Tag

Wat is malaria?

Malaria is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een parasiet (plasmodium). Die malariaparasieten komen in het lichaam na een muggenbeet. Er bestaan vier types malaria, waarvan de zwaarste P. falciparum is. Als de ziekte niet in een vroeg stadium wordt vastgesteld en behandeld, kan ze dodelijk zijn.

Malaria komt alleen voor in de gebieden waar de anophelesmuggen, die de ziekte overdragen, aanwezig zijn. Die muggen leven in wareme en vochtige tropische en subtropische gebieden. 90% van alle malariagevallen ontstaan in Zwart Afrika, maar ook in Zuidoost-Azie en Zuid-Amerika is het risico op malaria groot. Iedere 30 seconden sterft er ergens op de wereld een kind aan malaria. Verder zijn ook zwangere vrouwen erg kwetsbaar.Volgens de WHO sterven ieder jaar een miljoen mensen aan de ziekte.

Symptomen

De incubatieperiode (periode tussen de besmetting en de eerste symptomen) van malaria bedraagt tien dagen. Het is belangrijk om de symptomen vroeg vast te stellen. De symptomen zijn hoge koorts, rillingen, vermoeidheid en spierpijn. In het begin lijken de symptomen op die van een gewone griep. Verder kunnen patiënten ook last hebben van misselijkheid, braken en diarree.De zwaarste vormen van de ziekte kunnen de nieren en hersenen beschadigen en leiden tot bloedarmoede, geelzucht, coma of zelfs de dood.

Nadat de ziekte jarenlang min of meer onder controle werd gehouden, zijn er nu wereldwijd meer malariagevallen dan ooit. Voor dit stijgende aantal zijn verschillende verklaringen. Zo wordt de parasiet resistent tegen traditionele behandelingsmethoden, worden de malariamuggen resistent tegen de insecticiden en hebben politieke en sociale omwentelingen ertoe geleid dat de malariagebieden nu dichter bevolkt zijn. Door veranderingen (mijnbouw, irrigatie, aanleg van wegen) vormen veel gebieden een ideale broedplaats voor muggen.

Behandeling en controle over de ziekte

Malaria kan vastgesteld worden na bloedonderzoek. Er bestaan verschillende preventieve medicijnen tegen de ziekte, maar doordat de muggen steeds meer resistent worden tegen de bestaande medicijnen, is geen enkel preventief middel 100% doeltreffend. Er bestaat nog geen vaccin tegen de ziekte.

Er zijn veel medicijnen om de ziekte te behandelen op de markt. Ook dat is nodig omwille van het sterke resistentievermogen van de parasieten. Bepaalde mensen kunnen bijwerkingen ondervinden van de medicijnen.

De verspreiding van de ziekte kan onder controle gehouden worden door het terugdringen van de muggenpopulatie, door bijvoorbeeld de sloten waarin de muggen broeden, op te vullen. Verder is het ook belangrijk dat de inwoners van de risicogebieden goed ingelicht wordt over de ziekte, zodat ze de symptomen in een vroeg stadium kunnen herkennen. Muskietennetten bedekt met insecticiden vormen een goede bescherming tegen de malariamuggen.

Reizigers die na een bezoek aan een tropisch land koorts hebben of griepverschijnselen vertonen, raadplegen best zo snel mogelijk een dokter.

Tags , ,