Tag

Waarom is een nierdialyse nodig?

Wanneer de nieren niet meer naar behoren functioneren, wordt er vaak gekozen voor een nierdialyse. Dat gebeurt vooral bij patiënten die aandoeningen hebben als cystenieren, schrompelnieren, nierstenen die te lang in het lichaam zitten en verminderde nierfunctie. De oplossing hiervoor is een nierdialyse die tijdelijk de functie van de nieren kan overnemen.

Waarom een nierdialyse?

Nierproblemen zijn steeds makkelijker op te lossen. Maar als de nierproblemen zo ver vorderen dat ze niet meer op te vangen zijn met een speciaal dieet of medicijn, wordt een nierdialyse noodzakelijk. Bij zware nierinsufficiëntie kan de patiënt namelijk zo vergiftigd worden dat hij overlijdt.

Nierschade kan vaak ook tijdelijk zijn ten gevolge van een niersteen of -ziekte. Dan is dialyse in sommige gevallen gewenst om een beter herstel te bespoedigen. De dialyse is dan maar nodig tijdens het kortstondige acute nierfalen. In andere gevallen kan het nierfalen chronisch zijn en moet de dialyse regelmatig uitgevoerd worden. Bij de zware gevallen

Bij een nierdialyse wordt de patiënt aangesloten op een machine die, je nieren vervangt al zuiveraar van het bloed. Een nierdialyse vindt doorgaans plaats in  een ziekenhuis, maar er zijn steeds meer machines op de markt voor thuisgebruik.

Welke schadelijke stoffen worden uit het bloed verwijderd?

Uit het bloed worden zouten en excessieve vochten gehaald, maar ook stoffen als natrium en chloride, andere geraakt de balans verstoord. De nieren controleren normaal gezien ook de bloeddruk. Ook die functie neemt de dialyse dus over.

Tags ,

Wat is een nierdialyse ?

Soms werken de nieren minder dan ze zouden moeten. Verschillende aandoeningen kunnen hier de oorzaak van zijn: je hebt bijvoorbeeld cystenieren, schrompelnieren, er is een nier minder of de nierfunctie is verminderd door een niersteen die te lang in je lichaam heeft gezeten. Aangezien onze nieren een enorm belangrijke functie vervullen in ons lichaam (ons lichaam zuiveren van alle schadelijke en minder schadelijke stoffen), moet er een oplossing zijn om deze functie over te nemen.
Die oplossing bestaat gelukkig al een tijdje: de nierdialyse. Een nierdialyse is een apparaat dat eigenlijk de nierfunctie overneemt: zeker voor patiënten met nierfalen is dat van levensbelang.

Hoe gaat een nierdialyse in zijn werk?

Tegenwoordig zijn nierproblemen steeds beter op te lossen: er is goede medicatie en medisch personeel om ervoor te zorgen dat problemen met de nieren in onze tijd veel beter behandeld kunnen worden dan vroeger.

Een niersteen kan vaak operatief weggehaald worden als de steen niet uitgeplast kan worden, er bestaan allerlei soorten medicatie als de nierfunctie vermindert en als de nierfunctie echt niet goed meer is, kan je dialyseren.

Wanneer je de nieren moet dialyseren, word je aangesloten op een machine die, in de plaats van jouw nieren, het bloed zuivert van allerlei stoffen. Vaak gebeurt dat in het ziekenhuis maar er komen ook meer en meer machines op de markt voor thuisgebruik

Welke schadelijke stoffen worden er dan uit het bloed verwijderd?

- Zouten en excessieve vochten moeten uit het bloed gehaald worden
- Stoffen als sodium, chloride,… moeten ook voor een deel uit het bloed gehaald worden omdat anders de balans verstoord geraakt
- De bloeddruk wordt ook gecontroleerd door de nieren dus die belangrijke functie wordt ook overgenomen door de dialyse

Soms kan nierschade tijdelijk zijn door bijvoorbeeld een niersteen of een ziekte. Dan is dialyse in sommige gevallen gewenst om een beter herstel te bespoedigen. De dialyse is dan maar nodig tijdens het kortstondige acute nierfalen. In andere gevallen is het nierfalen chronisch (wanneer er bijvoorbeeld geen nieren meer in het lichaam zijn). Dan moet de dialyse regelmatig uitgevoerd worden.  Een andere, maar minder voor de hand liggende oplossing, is een niertransplantatie.

Tags , ,

Hoe herken en behandel je nierfalen?

Nierfalen of nierinsufficiëntie ie een ernstige aandoening die je leven ernstig kan beïnvloeden en zelfs levensbedreigend kan zijn. Maar gelukkig kan de aandoening wel behandeld worden.

Misschien kunnen we eerst een stilstaan bij wat de nieren zelf doen. De nieren zuiveren het bloed van ongewenste stoffen, zodat het bloed verder voedingsstoffen en zuurstof kan vervoeren. De nieren filteren het bloed onder hoge druk en ontdoen het van potentiële toxinen, die via de urine van het lichaam gescheiden worden. Per dag zuiveren de nieren je bloed zeven tot acht keer.

Nierfalen

Nierfalen betekent dat je nieren de toxinen niet langer uit je bloed filteren, waardoor weefsels zich beginnen op te hopen. Dit kan een aantal problemen veroorzaken:

 • Doordat je lichaam teveel ureum en kreatinine bevat, twee afvalstoffen, voel je je moe, zwakjes, verlies je je eetlust en moet je braken.
 • De ophoping van zuren, die ontstaan gedurende de metabolische processen, kunnen tot een aandoening leiden die metabolische acidosis heet.
 • Je lichaam kan zich niet zuiveren van fosfaat, waardoor het fosfaatgehalte in het bloed toeneemt en het calciumgehalte naar omlaag trekt. Daardoor worden de botten broos en breekbaar
 • De nier kan zijn vermogen om het hormoon erythropoëtine te produceren, verliezen. dat kan leiden tot bloedarmoede.
 • Bij nierfalen neemt het volume water in je lichaam toe, waardoor het weefsel kan opzwellen. De overmatige opslag van water en zout in je lichaam kan hoge bloeddruk veroorzaken. Bepaalde lichaamsdelen, waaronder het gezicht, de benen en de buik kunnen opzwellen. Je kunt ook kortademig worden.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van nierinsufficiëntie zijn glomerulonefritis, een ontsteking van de nier, en Diabetes mellitus. Andere oorzaken kunnen bestaan uit nierstenen, niercysten, een hoge bloeddruk, drugs en lupus erythematosus (een immuunziekte).

Symptomen:

symptomen die gepaard gaan met nierfalen:

 • Een bleke of gele huid
 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Jeuk
 • Geen eetlust, som misselijkheid en braken
 • Zwellen van gezicht en benen
 • Verstoord urinepatroon

Behandeling

Meestal wordt nierfamlen behandeld met een dialyse, die de werking van de nieren kan nabootsen. Er bestaan twee soorten dyalise: hemodialyse en peritoneaaldialyse (buikspoeling). Bij een hemodialyse wordt het bloed van de patiënt via een reeks buisjes uit het lichaam gehaald, waarna het langs een kunstnier passeert, die via chemicaliën het bloed zuivert van afvalstoffen. De meeste patiënten moeten de behandeling drie keer per week ondergaan. Een behandeling duurt drie tot vier uur. Bij de peritoneaaldialyse wordt het buikvlies van de patiënt gebruikt als membraan of bloedfilter. Het bloed wordt gezuiverd door een dialysevloeistof die via een katheder in de buikholte wordt aangebracht. Voor bepaalde patiënten is een niertransplantatie de beste optie.

Tags , , ,