Tag

Hoe herken en behandel je nierfalen?

Nierfalen of nierinsufficiëntie ie een ernstige aandoening die je leven ernstig kan beïnvloeden en zelfs levensbedreigend kan zijn. Maar gelukkig kan de aandoening wel behandeld worden.

Misschien kunnen we eerst een stilstaan bij wat de nieren zelf doen. De nieren zuiveren het bloed van ongewenste stoffen, zodat het bloed verder voedingsstoffen en zuurstof kan vervoeren. De nieren filteren het bloed onder hoge druk en ontdoen het van potentiële toxinen, die via de urine van het lichaam gescheiden worden. Per dag zuiveren de nieren je bloed zeven tot acht keer.

Nierfalen

Nierfalen betekent dat je nieren de toxinen niet langer uit je bloed filteren, waardoor weefsels zich beginnen op te hopen. Dit kan een aantal problemen veroorzaken:

 • Doordat je lichaam teveel ureum en kreatinine bevat, twee afvalstoffen, voel je je moe, zwakjes, verlies je je eetlust en moet je braken.
 • De ophoping van zuren, die ontstaan gedurende de metabolische processen, kunnen tot een aandoening leiden die metabolische acidosis heet.
 • Je lichaam kan zich niet zuiveren van fosfaat, waardoor het fosfaatgehalte in het bloed toeneemt en het calciumgehalte naar omlaag trekt. Daardoor worden de botten broos en breekbaar
 • De nier kan zijn vermogen om het hormoon erythropoëtine te produceren, verliezen. dat kan leiden tot bloedarmoede.
 • Bij nierfalen neemt het volume water in je lichaam toe, waardoor het weefsel kan opzwellen. De overmatige opslag van water en zout in je lichaam kan hoge bloeddruk veroorzaken. Bepaalde lichaamsdelen, waaronder het gezicht, de benen en de buik kunnen opzwellen. Je kunt ook kortademig worden.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van nierinsufficiëntie zijn glomerulonefritis, een ontsteking van de nier, en Diabetes mellitus. Andere oorzaken kunnen bestaan uit nierstenen, niercysten, een hoge bloeddruk, drugs en lupus erythematosus (een immuunziekte).

Symptomen:

symptomen die gepaard gaan met nierfalen:

 • Een bleke of gele huid
 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Jeuk
 • Geen eetlust, som misselijkheid en braken
 • Zwellen van gezicht en benen
 • Verstoord urinepatroon

Behandeling

Meestal wordt nierfamlen behandeld met een dialyse, die de werking van de nieren kan nabootsen. Er bestaan twee soorten dyalise: hemodialyse en peritoneaaldialyse (buikspoeling). Bij een hemodialyse wordt het bloed van de patiënt via een reeks buisjes uit het lichaam gehaald, waarna het langs een kunstnier passeert, die via chemicaliën het bloed zuivert van afvalstoffen. De meeste patiënten moeten de behandeling drie keer per week ondergaan. Een behandeling duurt drie tot vier uur. Bij de peritoneaaldialyse wordt het buikvlies van de patiënt gebruikt als membraan of bloedfilter. Het bloed wordt gezuiverd door een dialysevloeistof die via een katheder in de buikholte wordt aangebracht. Voor bepaalde patiënten is een niertransplantatie de beste optie.

Tags , , ,