Tag

Het leven na een niertransplantatie

Nierfalen is een aandoening met ernstige gevolgen. De nieren regelen een aantal belangrijke functies in ons lichaam, zoals de urineproductie, de zuivering van het bloed van afvalstoffen, het evenwicht van de zuurtegraad in het lichaam, de hoeveelheid water in het lichaam, de vorming van rode bloedcellen, de hormonale regulering van de bloeddruk, …  Als de nieren niet of nauwelijks meer werken, heeft dit gevolgen voor al deze functies.

Nierfalen kan leiden tot de dood. Gelukkig leven we in een tijd waarin de medische kennis al ver gevorderd is. Een niet-werkende nier genezen is onmogelijk, maar een niertransplantatie is een oplossing die al vele levens gered heeft.

De transplantatie

De nieuwe nier wordt in het bekken, naast de blaas geplaatst door een kleine incisie in de onderbuik. De oude nieren worden meestal niet verwijderd. Het is een zware ingreep en duurt enkele uren.

Na een niertransplantatie heeft de donornier tijd nodig om zich aan zijn nieuwe omgeving aan te passen. In 90 % van de gevallen werkt de donornier na ongeveer een jaar volledig en kan je opnieuw alle activiteiten  aan.

Belangrijk is wel om regelmatig op controle te gaan. Levenslange verzorging is ook noodzakelijk. Je zal je hele leven immuunsuppressieve geneesmiddelen, dat zijn geneesmiddelen die de werking van het afweersysteem remmen, moeten innemen, om te voorkomen dat je lichaam de donornier afstoot.

Donors

Donornieren kunnen van levende of overleden donors komen. Meestal gaat de voorkeur uit naar nog levende leden van de familie. Maar ook de partner of vrienden van de patiënt kiezen vaak voor het afstaan van een nier.

Wanneer er geen levende donors beschikbaar zijn, word je op een wachtlijst gezet voor een transplantatie van een niet van een recent overleden persoon, of een persoon die nog leeft maar hersendood is. In België bedraagt de wachttijd ongeveer twee tot drie jaar. In Nederland is dit op zijn minst vier jaar, waardoor veel patiënten voor een niertransplantatie naar België komen.

Bij een niertransplantatie is het belangrijk dat zowel de bloedgroep als het weefsel van donor en patiënt overeenkomen. Dat is ook de reden dat de wachtlijsten vaak zo lang zijn.

De voor- en nadelen van een niertransplantatie

De voordelen:

- Een niertransplantatie is het meest gelijkend aan de originele nier, in tegenstelling tot een kunstnier
- De nieuwe nier maakt nierdialyse overbodig.
- Je kan een normaal dieet volgen.
- De kwaliteit van het leven wordt door de niertransplantatie enorm verhoogd. Je kan met een normale levensstijl weer de draad oppikken.
- Na enkele maanden moet je niet meer zo vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken.

De nadelen:

- De lange wachtlijsten en de stress die daarmee gepaard gaat.
- Het risico dat je lichaam de nieuwe nier afstoot.
- Je hele leven aan medicatie verbonden blijven.
- De vervelende nevenwerkingen van de medicatie.
- Een verminderde weerstand.
- De risico’s die gepaard gaan met het ondergaan van de zware ingreep.

Tags , ,

Wat is een niertransplantatie?

Tijdens een niertransplantatie wordt een gezonde en goedwerkende nier operatief geplaatst in het lichaam van een patiënt wiens nier(en) niet meer werken zoals het moet. Een niertransplantatie vergt zeer veel werk aangezien er ook veel onderzoek aan voorafgaat. Er kan een nier getransplanteerd worden omdat de nierfunctie er niet meer is of heel sterk achteruit is gegaan en nierdialyse niet goed genoeg werkt.

Er kan een nier getransplanteerd worden van een levende of overleden donor. Een levende donor kan familie zijn, maar ook een vreemde wiens profiel bij jouw eigen lichaam past. Daar dienen de voorafgaande onderzoeken ook voor, om na te gaan of te operatie inderdaad succesvol zou aflopen en of de nier goed in het lichaam van de patiënt zou passen.

Meest voorkomende nierziekten

Een niertransplantatie wordt uitgevoerd wanneer de behandeling van een nierziekte niet goed verloopt. Sommige nierpatiënten hebben baat bij nierdialyse of medicatie maar wanneer dat allemaal niet baat, is een niertransplantatie de beste oplossing.

De nieren filteren alle slechte en overtollige stoffen uit ons lichaam. Wanneer de nieren niet goed functioneren, blijven al deze schadelijke en overtollige stoffen in ons lichaam en worden we ziek.  De meest voorkomende nierziekten zijn:

- Infecties en ontstekingen aan de nieren of het nierbekken
- Schade aan de nieren door diabetes of een hoge bloeddruk
- Schade aan het nierweefsel door gebruik van teveel NSAID’s (pijnstillers zoals aspirine,…)
- Cystenieren: de cysten kunnen kapot gaan en zo zeer veel schadelijke stoffen in het lichaam brengen, ook tasten de cysten het gezonde nierweefsel aan
- Een aangeboren nierziekte

Er zijn twee mogelijkheden om de verminderde nierfunctie op te vangen: een nierdialyse of een niertransplantatie. Bij een dialyse wordt het bloed gefilterd door een machine die de functie van de nieren overneemt, bij een niertransplantatie neemt een gezonde nier de functie over van de zieke nier.

Door een transplantatie ben je als patiënt niet meer afhankelijk van de nierdialyse, die erg vaak uitgevoerd moet worden. Ook kan je dan weer normaal eten en hoef je je niet meer aan een niersparend dieet te houden (al is dat eigenlijk nooit een slecht idee).

Transplantatie

De transplantatie kan pas gebeuren wanneer er een goede donor is gevonden en dat kan even duren. Bij een levende donor worden er dan onderzoeken gedaan voordat de levende donor zijn of haar nier afstaat. Bij een overleden donor is de nier al onderzocht.

Een niertransplantatie kan emotioneel zeer zwaar zijn: je wacht als patiënt op een donornier en, zeker als het om een nier van een overleden persoon gaat, moet je altijd op stand-by staan om zo snel mogelijk in het ziekenhuis te geraken.

Wanneer de nier getransplanteerd is, is er ook nog een mogelijkheid dat het lichaam de nier afstoot of de nierfunctie toch nog afneemt. Toch is de meerderheid van de niertransplantaties die uitgevoerd worden, succesvol.

Tags , ,