Tag

Wat is het West-Nijlvirus?

Het West-Nijlvirus of kortweg het WNV is een relatief onbekende virusziekte in België en Nederland. Eind 2002, begin 2003 werden in de Verenigde Staten de eerste slachtoffers van de ziekte getroffen. In één jaar tijd werden zo’n 150.000 mensen besmet en overleden er een zeventigtal mensen door het virus

Hoe worden mensen besmet door het virus?

Het WNV zorgt ervoor dat de West-Nijlziekte zich ontwikkelt. Dit is een virusziekte die wordt overgebracht door muggen. Door middel van een muggenbeet worden slachtoffers gemaakt. De slachtoffers zijn vooral vogels, maar ook zoogdieren zoals paarden en mensen. Door geïnfecteerde muggen, zoals bijvoorbeeld de tijgermug, wordt de ziekte verspreid. Minder dan één procent van het totale aantal muggen, zijn daadwerkelijk drager van het virus.

Wat zijn de symptomen?

Er wordt geschat dat 20% van de besmette mensen ook effectief de ziekte zullen krijgen. De symptomen zijn beperkt. Vier op vijf besmette mensen zal geen symptomen ondervinden. Ongeveer één op vijf krijgt te kampen met milde symptomen, vergelijkbaar met de griep: hoofdpijn, koorts, misselijkheid en overgevoeligheid. Na enkele dagen zullen deze symptomen verdwijnen. Heel uitzonderlijk kan de besmetting leiden tot een hersen- of hersenvliesontsteking.

Kan je genezen?

Er is geen remedie voor het WNV. De dokter kan je voldoende rust, medicijnen om de pijn te verminderen en vloeistoffen aanbevelen. Bij meer ernstige symptomen, wordt de patiënt naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal hij vloeistoffen en medische zorg krijgen.

Wat kan je doen om een besmetting te voorkomen?

Het WNV is voorlopig nog niet bij ons gesignaleerd. Maar als je naar gebieden als Zuid-Afrika, de VS, India, het Midden-Oosten of Israël reist, moet je wel voorzorgsmaatregelen nemen. Aangezien muggen de belangrijkste overbrengers zijn, moet je proberen te voorkomen dat muggen kunnen overleven en dat je een muggenbeet krijgt:

- Vermijd plaatsen waar veel muggen voorkomen.
- Slaap onder een muskietennet in landen waar het WNV veel voorkomt.
- Draag kleren met lange mouwen en lange broekspijpen.
- Gebruik een muggenwerend middel dat het bestanddeel DEET bevat. Vooral bij valavond en ’s avonds zijn er veel muggen actief. Breng het middel ook aan op je kleren!

Tags ,

Muggen veroorzaken opkomende knokkelkoorts

Van malaria hebben de meeste mensen wel al eens gehoord. Malaria is een infectieziekte die verwekt wordt door een parasiet en daarna overgebracht na een steek van de Anophelesmug. Maar muggen kunnen ook andere virusziekten veroorzaken. Dengue, in de volksmond knokkelkoorts genoemd, wordt overgedragen door beten van de Aedesmug. De mens is het voornaamste doelwit van deze mug.

Waar komt dengue voor?

Dengue is een virusziekte die zich de laatste jaren in een snel tempo verspreidt. De infectie vermenigvuldigt zich vooral in dichtbevolkte en tropische steden en voorsteden. De ziekte wordt meer en meer vastgesteld bij reizigers. Toch is het niet nodig je zorgen te maken als toerist, want in de meeste gevallen is knokkelkoorts niet ernstig.

Hoe herken je knokkelkoorts?

Dengue komt voornamelijk voor bij adolescenten en volwassenen. De ziekteverschijnselen treden bij dengue zeer plotseling op. Na een incubatietijd van zo’n drie dagen tot twee weken, worden de verschijnselen zichtbaar. Hoge koorts met rillingen, hoofdpijn, pijnlijke spieren en pijn in de gewrichten zijn de voornaamste symptomen. De ziekte verloopt in de meeste gevallen in twee fasen. Na drie, vier dagen koorts is er een tijdelijke verbetering merkbaar. Op dag vijf of zes stijgt de koorts terug. Enkele dagen later is de koorts volledig verdwenen, maar spier- en zenuwpijn kunnen nog weken aanslepen.

Hoe kan je genezen?

Antibiotica zijn geen optie om knokkelkoorts te laten genezen, omdat de virusziekte hier niet op reageert. De infectie wordt daarom bestreden door de patiënt veel te laten rusten en hem pijnstillende middelen toe te dienen. Na ongeveer zeven dagen geneest dengue vanzelf. Toch mogen de levensbedreigende vormen van knokkelkoorts niet uit het oog verloren worden. Dengue hemorragische koorts of kortweg DHK en het dengue shocksyndroom (DSS) zijn fatale varianten. Bij een volgende infectie door de Aedesmug vergroot het risico op een dodelijke vorm van dengue. Knokkelkoorts is zelden gevaarlijk, maar je houdt best een oogje in het zeil bij meervoudige infecties.

Wat kan je doen als preventie?

Jammer genoeg bestaat er nog geen vaccin tegen knokkelkoorts. De Aedesmug die dengue veroorzaakt, bijt vooral overdag. Daarom is het belangrijk om je te beschermen tegen deze mug. Bedek je lichaam zoveel mogelijk met kledij. Onbedekte lichaamsdelen smeer je best in met een muggenwerend middel. ’s Nachts is het aangewezen om onder een muskietennet te slapen, zodat de muggen niet tot bij jou kunnen komen.

Actueel: ‘moordmuggen’ in Maleisië

In Maleisië wil de regering genetisch gemanipuleerde muggen gebruiken om de knokkelkoorts te bestrijden. In het oerwoud willen ze mannelijke Aedesmuggen verspreiden die het ‘moordgen’ dragen. Het is de bedoeling dat deze mannetjes larven verwekken bij de vrouwtjes. Maar door het bijkomende gen zullen deze larven niet levensvatbaar zijn. Op deze manier wil de regering van Maleisië de knokkelkoorts uitroeien. Maar dit experiment wordt niet bij iedereen positief onthaald. Gurmit Singh is voorzitter van het Centrum voor Milieu, Technologie en Ontwikkeling en ziet een erg negatieve kant: volgens hem worden er juist meer problemen gecreëerd door deze gemanipuleerde muggen vrij te laten. Eens deze muggen hun vrijheid hebben gevonden, ben je volgens Singh de controle volledig kwijt. Benieuwd of het experiment zal plaatsvinden!

Tags , ,

Wat is gele koorts?

Gele koorts is een ziekte die veroorzaakt wordt door een virale infectie, verspreid door de beet van de aedes aegypti-mug. Een besmette mug brengt het virus over via de speekselklieren of via haar eitjes. Gele koorts komt vooral voor ten zuiden van de Sahara en in Latijns-Amerika. De ziekte heeft in de loop van de geschiedenis veel epidemieën veroorzaakt en werd tijdens de slaventransporten vanuit West-Afrika in Amerika geïmporteerd.

Overdracht gele koorts

Er zijn twee manieren mogelijk waarop het gelekoortsvirus op de mens kan worden overgedragen:

1. De sylvatische vorm: hier wordt het virus aangetroffen bij muggen of apen en niet bij de mens, deze vorm wordt ook wel de oerwoudvorm genoemd aangezien het virus onder de dieren blijft en het oerwoud niet verlaat.
2. De urbane vorm: hier wordt het virus overgedragen van de besmette mug naar de mens, zonder geschikte mug is besmetting onmogelijk.
Er is nog nooit een overdracht van mens op mens vastgesteld.

Symptomen en behandeling

Minder dan een kwart van de geïnfecteerde personen krijgt symptomen van de gele koorts. Na drie tot zes dagen ontstaan klachten die gaan van een kleine griep, hoofd- en spierpijn, misselijkheid tot acute hoge koorts en geelzucht. Deze symptomen verdwijnen -en meestal beseft de patiënt niet eens dat hij gele koorts heeft- maar komen bij 15% van de gevallen versterkt terug na enkele uren. De helft van die groep sterft  na deze ‘toxische fase’ aan de gele koorts, de andere helft herstelt moeizaam. Als de patiënt gedurende twaalf dagen na de infectie overleeft, wordt een volledig herstel verwacht.

Jammer genoeg is er nog geen middel gevonden om het virus te doden, maar de ziekte kan gemakkelijk vermeden worden door een vaccin met 95% zekerheid dat om de tien jaar moet herhaald worden. Dat vaccin wordt pas effectief tien dagen na de inenting. De muggen verdelgen is een iets meer omslachtige manier van preventie maar kan heel efficiënt zijn. Wie toch wordt geïnfecteerd kan worden behandeld met koortswerende middelen in het beginstadium of met antibiotica als de infectie verder gevorderd is.

Risicopersonen

Reizigers lopen het meest risico op infectie, vooral degenen die naar Afrika of Zuid-Amerika reizen. Voor veel bestemmingen in die continenten is vaccinatie sinds kort verplicht. In Azië is de ziekte vooralsnog niet ontdekt.

Tags ,

Allergisch voor insectenbeten

Insectenbeten, iedereen heeft er wel al eens last van gehad. Muggen, spinnen, mieren, dazen, enz. kunnen door hun steek of beet een zwelling veroorzaken die meestal onschuldig is en snel weer weggaat.

Steken van wespen, bijen en hommels zijn vervelender. Deze insecten spuiten gif in de huid, dat bij iedereen zwelling, roodheid en pijn veroorzaakt rond de plek waar het insect gestoken heeft. Deze ongemakken verdwijnen meestal na twee dagen.

Als je allergisch bent voor steken van wespen, hommels en bijen kan dit ernstiger reacties veroorzaken. Men noemt dit een anafylactische reactie. De volgende symptomen kunnen voorkomen:

• Jeuk over heel het lichaam
• Zwelling van de keel of tong
• Ademhalingsproblemen
• Duizeligheid
• Misselijkheid
• Buikkrampen
• Shock en bewusteloosheid
• Sterfte

Aangezien het slachtoffer in het ergste geval kan sterven binnen een aantal minuten is het van levensbelang dat personen die weten dat ze allergisch zijn voor deze insecten een epinephrine-injector bij zich dragen zodat ze zich onmiddellijk kunnen behandelen. Dit kan het dodelijke effect van het insectengif stoppen. Na het toedienen van de epinephrine is het belangrijk dat het slachtoffer medische noodhulp toegediend krijgt.

Als je allergisch bent voor insectenbeten kan je ook immunotherapie ondergaan. Dit zijn verschillende preventieve behandelingen die (gedeeltelijk) bescherming bieden tegen het gif van de insecten.

Tags , , , , ,