Tag

Welke pijnstiller moet ik nemen?

Pijnstillers zijn de meest voorkomende medicijnen die mensen innemen. Ze zijn in apothekers verkrijgbaar zonder voorschrift van de arts. Daarom is het belangrijk dat je de bijwerkingen van verschillende soorten pijnstillers kent en weet hoe ze gebruikt moeten worden. Er zijn twee soorten pijnstillers:

1. Paracetamol: wordt meestal gebruikt tegen hoofdpijn, veel voorkomende en langdurige pijn, langdurige arthritis, en het dempt de koorts
2. NSAID’s (afkorting van nonsteriodal anti-inflammatory drugs) zoals aspirine, ibuprofen en naproxen. Ibuprofen en naproxen worden meestal gebruikt bij menstruatiepijn, spierpijn of een ontsteking.

Zowel paracetamol als NSAID’s zijn goed tegen hoofdpijn, spierpijn, artritis, menstruatiepijn, tandpijn, oorpijn, koorts, verkoudheid, griep, sinusitis en keelpijn.

Hoe werken deze pijnstillers?

Paracetamol zorgt ervoor dat een bepaald deel van de hersenen dat de pijnberichtgeving regelt tijdelijk stopgezet wordt. De hersenen zullen daarom geen pijnsignalen meer doorgeven, waardoor de pijn stopt.

NSAID’s zorgen ervoor dat de productie van prostaglandinen stopgezet. Zo zal ook de pijn niet langer gevoeld worden.

Wat zijn de bijwerkingen van deze pijnstillers?

Sommige pijnstillers zullen slecht reageren in combinatie met andere medicijnen. Mogelijke gevaren bij paracetamol ontstaan als je een hoge dosis inneemt. Zo kan je schade aan je lever oplopen. Bij alcoholproblemen is je lever al beschadigd waardoor zelfs een kleine dosis van paracetamol al gevaarlijk kan worden voor de lever. NSAID’s innemen is ook niet ongevaarlijk: bij gebruik gedurende een lange periode zal het zorgen voor maagproblemen. Het kan er ook toe leiden dat je bloeddruk hoger wordt dan normaal. Mensen ouder dan 60 jaar moeten oppassen met het toedienen van NSAID’s. Het kan zorgen voor maagproblemen, lever- of nierziektes, en een hoge bloeddruk. Bovendien is een combinatie van NSAID’s en medicijnen tegen hoge bloeddruk zeer gevaarlijk.

Algemeen gesproken is het belangrijk dat je voor dat je pijnstillers inneemt eerst onderzoekt wat de mogelijke bijwerkingen zijn en wat gevaarlijke combinaties met andere medicijnen zijn. Het is dan wel overal vrij gemakkelijk te verkrijgen, maar toch moet je best met de dokter praten welke pijnstiller je best neemt. Ook de apotheker kan je hierbij helpen.

Tags , ,