Tag

Wat is het syndroom van Alport?

Het syndroom van Alport is een erfelijke aandoening waardoor nierproblemen ontstaan. Er zijn ook veel andere niet-erfelijke oorzaken voor nierproblemen, zoals diabetes, een hoge bloeddruk of een nierontsteking.

De oorzaak van het syndroom van Alport is gelegen in een afwezigheid van collageen.

Het syndroom van Alport is meer aanwezig bij jongens dan bij meisjes. Dit komt doordat de oorzaak van de genetische fout gelegen is in het X-chromosoom. Vrouwen hebben twee X-chromosomen. Als ze geïnfecteerd zijn door het syndroom kan het zijn dat er nog steeds een gezonde X-chromosoom aanwezig is. Daardoor zal de ziekte zich niet uiten, of in een minder erge vorm aanwezig zijn. Jongens daarentegen hebben een X-chromosoom en een Y-chromosoom. Als ze de ziekte hebben zal die zich altijd uiten, aangezien ze slechts 1 X-chromosoom hebben.

Het syndroom kan zich ook voordoen zonder dat de fout in het X chromosoom overgeërfd wordt. De oorzaak van de erfelijke fout is dan gelegen in een genetische mutatie.

Wat zijn symptomen van het syndroom van Alport?

Bij kinderen kan men het syndroom van Alport onderzoeken. Dit doet men door een urinestaal te nemen. Als daar een hoge aanwezigheid bloed of proteïne in aanwezig is, is er een grote kans dat men lijdt aan het syndroom van Alport. 1 op 5000 kinderen heeft deze erfelijke aandoening.

Hoe behandelt men het syndroom van Alport?

Het is moeilijk vast te stellen dat iemand aan het syndroom van Alport lijdt. Dit komt doordat veel gelijkaardige symptomen zich voordoen bij andere nierziektes of nierproblemen. De diagnose zal gesteld worden na een biopsie van de nier.

Als iemand in je familie het syndroom van Alport heeft kan men bij je familieleden ook een biopsie van de nier uitvoeren of gentesten doen om te kijken of anderen in je familie ook deze ziekte hebben. Mensen die familieleden hebben met het syndroom van Alport moeten dat altijd melden bij de dokter in het geval van nierproblemen, zodat men gemakkelijker een oorzaak kan vinden.

De behandeling van het syndroom van Alport bestaat eruit de bloeddruk te controleren. Verder moet men een dieet van zoutarm voedsel ondergaan en proteïne en fosfaat vermijden.

Bij sommige ernstige gevallen van het syndroom van Alport kan de dokter het nodig achten een nierdialyse of een niertransplantatie uit te voeren.

Tags , ,

Het leven na een niertransplantatie

Nierfalen is een aandoening met ernstige gevolgen. De nieren regelen een aantal belangrijke functies in ons lichaam, zoals de urineproductie, de zuivering van het bloed van afvalstoffen, het evenwicht van de zuurtegraad in het lichaam, de hoeveelheid water in het lichaam, de vorming van rode bloedcellen, de hormonale regulering van de bloeddruk, …  Als de nieren niet of nauwelijks meer werken, heeft dit gevolgen voor al deze functies.

Nierfalen kan leiden tot de dood. Gelukkig leven we in een tijd waarin de medische kennis al ver gevorderd is. Een niet-werkende nier genezen is onmogelijk, maar een niertransplantatie is een oplossing die al vele levens gered heeft.

De transplantatie

De nieuwe nier wordt in het bekken, naast de blaas geplaatst door een kleine incisie in de onderbuik. De oude nieren worden meestal niet verwijderd. Het is een zware ingreep en duurt enkele uren.

Na een niertransplantatie heeft de donornier tijd nodig om zich aan zijn nieuwe omgeving aan te passen. In 90 % van de gevallen werkt de donornier na ongeveer een jaar volledig en kan je opnieuw alle activiteiten  aan.

Belangrijk is wel om regelmatig op controle te gaan. Levenslange verzorging is ook noodzakelijk. Je zal je hele leven immuunsuppressieve geneesmiddelen, dat zijn geneesmiddelen die de werking van het afweersysteem remmen, moeten innemen, om te voorkomen dat je lichaam de donornier afstoot.

Donors

Donornieren kunnen van levende of overleden donors komen. Meestal gaat de voorkeur uit naar nog levende leden van de familie. Maar ook de partner of vrienden van de patiënt kiezen vaak voor het afstaan van een nier.

Wanneer er geen levende donors beschikbaar zijn, word je op een wachtlijst gezet voor een transplantatie van een niet van een recent overleden persoon, of een persoon die nog leeft maar hersendood is. In België bedraagt de wachttijd ongeveer twee tot drie jaar. In Nederland is dit op zijn minst vier jaar, waardoor veel patiënten voor een niertransplantatie naar België komen.

Bij een niertransplantatie is het belangrijk dat zowel de bloedgroep als het weefsel van donor en patiënt overeenkomen. Dat is ook de reden dat de wachtlijsten vaak zo lang zijn.

De voor- en nadelen van een niertransplantatie

De voordelen:

- Een niertransplantatie is het meest gelijkend aan de originele nier, in tegenstelling tot een kunstnier
- De nieuwe nier maakt nierdialyse overbodig.
- Je kan een normaal dieet volgen.
- De kwaliteit van het leven wordt door de niertransplantatie enorm verhoogd. Je kan met een normale levensstijl weer de draad oppikken.
- Na enkele maanden moet je niet meer zo vaak naar het ziekenhuis voor onderzoeken.

De nadelen:

- De lange wachtlijsten en de stress die daarmee gepaard gaat.
- Het risico dat je lichaam de nieuwe nier afstoot.
- Je hele leven aan medicatie verbonden blijven.
- De vervelende nevenwerkingen van de medicatie.
- Een verminderde weerstand.
- De risico’s die gepaard gaan met het ondergaan van de zware ingreep.

Tags , ,

Waarom is een nierdialyse nodig?

Wanneer de nieren niet meer naar behoren functioneren, wordt er vaak gekozen voor een nierdialyse. Dat gebeurt vooral bij patiënten die aandoeningen hebben als cystenieren, schrompelnieren, nierstenen die te lang in het lichaam zitten en verminderde nierfunctie. De oplossing hiervoor is een nierdialyse die tijdelijk de functie van de nieren kan overnemen.

Waarom een nierdialyse?

Nierproblemen zijn steeds makkelijker op te lossen. Maar als de nierproblemen zo ver vorderen dat ze niet meer op te vangen zijn met een speciaal dieet of medicijn, wordt een nierdialyse noodzakelijk. Bij zware nierinsufficiëntie kan de patiënt namelijk zo vergiftigd worden dat hij overlijdt.

Nierschade kan vaak ook tijdelijk zijn ten gevolge van een niersteen of -ziekte. Dan is dialyse in sommige gevallen gewenst om een beter herstel te bespoedigen. De dialyse is dan maar nodig tijdens het kortstondige acute nierfalen. In andere gevallen kan het nierfalen chronisch zijn en moet de dialyse regelmatig uitgevoerd worden. Bij de zware gevallen

Bij een nierdialyse wordt de patiënt aangesloten op een machine die, je nieren vervangt al zuiveraar van het bloed. Een nierdialyse vindt doorgaans plaats in  een ziekenhuis, maar er zijn steeds meer machines op de markt voor thuisgebruik.

Welke schadelijke stoffen worden uit het bloed verwijderd?

Uit het bloed worden zouten en excessieve vochten gehaald, maar ook stoffen als natrium en chloride, andere geraakt de balans verstoord. De nieren controleren normaal gezien ook de bloeddruk. Ook die functie neemt de dialyse dus over.

Tags ,

Wat is een niertransplantatie?

Tijdens een niertransplantatie wordt een gezonde en goedwerkende nier operatief geplaatst in het lichaam van een patiënt wiens nier(en) niet meer werken zoals het moet. Een niertransplantatie vergt zeer veel werk aangezien er ook veel onderzoek aan voorafgaat. Er kan een nier getransplanteerd worden omdat de nierfunctie er niet meer is of heel sterk achteruit is gegaan en nierdialyse niet goed genoeg werkt.

Er kan een nier getransplanteerd worden van een levende of overleden donor. Een levende donor kan familie zijn, maar ook een vreemde wiens profiel bij jouw eigen lichaam past. Daar dienen de voorafgaande onderzoeken ook voor, om na te gaan of te operatie inderdaad succesvol zou aflopen en of de nier goed in het lichaam van de patiënt zou passen.

Meest voorkomende nierziekten

Een niertransplantatie wordt uitgevoerd wanneer de behandeling van een nierziekte niet goed verloopt. Sommige nierpatiënten hebben baat bij nierdialyse of medicatie maar wanneer dat allemaal niet baat, is een niertransplantatie de beste oplossing.

De nieren filteren alle slechte en overtollige stoffen uit ons lichaam. Wanneer de nieren niet goed functioneren, blijven al deze schadelijke en overtollige stoffen in ons lichaam en worden we ziek.  De meest voorkomende nierziekten zijn:

- Infecties en ontstekingen aan de nieren of het nierbekken
- Schade aan de nieren door diabetes of een hoge bloeddruk
- Schade aan het nierweefsel door gebruik van teveel NSAID’s (pijnstillers zoals aspirine,…)
- Cystenieren: de cysten kunnen kapot gaan en zo zeer veel schadelijke stoffen in het lichaam brengen, ook tasten de cysten het gezonde nierweefsel aan
- Een aangeboren nierziekte

Er zijn twee mogelijkheden om de verminderde nierfunctie op te vangen: een nierdialyse of een niertransplantatie. Bij een dialyse wordt het bloed gefilterd door een machine die de functie van de nieren overneemt, bij een niertransplantatie neemt een gezonde nier de functie over van de zieke nier.

Door een transplantatie ben je als patiënt niet meer afhankelijk van de nierdialyse, die erg vaak uitgevoerd moet worden. Ook kan je dan weer normaal eten en hoef je je niet meer aan een niersparend dieet te houden (al is dat eigenlijk nooit een slecht idee).

Transplantatie

De transplantatie kan pas gebeuren wanneer er een goede donor is gevonden en dat kan even duren. Bij een levende donor worden er dan onderzoeken gedaan voordat de levende donor zijn of haar nier afstaat. Bij een overleden donor is de nier al onderzocht.

Een niertransplantatie kan emotioneel zeer zwaar zijn: je wacht als patiënt op een donornier en, zeker als het om een nier van een overleden persoon gaat, moet je altijd op stand-by staan om zo snel mogelijk in het ziekenhuis te geraken.

Wanneer de nier getransplanteerd is, is er ook nog een mogelijkheid dat het lichaam de nier afstoot of de nierfunctie toch nog afneemt. Toch is de meerderheid van de niertransplantaties die uitgevoerd worden, succesvol.

Tags , ,

Welke nierziekten bestaan er?

Tegenwoordig zijn er veel mensen die aan een nierziekte lijden. Dat komt deels ook door onze voeding, maar vaak is het aangeboren en komt het in de loop van het leven kijken.

Wat is een nierziekte nu precies?

Een nierziekte is een ziekte die de nieren treft. De nieren zijn organen die ons lichaam zuiveren van afvalstoffen en een teveel aan andere stoffen. Daarbij produceren de nieren hormonen die het gehalte aan chemicaliën in ons bloed regelen. Onze nieren zijn dus erg belangrijk voor ons lichaam. Het is dan ook zeer vervelend als er iets mis is met de nieren.

Nierfunctie

De nieren hebben een bepaalde functie in ons lichaam: ze zuiveren het bloed. Doordat zij het bloed zuiveren , komen deze afvalproducten terecht in onze urine en zo geraken we er echt vanaf. Ook helpen de nieren stoffen als natrium reguleren in ons bloed en zorgen ze voor een balans van de rode bloedlichaampjes in ons bloed. Hoge bloeddruk die niet behandeld is, is dus zeer gevaarlijk omdat het de goede werking van de nieren in de weg staat.

Wij hebben twee nieren, allebei ongeveer een vuist groot, die ongeveer in de buurt van onze onderste rib liggen, in de lendenen.

Soorten nierziekten

Er bestaan verschillende soorten nierziekten, zowel chronische als acute. Ook zijn er nierziekten die erfelijk zijn.

- Nierstenen: Nierstenen zijn de meest voorkomende nierziekte. In het lichaam worden stenen gevormd die kunnen dalen naar de blaas en de urineleiders. Nierstenen kunnen al een hele tijd in het lichaam zitten zonder dat er klachten optreden. Er treden pas klachten op wanneer de steen vast komt te zitten of begint te dalen. Dan merk je sowieso dat je een niersteen hebt: de pijn is vreselijk en je kan niet stilzitten. Door de ontzettende pijn moet je overgeven en word je misselijk. Ga zo snel mogelijk naar de huisarts of de spoed om een pijnstiller en een verwijdend middel te krijgen. Uiteindelijk plas je de steen uit of wordt de steen operatief weggehaald.
- Nierbekkeninfectie: een nierbekkeninfectie komt ook vaak voor:  de nierbekkens zijn geïnfecteerd door een verwaarloosde of niet opgemerkte blaasinfectie. Je hebt pijn bij het plassen, je moet vaak kleine beetjes plassen en soms krijg je koorts (niet altijd).  Een nierbekkeninfectie kan alleen verholpen worden door een antibioticakuur.
- Cystenieren: cystenieren zijn zeer vervelend: de cysten tasten het nierweefsel aan en soms kunnen de cysten kapot gaan waardoor er allemaal rotzooi in het lichaam terecht komt.
- Nefrotisch syndroom: bij het nefrotisch syndroom lekken de nieren eiwitten. Kan ook voorkomen door diabetes.
- Hoge bloeddruk: hoge bloeddruk kan de nieren ook ernstig beschadigen.
- Diabetes: ook diabetes kan de nieren ernstig beschadigen.
- Medicatie: ook medicatie kan een effect hebben op de nieren: kijk daarvoor ook altijd in de bijsluiter, zeker als je al een nierpatiënt bent.

Raadpleeg bij ieder vermoeden van een nierziekte de dokter, hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans op genezing.

Tags , ,

Wat is een nierdialyse ?

Soms werken de nieren minder dan ze zouden moeten. Verschillende aandoeningen kunnen hier de oorzaak van zijn: je hebt bijvoorbeeld cystenieren, schrompelnieren, er is een nier minder of de nierfunctie is verminderd door een niersteen die te lang in je lichaam heeft gezeten. Aangezien onze nieren een enorm belangrijke functie vervullen in ons lichaam (ons lichaam zuiveren van alle schadelijke en minder schadelijke stoffen), moet er een oplossing zijn om deze functie over te nemen.
Die oplossing bestaat gelukkig al een tijdje: de nierdialyse. Een nierdialyse is een apparaat dat eigenlijk de nierfunctie overneemt: zeker voor patiënten met nierfalen is dat van levensbelang.

Hoe gaat een nierdialyse in zijn werk?

Tegenwoordig zijn nierproblemen steeds beter op te lossen: er is goede medicatie en medisch personeel om ervoor te zorgen dat problemen met de nieren in onze tijd veel beter behandeld kunnen worden dan vroeger.

Een niersteen kan vaak operatief weggehaald worden als de steen niet uitgeplast kan worden, er bestaan allerlei soorten medicatie als de nierfunctie vermindert en als de nierfunctie echt niet goed meer is, kan je dialyseren.

Wanneer je de nieren moet dialyseren, word je aangesloten op een machine die, in de plaats van jouw nieren, het bloed zuivert van allerlei stoffen. Vaak gebeurt dat in het ziekenhuis maar er komen ook meer en meer machines op de markt voor thuisgebruik

Welke schadelijke stoffen worden er dan uit het bloed verwijderd?

- Zouten en excessieve vochten moeten uit het bloed gehaald worden
- Stoffen als sodium, chloride,… moeten ook voor een deel uit het bloed gehaald worden omdat anders de balans verstoord geraakt
- De bloeddruk wordt ook gecontroleerd door de nieren dus die belangrijke functie wordt ook overgenomen door de dialyse

Soms kan nierschade tijdelijk zijn door bijvoorbeeld een niersteen of een ziekte. Dan is dialyse in sommige gevallen gewenst om een beter herstel te bespoedigen. De dialyse is dan maar nodig tijdens het kortstondige acute nierfalen. In andere gevallen is het nierfalen chronisch (wanneer er bijvoorbeeld geen nieren meer in het lichaam zijn). Dan moet de dialyse regelmatig uitgevoerd worden.  Een andere, maar minder voor de hand liggende oplossing, is een niertransplantatie.

Tags , ,

Wat zijn nierstenen ?

Een niersteen ontstaat door een chemische reactie: de urine is te geconcentreerd en de stoffen kristalliseren. Daardoor ontstaan er objecten die niet meer door de urineleiders kunnen en dat veroorzaakt zeer veel pijn. De meest voorkomende stoffen die nierstenen veroorzaken zijn: calciumoxalaat, calcium, ammoniumfosfaat,… deze stoffen kristalliseren en maken zo een niersteen.

Vaak blijven de nierstenen redelijk klein en plas je ze zelfs ongemerkt uit. Soms worden de stenen te groot (en dan spreken we al van een grootte van 3mm) waardoor ze niet meer kunnen passeren door de urineleiders. Dat kan ook aan je urineleiders liggen, die willen nog eens van doorsnede verschillen per persoon.

Wanneer zo’n steen dan uiteindelijk vast komt te zitten of verder afdaalt, voel je een zeer ernstige pijn. Je kruipt over de grond van de pijn en je kan niet stilzitten: een houding vinden is onmogelijk.  De pijn kan zo hevig worden dat je begint over te geven en heel erg misselijk wordt. Drink nooit tijdens zo’n aanval: het zal de pijn alleen veel erger maken.  Probeer zo snel mogelijk naar een arts of de spoedeisende hulp te gaan voor een pijnstiller (vaak op basis van morfine) en een middel dat ervoor zorgt dat de urineleiders breder worden en je de steen misschien nog kan uitplassen.

Wat als ik de steen niet kan uitplassen?

Als je de steen niet zelf kan uitplassen, moet je vaak opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar krijg je constant pijnmedicatie toegediend, dus pijn zal je zeker niet meer hebben en dat is al erg fijn. De steen kan vergruisd worden of weggehaald via de urineleider. Om zeker te zijn van een steen, kan men echo of een CT-scan maken.
Na de operatie kan er een double J-stent geplaatst worden die ervoor zorgt dat de ontsteking  die de niersteen veroorzaakt heeft, weggaat. Je voelt de stent zitten als je loopt en zit, maar na een paar dagen mag de stent verwijderd worden.

Wanneer je een niersteen gehad hebt, moet je je aan een dieet houden: minstens 3 liter water per dag drinken, de inname van zout drastisch minderen, …

Soorten nierstenen

Vaak moet je de steen opvangen in een zeefje of wordt de steen bijgehouden na de operatie om te kijken waardoor de steen gevormd werd. Er zijn verschillende soorten stenen:

- Calciumstenen
- Urinezuurstenen
- Struvietstenen
- Cystinestenen
- Calciumdioxalaatstenen: de meest voorkomende soort stenen

De behandeling na de niersteen zal dan ook afhangen van welke soort steen het is.

Tags , ,

Wat is chronische nierontsteking?

De twee meest voorkomende nierinfecties zijn glomerulonefritis en bacteriële pyelonefritis. Een streptokokkeninfectie is de meest voorkomende oorzaak van glomerulonefritis. Pyelonefritis kan daarentegen veroorzaakt worden door alle soorten organismes die een ontsteking op de lagere urinewegen kunnen veroorzaken. (E. coli, klebsiella)

Symptomen

De symptomen en tekenen van acute glomerulonefritis zijn vaak vaag. Symptomen geassocieerd met pyelonefritis zijn meer acuut met koorts, rillingen, rugpijn en misselijkheid.

Diagnose

Glomerulonefritis word ontdekt met testen die de nierwerking controleren en door een test waarmee gekeken wordt of er eiwitten in de urine zitten. Pyelonefritis wordt ontdekt door het bekijken van de medische geschiedenis (koorts, rillingen, rugpijn) en een klinische test (zachtheid van de betrokken nier). Definitief uitsluitsel kan pas worden gegeven na verder onderzoek in een labo.

Behandeling

Voor glomerulonefritis bestaat de behandeling uit een gewone antibioticakuur. De behandeling kan één à twee weken duren als de testen van het bloed, de bloeddruk en de urine een normale nierwerking aanduiden.

Voor pyelonefritis is het erg belangrijk dat de bacteriën worden bestreden met behulp van antibiotica en dat eventuele verstoppingen verholpen worden. Lukt dit niet, dan zal men kiezen voor een kuur op lange termijn.

Wat moet je aan de dokter vragen over een chronische nierontsteking?

- Welke testen moeten worden gedaan?
- Welke soort infectie is het?
- Wat is de oorzaak?
- Welke behandeling raad je aan?
- Worden er medicijnen voorgeschreven?

Tags ,

Leer naar je lichaam luisteren!

Ieder kwaaltje heeft zijn eigen betekenis.  Als je pijn hebt, wil je dat natuurlijk oplossen. Hoog tijd om naar je lichaam te leren luisteren! Hier vind je enkele veelvoorkomende kwaaltjes en hun behandeling.

Krakende gewrichten

De vloeistof rond een gewricht bevat een groot aantal gassen, zoals zuurstof en stikstof. Wanneer je een gewricht gebruikt, moet je het strekken, waardoor er gasbelletjes vrijkomen die knallen of springen. Het krakende geluid kan ook veroorzaakt worden door een pees die tegen het gewricht aanwrijft.

Als het gewricht iedere keer dat het kraakt ook  pijn doet, kan het een teken zijn van kraakbeen- of gewrichtproblemen, zoals artritis. Je kunt dan beter naar de dokter gaan.

Droge ogen

De meest voorkomende oorzaken van droge ogen zijn te lang naar een computerscherm staren, te veel alcohol drinken, of buiten zijn bij koud, droog of winderig weer. Ook antidepressiva, antihistaminen en andere medicijnen kunnen de ogen uitdrogen. Chronische droge ogen kunnen wijzen op hyperthyreoïdie, een aandoening waarbij de schildklier te actief is, of een auto-immuunziekte als lupus.

Ter behandeling van matig droge ogen kun je oogdruppeltjes kopen die je ogen bevochtigen en beschermen. Draag een zonnebril die beschermt tegen UV-stralen. Als je ogen droog blijven, kun je best een dokter bezoeken.

Koude handen

Stress of angst kunnen het  zenuwstelsel stimuleren, waardoor de bloedvaatjes vernauwen en er geen bloed meer naar het hand loopt. Ook hebben sommige mensen een tragere bloedcirculatie dan anderen. Als je vingers ook spasmen vertonen, van kleur veranderen of gevoelloos worden, heb je misschien wel het Fenomeen van Raynaud, een aandoening met aanvallen waarbij je bloedstroom naar extremiteiten als handen en voeten vermindert.  Andere mogelijke oorzaken: verstopte aders, neveneffecten van bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld bèteblokkers) of een aandoening van het bindweefsel.

Als je denkt dat stress de oorzaak is, probeer je dan te ontspannen en adem diep in. Als je handen vaak zonder reden koud worden, ga dan eens naar de dokter.

Chronische hoest

Hoesten is een natuurlijke reflex van het lichaam om iets te verwijderen dat je irriteert.  Misschien zijn de slijmvliezen in je neus wel heel actief, waardoor er slijm in je keel loopt. Andere oorzaken: oesofagale reflux (terugvloeien van maagzuur in de slokdarm), chronische longaandoeningen ten gevolge van roken, longfibrose of een hartklepprobleem. Laat je controleren bij een dokter.

’s Nachts zweten

Hormonale schommelingen (bijvoorbeeld tijdens de menstruatie) kunnen de interne thermostaat van je lichaam veranderen, waardoor je zweet terwijl je slaapt. Een aandoening van de schildklier kan hetzelfde effect hebben.

Minder voorkomende oorzaken: bepaalde geneesmiddelen, zoals antidepressiva, kunnen nachtelijk zweten in de hand werken. Bepaalde ziektes, zoals kanker, lupus en een zware infectie.

Open ’s nachts een raam en draag lichte slaapkledij. Als je zweten niet het gevolg is van je menstruele cyclus, breng dan eens een bezoek aan de dokter. Bij vrouwen bij wie het zweten veroorzaakt wordt door hormonale schommelingen, kan een lichte contraceptiepil soelaas bieden.

Donkere urine

Als je niet genoeg water drinkt, zullen de pigmenten in het afval dat de nieren afscheidenveel meer geconcentreerd worden. Je urine ziet er dan donkergeel uit.  Donkere urine kan er ook op wijzen dat je een aandoening hebt van de urineleiders, waardoor zich een kleine hoeveelheid bloed met je urine vermengt. Minder voorkomende oorzaken zijn blaas- of nierontstekingen en nierstenen. Drink meer water. Als je urine na verkoop van tijd niet lichter wordt, ga dan naar de dokter.

Tags , , , , , ,

Hoe herken en behandel je nierfalen?

Nierfalen of nierinsufficiëntie ie een ernstige aandoening die je leven ernstig kan beïnvloeden en zelfs levensbedreigend kan zijn. Maar gelukkig kan de aandoening wel behandeld worden.

Misschien kunnen we eerst een stilstaan bij wat de nieren zelf doen. De nieren zuiveren het bloed van ongewenste stoffen, zodat het bloed verder voedingsstoffen en zuurstof kan vervoeren. De nieren filteren het bloed onder hoge druk en ontdoen het van potentiële toxinen, die via de urine van het lichaam gescheiden worden. Per dag zuiveren de nieren je bloed zeven tot acht keer.

Nierfalen

Nierfalen betekent dat je nieren de toxinen niet langer uit je bloed filteren, waardoor weefsels zich beginnen op te hopen. Dit kan een aantal problemen veroorzaken:

 • Doordat je lichaam teveel ureum en kreatinine bevat, twee afvalstoffen, voel je je moe, zwakjes, verlies je je eetlust en moet je braken.
 • De ophoping van zuren, die ontstaan gedurende de metabolische processen, kunnen tot een aandoening leiden die metabolische acidosis heet.
 • Je lichaam kan zich niet zuiveren van fosfaat, waardoor het fosfaatgehalte in het bloed toeneemt en het calciumgehalte naar omlaag trekt. Daardoor worden de botten broos en breekbaar
 • De nier kan zijn vermogen om het hormoon erythropoëtine te produceren, verliezen. dat kan leiden tot bloedarmoede.
 • Bij nierfalen neemt het volume water in je lichaam toe, waardoor het weefsel kan opzwellen. De overmatige opslag van water en zout in je lichaam kan hoge bloeddruk veroorzaken. Bepaalde lichaamsdelen, waaronder het gezicht, de benen en de buik kunnen opzwellen. Je kunt ook kortademig worden.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van nierinsufficiëntie zijn glomerulonefritis, een ontsteking van de nier, en Diabetes mellitus. Andere oorzaken kunnen bestaan uit nierstenen, niercysten, een hoge bloeddruk, drugs en lupus erythematosus (een immuunziekte).

Symptomen:

symptomen die gepaard gaan met nierfalen:

 • Een bleke of gele huid
 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Jeuk
 • Geen eetlust, som misselijkheid en braken
 • Zwellen van gezicht en benen
 • Verstoord urinepatroon

Behandeling

Meestal wordt nierfamlen behandeld met een dialyse, die de werking van de nieren kan nabootsen. Er bestaan twee soorten dyalise: hemodialyse en peritoneaaldialyse (buikspoeling). Bij een hemodialyse wordt het bloed van de patiënt via een reeks buisjes uit het lichaam gehaald, waarna het langs een kunstnier passeert, die via chemicaliën het bloed zuivert van afvalstoffen. De meeste patiënten moeten de behandeling drie keer per week ondergaan. Een behandeling duurt drie tot vier uur. Bij de peritoneaaldialyse wordt het buikvlies van de patiënt gebruikt als membraan of bloedfilter. Het bloed wordt gezuiverd door een dialysevloeistof die via een katheder in de buikholte wordt aangebracht. Voor bepaalde patiënten is een niertransplantatie de beste optie.

Tags , , ,