is onbekend. Wel zijn verschillende factoren bekend die er aan bijdragen.

- Abnormale samenstelling van de bacteriën in de darmen
Factoren die bacteriesamenstelling van de darm kunnen veranderen zijn veel suikers en vetten, antibiotica, chemokuren en overmatige hygiëne. Een abnormale afweerreactie in de slijmvliezen van de darm tegen de bacteriën die zich daar bevinden, ligt aan de basis van de beschadiging van de darm bij CU-patiënten.

- Afwijkingen van de epitheelcellen

- Erfelijkheid
Kinderen van een ouder met CU hebben een 5 maal grotere kans dat zij ook de ziekte zullen krijgen. Zo komt CU in sommige families veel voor en bij gezinsleden vertoont de ziekte vaak hetzelfde beloop. Bovendien komt de ziekte veelvuldig voor bij bepaalde etnische groepen (bijvoorbeeld Ashkenazy Joden).

- Voeding
Er zijn aanwijzingen dat een dieet met veel melkproducten en weinig voedingsvezels een negatief effect kan hebben.

Symptomen colitis ulcerosa

Diarree (vaak met bloed en slijm), buikpijn (soms met hevige krampen), moeite met het ophouden van de ontlasting, koorts, verminderde eetlust en soms gewichtsverlies, vermoeidheid zijn tal van symptomen die kunnen optreden.

In enkele gevallen komen ook klachten buiten de darm voor: ontstoken ogen; pijnlijke, ontstoken gewrichten (met name knieën, ellebogen, enkels en polsen), huidklachten (ontstekingen); ontstekingen van de lever…

Behandeling colitis ulcerosa

Medicijnen om enerzijds de ontsteking af te remmen en anderzijds het ontstaan van nieuwe ontstekingen te onderdrukken. Daarnaast worden vaak medicijnen voorgeschreven om bloedarmoede en diarree tegen te gaan. In sommige gevallen kunnen ook bijwerkingen optreden. Daarom wordt bij langdurig gebruik van geneesmiddelen regelmatig het bloed gecontroleerd.

In sommige gevallen is het nodig een darmoperatie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een ernstige vernauwing van de darm of bij het niet reageren op medicijnen. Tijdens de operatie zal men in het algemeen de hele dikke darm weghalen om daarna een verbinding tussen de dunne darm en de anus te maken.

Tags , ,

Wat is epiglottitis?

Het strottenhoofd is het bovenste deel van de luchtpijp en bevindt zich diep in de keel. In het strottenhoofd zitten de stembanden en wordt de stem gevormd. Het strottenhoofd wordt tijdens het slikken afgesloten door het strotklepje (epiglottis). Dit is een kraakbeenklepje dat ervoor zorgt dat er geen voedsel in de luchtwegen terecht komt. Epiglottitis is een ontsteking van dat strotklepje.

Oorzaken

Epiglottitis wordt meestal veroorzaakt door infectie met de Haemophilus influenzae-bacterie. Vele andere bacteriën en virussen kunnen deze aandoening echter eveneens veroorzaken. Tegenwoordig is het HiB-vaccin beschikbaar tegen de Haemophilus influenzae. Hierdoor komt epiglottitis veel minder voor.

Symptomen

Epiglottitis komt meestal voor bij kinderen van twee tot vier jaar, maar ook volwassenen kunnen het krijgen. Epiglottitis begint met koorts, keelpijn, prikkelbaarheid en heesheid.

Bij baby’s treden andere verschijnselen op, ze maken vaak een grommend geluid bij het ademen en huilen veel. Wanneer het strotklepje opzwelt en de luchtwegen gedeeltelijk of geheel geblokkeerd zijn, kan de ziekte problematisch worden. Door de blokkade kan de patiënt in ademnood verkeren of zelfs stikken. Sommige patiënten kunnen moeilijk slikken en gaan kwijlen. Ze zitten dan het liefst rechtop of leunen naar voren om voldoende te kunnen ademen.

Bij ernstige epiglottitis moet de patiënt onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gebracht. Elke poging om de mond te openen en de reden van de verstikking te onderzoeken, zal de aandoening verder verergeren.

Behandeling

Epiglottitispatiënten moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Al naar gelang van de ernst van de ziekte worden zij soms op de intensive care opgenomen. Een buis wordt in de luchtwegen aangebracht om te zorgen dat de toegang tot de luchtpijp vrij is. Met behulp van een infuus wordt de patiënt van voedingsstoffen en vocht voorzien. Antibiotica worden toegediend om de infectie te bestrijden. Als het opgezwollen strotklepje de luchtpijp blokkeert, kunnen middelen worden toegediend om de zwelling te verminderen, zodat de luchtwegen open gaan. Als de aandoening niet wordt behandeld, kan ze gevaarlijk worden.

Misvatting

Soms wordt pseudokroep (laryngitis subglottica) verward met epiglottitis (laryngitis supraglottica). Pseudokroep is een aandoening die veel frequenter voorkomt maar onschuldiger is. De oorzaak is een infectie van de luchtwegen door een virus. Pseudokroep komt vooral bij jonge kinderen voor. Patiënten met pseudokroep zijn minder ziek en de ademhalingsmoeilijkheden leiden slechts zeer zelden tot levensbedreigende situaties.

Tags , , ,

Hoe herken je artritis?

Zoveel pijn dat je amper kunt bewegen? Een verbrand gevoel in je gewrichten, stijfheid, roodheid,… Ook de duizenden artritispatiënten in ons land maken dit dagelijks mee.

Artritis is eigenlijk een ontsteking van de gewrichten. De term overdekt meer dan 100 reumatische aandoeningen, maar ook aandoeningen die stijve, pijnlijke of gezwollen gewrichten veroorzaken. Het kraakbeen van de gewrichten kan door artritis ernstig worden aangetast, wat op termijn gaat leiden tot instabiliteit, zwakheid van de gewrichten en vervormingen. Vaak kan de patiënt na een tijd niet langer voor de hand liggende, alledaagse taken alleen uivoeren. De aandoening kan bij iedereen optreden, ongeacht de leeftijd. Het vaakst worden beenderen, gewrichten, organen en huid aangetast. Sommige vormen, zoals tendonitis, bursitis, reumatoïde artritis en polymyalgia reumatica brengen ontstekingen met zich mee.

Artritissymptomen komen meestal voor in de spieren en benen, maar de artritis kan ook het hele lichaam schade berokkenen. Alle organen kunnen aangetast worden, zelfs nieren, longen, huid, hart of bloedvaten. Als de ontsteking bij reumatoïde artritis zich verspreidt, kan dat leiden tot hartfalen.

Over de precieze oorzaak van artritis tast men nog in het duister, maar de risicofactoren zijn wel al gekend. Ten eerste is er de genetische factor. In welke mate die factor meespeelt en artritis dus overgeërfd wordt, weet men nog niet. Een tweede risicofactor is de leeftijd: hoe ouder je bent, hoe meer risico je loopt op de ziekte. Een derde factor is gewicht. Wie minder weegt, belast de spieren minder, wat het risico op gewrichtsaandoeningen al verkleint. Als je een job hebt die veel inspanningen van je lichaam vraagt of waarbij je vaak dezelfde beweging moet maken, loop je ook meer kans op de ziekte. Hetzelfde geldt voor sporten, waarmee je je lichaam ook kunt forceren. De laatste factor is een ziekte of infectie in de gewrichten, die zeker tot een aandoening als artritis kan leiden.

Als je artritispatiënt bent, overreageert je immuunsysteem, waardoor je gewrichten ontsteken en opzwellen. Er is nog geen goede behandeling voor de aandoening. Het enige dat je kunt doen is de symptomen proberen te onderdrukken. Als je de ontsteking verzorgt, zal de patiënt minder pijn hebben. Buiten medicijnen nemen, zijn ook een dieet van fruit, groenten en granen, lichaamsbeweging, veel rust en weinig suikers, vet en zout eten aan te bevelen.

Tags , , , ,