Tag

Oogoefeningen tegen vermoeidheid van de ogen

Iedereen heeft het al eens meegemaakt: de ogen beginnen te wateren en te branden wanneer je ze sluit en zenuwtrekjes ontstaan. In dit geval lijd je aan een vaakvoorkomende aandoening: oogvermoeidheid.

Oorzaken vermoeidheid van de ogen

Oogvermoeidheid ontstaat wanneer je een lange tijd naar de baan aan het staren bent tijdens het rijden bijvoorbeeld, wanneer je te lang voor de computer zit of te veel naar de televisie kijkt. Met andere woorden, bij elke taak waarbij je gefocust naar een bepaald iets moet kijken dat dichtbij je staat en dit voor een lange tijd.

Oogoefeningen

Wanneer je aan het werken bent of als je nog een paar uur werk voor de boeg hebt, kan dit natuurlijk een zeer vervelende aandoening zijn. Op deze manier is het gewoon onmogelijk om je taak verder te zetten.

Gelukkig bestaan er enkele gemakkelijke oogoefeningen die de ogen kunnen ontspannen en zelfs meer kracht kunnen geven. Natuurlijk kan geen enkele oefening een oogziekte genezen. Maar wanneer een zwakke of een onevenwichtige oogspier voor zichtproblemen zorgt, kunnen deze maatregelingen nuttig zijn.
Drukoefeningen

Deze oefening leert de ogen samen te werken en dit gericht op dezelfde taak. Dit helpt oogvermoeidheid te voorkomen. De bedoeling is een pen voor je gezicht te houden op ongeveer een armlengte afstand. Beweeg het langzaam richting je neus, terwijl je naar een plaats op de pen staart. Breng de pen zo kort mogelijk als je kan naar de top van je neus tot dat je een dubbel beeld ziet.

Verander je middelpunt
Deze oefening helpt de oogvermoeidheid te verminderen. Houd een boek of krant zo kort mogelijk bij je ogen zonder dat de tekst wazig wordt. Staar 15 seconden lang naar de woorden. Kijk dan naar een object dat ongeveer tien stappen van je verwijderd is en staar er naar voor 15 seconden. Herhaal dit vijf keer.

De oogachtbaan

Deze oefening verbetert de bloedstroom en zuurstof in de ogen. Sluit je ogen en draai ze langzaam in een volledig cirkel. Beweeg ze dan van rechts naar links. Herhaal dit drie keer.

Verbergen
Deze oefening zorgt er voor dat je ogen relaxen. Als je contactlenzen draagt, is het belangrijk dat je deze eerst uit doet. Sluit je ogen en druk er zachtjes een paar seconden op met je handpalmen.  Vorm vervolgens een kom met je handen over je ogen en houd je ogen open. Kijk naar je handpalmen en adem langzaam door je neus gedurende 30 seconden.

Tags , ,

Wat is maculadegeneratie?

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie of LMD treft meer dan 250.000 Belgen. Het is de meest voorkomende oorzaak van onomkeerbaar gezichtsverlies bij personen ouder dan 50 jaar.

Het verloop van deze ziekte kan slechts verbeteren door een vroegtijdige opsporing en behandeling. LMD is een ouderdomsziekte waarbij het centrale zicht geleidelijk achteruitgaat. Het centrum van het netvlies (de macula) wordt aangetast.

De macula zorgen voor het precieze zicht, zoals bij het lezen, het schrijven, het herkennen van details. Achter het netvlies ligt het vaatvlies, dat zuurstof en voedingsstoffen aanvoert, en afvalstoffen afvoert.

Droge en natte vorm maculadegeneratie

Met het ouder worden, raakt de uitwisseling tussen net- en vaatvlies verstoord. Hierdoor raakt het netvlies ondervoed, en stapelen afvalstoffen zich op. De ophoping van afvalstoffen noemt men drusen. Langzamerhand veroorzaken deze drusen onomkeerbare schade aan de zenuwen in het netvlies, waardoor het zicht aangetast wordt. Men spreekt dan van de droge vorm van LMD. Deze vorm is de minst ernstige en de meest voorkomende. Vaak worden beide ogen geleidelijk aangetast, maar niet steeds in dezelfde mate.

De natte vorm van LMD komt gelukkig minder vaak voor. Door het gebrek aan voedingsstoffen en zuurstof in de retina, worden nieuwe bloedvaatjes gevormd die de macula binnendringen en vernietigen. Het centrale zicht gaat snel verloren, in slechts enkele weken of maanden. Bij beide aandoeningen blijft het perifere zicht normaal.

Risicofactoren maculadegeneratie

Deze factoren verhogen de kans op maculadegeneratie:

- Lage inname van bepaalde nutriënten
- Hoge leeftijd
- Roken
- Overmatige blootstelling aan fel zonlicht
- Blanke mensen
- Licht gekleurde ogen
- Hoge bloeddruk

Behandeling maculadegeneratie

Enkele jaren geleden werden medicijnen ontwikkeld die het proces van abnormale bloedvatvorming aan banden leggen.

Het geneesmiddel wordt toegediend in de vorm van inspuitingen in het oog. Bij het merendeel van de patiënten stabiliseert hierna het gezichtsvermogen. Een minderheid ziet zijn gezichtsscherpte zelfs toenemen.

Er zijn complicaties mogelijk zoals infecties, een bloeding, een netvliesscheur of netvliesloslating, maar dat risico is erg klein. Een nadeel is dat de inspuitingen om de vier tot zes weken herhaald moeten worden, en dat gedurende een of twee jaar. Er wordt volop gezocht naar een middel dat minder vaak of op een eenvoudiger manier kan worden toegediend.

Tags , ,

Je ogen gezond houden

Een van de kwaaltjes waar men bij het ouder worden het vaakst mee geconfronteerd wordt, is het afnemen van het zicht. Dit hoewel er allerhande manieren bestaan om je ogen gezond en fit te houden.

Ouderdom

Ook de cijfers liegen niet: meer dan 50% van de personen boven 75 jaar geeft toe last te hebben van verminderd zicht. De meest voorkomende kwaaltjes zijn:

- cataract: het vertroebelen van de doorzichtige lens van het oog,
- netvliesveroudering: afname van het centrale zicht
- glaucoom: verhoogde druk in de oogbol.

Bovenstaande ziekten kunnen enkel medisch behandeld worden. Dit neemt niet weg dat er tal van tips bestaan om te voorkomen dat het ooit zover komt.

Zonlicht

Een van de grote boosdoeners is de zon: onze ogen worden dagelijks blootgesteld aan grote hoeveelheden zonlicht. Deze zonnestralen bestaan uit zichtbaar en onzichtbaar licht. Tot deze laatste categorie behoren de UV-stralen. Deze kunnen na langdurige blootstelling schade veroorzaken aan de ogen. Het is zelfs zo dat mensen die hun ogen veelvuldig blootstellen aan zon tot 4 keer meer kans hebben op cataract.

Het is dan ook aangeraden te investeren in een goede zonnebril die het grootste deel van de schadelijke UV-stralen filtert.

Computers

Bijna net zo gevaarlijk als UV-stralen is het langdurig turen naar een computerscherm. Terwijl mensen zich bewust zijn van het schadelijke effect van UV-stralen, zijn de nefaste gevolgen van een computerscherm nog altijd onderschat. Enkele mogelijke symptomen kunnen zijn:

- hoofdpijn
- dubbel zicht
- wazig zicht
- pijn aan de ogen,
- uitdroging van de ogen.

Het is dan ook belangrijk van elke 20 tot 30 minuten een korte pauze in te lassen wanneer men achter een computerscherm zit.

Jaarlijkse controle

De lijst met andere mogelijke oorzaken is uitgebreid: contactlenzen, rokerige omgevingen, dieet, alcohol, make-up, … Het is dan ook aangeraden jaarlijks op controle te gaan bij de oogarts. Deze kan immers meer controleren dan alleen slecht zicht.

Tags , ,

Oorzaken en behandeling van scheelzien

Scheelzien of strabisme doet zich vooral voor bij kinderen. Het betreft de toestand waarin de ogen verkeren wanneer ze niet dezelfde richting uitkijken. Hoewel de kinderen er gewoonlijk zeer weinig ongemakken van ondervinden, is het erg belangrijk dat er een behandeling wordt voorzien opdat geen permanente schade wordt berokkend. Bij volwassenen daarentegen is dit niet dermate van belang omdat de klachten van een ander soort zijn.

Wat is scheelzien?

Strabisme komt voor in verschillende vormen. Zo kan het afwijkend oog zowel naar binnen (esotropie) als naar buiten (exotropie), zowel naar boven (hypertropie) als naar beneden (hypotropie) gericht zijn. In de meeste gevallen betreft het telkens hetzelfde oog, maar alternatie is evenzeer mogelijk. Dit wil zeggen dat beide ogen om beurten afwijken. Bovendien treedt scheelzien niet noodzakelijk voortdurend op, het kan zich daarentegen ook enkel voordoen wanneer de persoon moe of onwel is of zich concentreert op een veraf of nabij gelegen object.

Aangezien kinderen slechts zelden last hebben van slecht zien of dubbelzien, zijn ze minder geneigd om hierover klachten neer te leggen. Tijdige en adequate behandeling zijn echter nodig opdat het zicht niet permanent wordt aangetast. De behandeling gehanteerd voor volwassenen daarentegen heeft eerder te maken met storende dubbelbeelden of esthetische overwegingen.

Oorzaken

Bij kinderen worden vooral ongevallen, oogafwijkingen, verziendheid en een minder goede sturing van de spierbalans aangehaald als de meest frequente oorzaken van scheelkijken. Volwassenen op hun beurt kunnen slachtoffers van strabisme zijn omwille van het op kinderleeftijd niet behandeld zijn, oogspierverlamming, ongevallen of als bijwerking van schildklierproblemen.

Behandeling

Een bril is in sommige gevallen al voldoende om te corrigeren, voornamelijk bij verziendheid. Onder bepaalde omstandigheden kan een bril ook als voorbereiding op een operatie aangewend worden.

Bij kinderen jonger dan 7 jaar is de meest gebruikte behandeling occlusie of afdekken van het afwijkende oog. Vaak is het wenselijk dat beide ogen alternerend (beurtelings) bedekt worden. Deze methode gebruikt men vooral om amblyopie (lui oog) te verhinderen. De bedoeling van deze methode is  een goede gezichtsscherpte te verwerven aan het luie oog en aldus aan beide ogen.

Indien beide manieren niet geschikt blijken, kan operatie van de oogspieren nodig geacht worden. Hierbij wordt gewerkt met de buitenzijde van de oogbol, de oogbol zelf wordt niet uit zijn kas gehaald. Bij kinderen gebeurt dit onder algemene verdoving, bij volwassenen mogelijk onder plaatselijke verdoving. Meerdere operaties kunnen een vereiste zijn.

Tags , , ,

Cataract of grijze staar

Cataract of grijze staar is een oogaandoening waarbij de lens troebel wordt. De aandoening treft vooral mensen ouder dan 65.

Oorzaken

Om te begrijpen hoe cataract ontstaat, kan je het oog best eens voor je zien als een camera. Langs voren bereiken lichtstralen het oog. Die gaan door het hoornvlies, de pupil en het kamervocht, de transparante vloeistof vooraan in het oog. De ooglens buigt de stralen om om de voorwerpen te projecteren op het netvlies, dat achterin het oog zit.

Cataractpatiënten hebben te veel proteïnen op hun oogvlies opgestapeld. Normaal gezien zijn die proteïnen zo geschikt dat de lens volledig doorzichtig is. Bij een patiënt met cataract verzamelen afgebroken stukjes eiwit zich echter in de lens.

Als gevolg daarvan kunnen de lichtstralen niet genoeg doordringen en kan je een groot deel van je gezichtsvermogen verliezen.

Er zijn meerdere soorten cataract, die allemaal een andere oorzaak hebben. In de meeste gevallen gaat het om ouderdomsstaar, wat een normaal gevolg van het ouder worden is. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 65 zou cataract hebben.

Zeldzaam is congenitale cataract, staar als aangeboren afwijking. Als er vlak voor de geboorte een infectie was, kan de pasgeborene al aan cataract lijden.

Secundaire staar is een gevolg van een aandoening zoals diabetes, het gebruik van bepaalde medicijnen, een langdurige blootstelling aan giftige stoffen, ultraviolet licht of straling. Traumatisch cataract ten slotte is het gevolg van een verwonding aan het oog.

Symptomen

- Vertroebeld, wazig zicht, waardoor vooral het zicht op afstand beperkt wordt.
- Dubbel zien, voornamelijk bij duisternis en fel zonlicht
- Moeilijkheden met het onderscheiden van kleuren (vooral de kleur geel)

Afhankelijk van welke soort cataract, kan de ziekte snel evolueren. In de meeste gevallen wordt ook het andere oog aangetast, maar dat betekent niet dat de ziekte even snel evolueert in beide ogen.

Behandeling

De oogarts kan de diagnose stellen. Hij zal een oogtest afnemen om te weten hoeveel je nog kan zien. Als je zicht nog goed genoeg is, kan je je voorlopig behelpen met een bril of contactlenzen.

Cataract kan niet genezen. Als een patiënt weer beter wilt zien, moet hij een operatie ondergaan. De wazige ooglens wordt daarbij vervangen door een nieuwe kunststoflens.

Het is belangrijk je ogen regelmatig te laten nakijken als je ouder bent dan 40.

Tags , , , ,

Uveïtis, een inwendige oogontsteking

Uveïtis is een inwendige oogontsteking, een ontsteking van het uvea in het oog. De uvea bestaat uit de iris, het ciliair lichaam, het vaatvlies en de choroidea. De ontsteking heeft een vermindering van het gezichtsvermogen  tot gevolg.

Symptomen

Patiënten met uveïtis zien vaak minder goed. Ze zien wazig, zien zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Sommige patiënten kunnen het licht niet goed meer verdragen. De oogontsteking kan plots beginnen met een pijnlijk rood oog, maar het gezicht kan ook geleidelijk aan verslechteren. Het kan in één oog voorkomen, afwisselend in een van beide ogen of in beide ogen tegelijk. Er bestaan drie verschillende vormen uveïtis:

- uveïtis anterior: aan de voorkant
- uveïtis intermedia: in het midden
- uveïtis posterior: aan de achterkant

Soms is het moeilijk een onderscheid te maken. Er kan sprake zijn van een ontsteking in het hele oog (panuveïtis). Die drie soorten uveïtis ontwikkelen zich op een andere manier en moeten dus ook een verschillende behandeling krijgen. Alle vormen leiden tot een tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. Uveïtis kan op verschillende manieren verlopen. Het kan eenmalig optreden, maar het kan ook langdurig aanwezig zijn met afwisselend rustige perioden en perioden van oogontsteking.
Complicaties die zich kunnen voordoen bij uveïtis zijn staar, hoornvliesafwijkingen, netvliesschade en verhoogde oogboldruk.

Diagnose

Aan de hand van een oogheelkundig onderzoek kan de oogarts uveïtis vaststellen. De pupillen zullen met oogdruppels verwijd worden, waardoor je tijdelijk wat waziger gaat zien. Vaak is verder onderzoek nodig om de oorzaak vast te stellen. Verder onderzoek kan bestaan uit bloedonderzoek, röntgenfoto’s of onderzoek van het oogvocht.

Oorzaak

In de meeste gevallen is uveïtis een geïsoleerde oogaandoening. Naast de ontsteking aan het oog zelf zijn er dan geen andere lichamelijke problemen. Maar uveïtis kan ook geassocieerd worden met andere lichamelijke aandoeningen, waaronder syfilis, ziekte van Lyme, tbc, psoriasis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, ziekte van Bechterew, syndroom van Reiter, Behcet, multiple sclerosis (MS), aids, toxoplasmose, kattenkrabziekte, VKH-syndroom, bindweefselziekten, lymfoom, leukemie, etc.Tegenwoordig is het steeds vaker mogelijk een oorzaak op te sporen.

Behandeling

Meestal wordt uveïtis met ontstekingsremmende middelen behandeld. Die moeten de pijn verlichten, ontsteking bestrijden en beschadiging van het oog voorkomen. Als de oorzaak bekend is, kan de therapie meer doelgericht zijn. Vaak krijgen patiënten corticosteroïden voorgeschreven. Die zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en sterktes, zoals oogdruppels, tabletten en injecties. Hoe ernstiger de uveïtis, hoe langer de behandeling zal duren.

Tags , ,

Conjunctivitis, een pijnlijke ontsteking aan het bindvlies

Conjunctivitis of bindvliesontsteking is een aandoening waarbij het bindvlies van het oog ontstoken geraakt. Het bindvlies vind je aan de buitenkant van het oogwit en de binnenkant van het ooglid. Bacteriën,  virussen, allergieën, of contact met chemische stoffen kunnen bindvliesontsteking veroorzaken.

Oorzaken

Je ogen komen elke dag in aanraking met allerlei stoffen, waaronder bacteriën. Afbraakstoffen in onze tranen beschermen de ogen hiertegen. Maar soms komen bacteriën achter de oogleden, waar de afweerstoffen minder effect hebben.

Er bestaan twee soorten bindvliesontstekingen: besmettelijke en niet-besmettelijke ontstekingen. Besmettelijke conjunctivitis wordt veroorzaakt door een bacterie of een virus. Dit type bindvliesontsteking is dus erg besmettelijk. Ongeveer 70% van alle bindvliesontstekingen is besmettelijk.

Een niet-besmettelijke conjunctivitis is het gevolg van allergieën, contact met chemicaliën of een andere ziekte. Dat kan ook veroorzaakt worden door een plotse drukverandering in het hoofd.

Symptomen

De symptomen van een besmettelijke bindvliesontsteking, kunnen bestaan uit oogpijn, rode en gezwollen ogen, vochtverlies en jeuk aan het oog.

Bij een niet-besmettelijke bindvliesontsteking verschillen de symptomen lichtjes. Je oog zal dan onophoudelijk tranen, je zult veel moeten niezen en je krijgt een lopende neus.  Als de jeuk veroorzaakt wordt door een chemische stof, kan het oog branden.

Behandeling

Neem, wanneer je denkt dat je een bindvliesontsteking hebt, zo snel mogelijk contact op met je arts. Deze zal een staal van het oogvocht nemen om te achterhalen hoe de ontsteking ontstaan is. Aan de hand daarvan kan de medicatie of behandelingsmethode bepaald worden. Zo kan hij vaststellen welke behandelingsmethode het beste is.
Medicijnen zijn bij de behandeling van een bindvliesontsteking meestal niet nodig. In het geval van een bacteriële infectie, zal je arts je wel vaak een antibioticumzalf voorschrijven. Bij een virale ontsteking zijn antibiotica niet nodig.

Als je een bindvliesontsteking hebt, mag je geen contactlenzen dragen. Door een goede hygiëne kan je voorkomen dat het andere oog of mensen uit je omgeving besmet geraken. Was regelmatig je handen, gebruik een schone handdoek en wrijf niet in je ogen.

Tags , , ,

Wat is astigmatisme? 

Astigmatisme is een oogaandoening waarbij het oog een optische afwijking vertoont.

Bij een normaal oog is het hoornvlies vlak en vertoont het in elke richting dezelfde kromming. De voorkant van de oogbol kan ovaal zijn in plaats van rond. Als dat het geval is, bereiken de lichtstralen het netvlies van het oog niet op de juiste manier.

De oorzaak is onbekend. De aandoening kan erfelijk bepaald zijn, maar ook factoren als de druk van het ooglid op het hoornvlies, een verkeerde stand van de ogen of een belasting van de ogen door op korte afstand te werken kan van invloed zijn.

Wie?

De meeste mensen hebben in meer of mindere mate astigmatisme. Slechts als je matige tot sterke astigmatische ogen hebt, ben je gebaat bij een bril of contactlenzen.

Symptomen

Iemand met een zware vorm van astigmatisme heeft zowel van ver als van dichtbij een onduidelijk zicht. De beelden die hij ziet zijn als het ware gesplitst, met als mogelijke gevolgen hoofdpijn, rode of branderige ogen, vermoeidheid, etc. De problemen kunnen verergeren als de persoon met astigmatisme veel van dichtbij moet kijken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij iemand die de hele dag achter de computer zit.

Behandeling

Astigmatisme kan perfect gecorrigeerd worden door het dragen van een bril of contactlenzen. De afwijking van de ogen moet dan wel perfect vastgesteld worden. Het astigmatisme kan verergeren, het is dus wel aan te raden je ogen regelmatig te laten controleren.

Tags , ,

Wat is amblyopie (lui oog)?

Amblyopie is een aandoening waarbij de patiënt aan één van zijn ogen een verminderd zicht heeft. In de volksmond wordt het ook wel eens een ‘lui’ oog genoemd. Deze afwijking is op het eerste zicht niet te merken maar brengt kleine ongemakken met zich mee.

Omschrijving

Amblyopie komt het meest voor bij kinderen. Doordat beide ogen niet gelijktijdig ontwikkelen, ontstaat er eigenlijk een dubbelzicht. Maar doordat de hersenen de beelden samen brengen, zien we toch maar één ding.

Bij amblyopie beperken de hersenen het zicht van één oog en bepaalt het andere oog bijgevolg het totaalbeeld.

Indien de aandoening niet snel genoeg wordt aangepakt, kan er permanente oogschade optreden. Een probleem is dat de aandoening geen duidelijke symptomen heeft. Daarnaast kunnen de ogen van het kind ook scheel gaan staan.

Oorzaken

Scheel kijken kan bij sommige mensen leiden tot amblyopie. Doordat de hersenen één oog al het werk laat doen, gaat het andere oog zich verkeerd bewegen. Hierdoor kunnen sommige mensen scheel gaan kijken. Meestal zijn kinderen hiervan het slachtoffer maar je kan deze aandoening op alle leeftijden krijgen.
Als een kind voor beide ogen een verschillende brilsterkte nodig heeft, waardoor het met één oog vrij goed kan zien zonder bril en met het andere niet, zal het kind met de bril af vooral zijn goede oog gebruiken en het andere bijna niet en dit zich minder goed ontwikkelt.

Behandeling

De behandeling bestaat meestal uit het corrigeren van het afgedwaalde oog. Let wel dat de behandeling best gebeurt voordat het kind 6 jaar is. Indien dit niet het geval is, is de schade meestal permanent.

De behandeling bestaat uit 3 belangrijke elementen: het zicht in beide ogen optimaliseren, de ogen zo recht mogelijk zetten en alles zo goed mogelijk maken voor een gemakkelijk gebruik van een bril of lenzen.

Er zijn voor deze behandeling 2 opties: een operatie of een correctieve bril. Met de bril kunnen kinderen onder de 6 jaar hun volledig zicht optimaliseren. Samen met een correctieve bril kan ook een ooglap gedragen worden. Hiermee kan een lui oog heel erg verbeteren op een relatief korte tijd.

Preventie

De preventie bestaat uit het testen van je kind op jonge leeftijd. Tegenwoordig zijn er verschillende goede testen om amblyopie op te sporen en scheel zien tegen te gaan. Wanneer je arts de aandoening ontdekt, kan je hem best volgende vragen stellen:

- Worden we doorverwezen naar een specialist of kan het probleem zo verholpen worden?
- Is er nu al permanente schade opgelopen?
- Wat is de oorzaak van de aandoening?
- Welke behandeling raad u aan en wat zijn de slaagkansen?
- Moeten er nog bijkomende testen worden uitgevoerd?
- Is een operatie nodig en zo ja wat is de slaagkans van deze operatie?

Tags , ,

Wat te doen bij droge ogen?

Bijna ieder mens krijgt wel eens met het verschijnsel droge ogen te maken: je zit bijvoorbeeld in een rokerige ruimte, je hebt de hele dag achter de computer gezeten of je krijgt buiten last van de lucht. Soms zijn droge ogen het gevolg van de bijwerkingen van geneesmiddelen of is de aandoening aangeboren.

Wanneer kan je spreken van droge ogen?

Normaal gezien ligt er altijd een traanfilm op je ogen: de tranen beschermen je ogen tegen uitdroging. Soms wordt er niet genoeg traanvocht gemaakt of zijn de tranen zelf van slechte kwaliteit en kan je dus last krijgen van droge ogen.

Wat is een traanfilm?

Een traanfilm is een laagje tranen dat over de oogbol ligt: het zorgt ervoor dat je ogen beschermd worden tegen vuil, infecties, droogte en stof.
Wanneer je knippert, verspreiden de tranen zich weer goed over de oogbol. De traanfilm zorgt er ook voor dat het zicht scherp wordt gesteld.

Wat zijn de klachten van droge ogen?

De klachten die je kan krijgen van droge ogen zijn:

- Pijnlijke ogen, alsof er een zandkorreltje in je ogen zit
- Wisselend scherp en onscherp zien
- Droge ogen die gek genoeg meer gaan tranen, dit zijn reflextranen. Omdat de ogen niet tegen bijvoorbeeld wind kunnen en daardoor uitdrogen, maken ze extra tranen aan. Deze tranen zijn geen oplossing voor droge ogen omdat ze niet op de ogen blijven liggen maar over de wangen rollen.

Wat zijn de oorzaken van droge ogen?

Droge ogen kunnen verschillende oorzaken hebben:

- De tranen verdampen
- Een mindere productie van traanvocht
- Onbekende oorzaken zoals de bijwerkingen van medicijnen (kijk daarom ook even in de bijsluiter van de medicatie die je neemt. Als je het gevoel hebt dat de oorzaak van je droge ogen bij medicatie ligt, laat dat dan ook weten aan de arts. Die zal je dan een ander medicijn voorschrijven dat je kan nemen.)
- Onregelmatigheden in de oppervlakte van het oog

Wat kan je doen tegen droge ogen?

Er zijn een paar oplossingen voor droge ogen:

- De omgeving aanpassen: zet de airco uit, staar niet te lang naar een computerscherm, rokerige ruimtes, sigarettenrook,…
- Het traanafvoerkanaal kan dichtgemaakt worden
- Kunsttranen: druppeltjes of gel die je in je ogen kan doen om ze te bevochtigen

Tags ,