Tag

Het gevaar van bronchiolitis voor zuigelingen

Elk jaar worden in België en Nederland duizenden baby’s het slachtoffer van bronchiolitis. De ziekenhuizen hebben vooral in het najaar hun handen vol om deze infectie te verzorgen. Bronchiolitis lijkt op het eerste zicht een onschuldige kinderziekte, maar dat is het zeker niet. Kinderen die in het ziekenhuis terecht komen omwille van bronchiolitis, hebben één à drie procent kans op een fatale afloop.

Wat houdt bronchiolitis juist in?

Bronchiolitis verwijst naar een acute virale infectie van de lagere luchtwegen. Bronchiolitis wordt bij jonge kinderen in de meeste gevallen veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV), een verkoudheidsvirus. Het virus groeit in het slijmvlies tussen neus- en keelholte en reikt dan verder uit naar de luchtwegen. De eerste symptomen worden drie tot vijf dagen na de besmetting zichtbaar.

Hoe kan je bronchiolitis herkennen?

Het startpunt bij bronchiolitis is dikwijls een gewone verkoudheid: lichte koorts, hoesten en neusloop. Doordat het RSV-virus zich gaat verspreiden in de luchtwegen, leidt dit tot ademhalingsproblemen voor de zuigeling. De ademnood gaat vaak samen met eet- en drinkmoeilijkheden. Snakken naar adem en een piepende, snelle ademhaling zijn geen ongewone verschijnselen.

Hoe wordt bronchiolitis behandeld?

Veel ouders zijn ongerust wanneer ze de verslechterde ademhaling van hun kindje horen. Hoewel deze infectie gevaarlijk is voor baby’s, is het niet nodig om risico’s te nemen en onmiddellijk naar de spoedafdeling te gaan. In het ziekenhuis lopen jonge kinderen immers het gevaar om ook met andere virussen in contact te komen. Meestal kan de ziekte dan ook thuis behandeld worden.

Voorlopig bestaat er nog geen vaccin tegen bronchiolitis. Je doet er goed aan een (kinder)arts te raadplegen. De gebruikelijke manier is dat de arts kinesitherapiesessies aanraadt om de luchtwegen terug vrij te maken. De baby geneest meestal na zo’n vijf tot tien dagen. De kans op hoesten blijft wel nog twee à drie weken aanhouden.
Hoe kan je bronchiolitis bij jouw kindje vermijden?

De tijdspanne tussen oktober en maart wordt omschreven als de epidemische periode. In deze periode worden heel veel zuigelingen getroffen door bronchiolitis. Er bestaan een aantal tips om het risico op besmetting te verminderen:

- Zorg ervoor dat je kind niet in de nabijheid komt van verkouden of grieperige personen.
- Was je handen voor je het kindje aanraakt.
- Ontsmet af en toe het speelgoed van de baby.
- Zorg ervoor dat de baby zo weinig mogelijk in rokerige ruimtes komt.

Daarnaast bestaat er een preventieve behandeling die de kans op hospitalisatie en de ernst van de symptomen doet verminderen. Het gaat hierbij om een periodieke inspuiting van Palivizumab. Dat is een humaan antilichaam die baby’s beschermt tegen bronchiolitis. Deze behandeling is uitermate nuttig voor premature baby’s, omdat zij een hoger risico lopen op bronchiolitis.

Tags , , , ,

Astma, een lastige aandoening van de luchtwegen

Astma is een veel voorkomende chronische ziekte van de luchtwegen die zich vooral kenmerkt door ademhalingsproblemen. De ziekte komt vooral bij kinderen voor.

Astma-aanval

Bij een aanval van astma versmallen je luchtwegen zich en trekken de spieren er rond zich snel samen. De binnenkant van de luchtwegen zwelt dan op, waardoor je een benauwd gevoel krijgt. Astmapatiënten hoesten veel en hebben een piepende ademhaling. Een aanval kan even duren, maar kan net zo goed enkele dagen aanhouden.

Symptomen

Een astma-aanval begint met een piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid. Hoe snel die symptomen zich manifesteren, kan verschillen van aanval tot aanval.

Een aanval kan in een paar minuten voorbij zijn, maar kan ook een paar uur duren. Bij kinderen is jeuk op de borst of in de nek vaak een van de eerste symptomen.

Oorzaken

De twee belangrijkste oorzaken van astma zijn hyperactieve bronchiën en ontstekingen van de luchtwegen. In het eerste geval overreageren de bronchiën als ze blootgesteld worden aan bepaalde stoffen en bemoeilijken op die manier het ademhalen.

In dat laatste scheiden een aantal cellen een chemische substantie af, waardoor er een zwelling optreedt. Daardoor maken andere cellen extra slijm aan en kan de patiënt moeilijk ademhalen. Die stoffen kunnen gaan van pollen, stof, veren over luchtvervuiling en sigarettenrook tot zelfs de geur van bepaalde parfums, verf en huishoudproducten. Stress, angst en weersomstandigheden kunnen het risico op een astma-aanval verhogen. Ook medicatie kan een oorzaak van een astma-aanval zijn.

Astma is voor een groot deel erfelijk. Als één van de ouders astma heeft, heeft het kind 50% kans ook astma te ontwikkelen. Wanneer beide ouders astma hebben, wordt dat zelfs 70%.

Behandeling

Als de diagnose vastgesteld, zijn er een aantal behandelingen die je kunnen helpen astma onder controle te krijgen. Volledig genezen van astma is echter zo goed als onmogelijk. De arts kan controleren op welke stoffen je astmatisch reageert, waardoor je die kunt vermijden of je omgeving aanpassen. Er zijn ook medicijnen op de markt die je kunnen helpen astma te voorkomen.

Tags , ,

Wat is de veteranenziekte?

De veteranenziekte is een ernstige bacteriële infectie van de luchtwegen veroorzaakt door de bacterie genaamd Legionella pneumophilia.

Deze ziekte werd bekend toen er in 1976 in de Verenigde Staten veel mensen ineens ziek werden.  Ze kregen allemaal last van de ademhalingswegen, zo erg zelfs dat ze allemaal een longontsteking kregen en niet op de antibiotica regeerden die normaal dient om longontstekingen te bestrijden.  Uiteindelijk, toen alles onderzocht was, bleek dat er een bacterie verantwoordelijk was voor deze uitbraak van ziekte: de Legionella pneumophila. De bacterie plantte zich voort in het systeem van de airconditioning van het hotel waar de mensen verbleven.

Oorzaken

Je kan de veteranenziekte oplopen bij waterreservoirs (denk daarbij aan airconditioning, zwembaden,…) waarbij het water ook nog eens in nevel verspreid wordt. Ook meren en beekjes kunnen de bacterie huisvesten.  De besmetting gebeurt door het uitademen van druppeltjes waarin de bacterie ook zit. De ziekte is niet overdraagbaar tussen mensen (er is dus geen direct besmettingsgevaar).

Sommige mensen zijn vatbaarder voor de veteranenziekte:

- Rokers
- Mensen met een chronische longziekte
- Mensen die medicijnen krijgen die het immuunsysteem onderdrukken
- Mensen met een hartkwaal, nierziekte of kanker zijn ook vatbaarder voor de veteranenziekte

Symptomen

De symptomen van de veteranenziekte komen overeen met de symptomen van veel ziekten van de ademhalingswegen. Dat maakt de diagnose er wel moeilijker op. De symptomen zijn:

- Hoesten (vooral een droge hoest)
- De patiënt heeft een hoge koorts
- De patiënt rilt veel
- Diarree
- Kortademigheid
- Pijn op de borstkas
- Misselijk zijn
- Veel zweten
- Veel last van hoofdpijnen hebben
- Moeten overgeven
- Pijn in de buik
- Soms hoest de patiënt fluimen met bloed op

Diagnose

Zoals we al gezegd hebben, is de diagnose veteranenziekte moeilijk te stellen omdat het veel symptomen gemeen heeft met andere ziekten van de luchtwegen. Ga sowieso naar de dokter wanneer de ziekte erger wordt en wanneer er een erge koorts optreedt. De ziekte wordt vaak veel erger tijdens een periode van ongeveer vier dagen.

Tags , , ,

Kinderen met astma: wat kan je doen?

Steeds meer kinderen krijgen op jonge leeftijd met ademhalingsproblemen te maken. Cijfers geven aan dat het zelfs om 1 op de 6 kinderen gaat in grote steden. De diagnose van astma is vaak moeilijk te stellen bij jonge kinderen omdat ze in hun kindertijd vaker te maken krijgen met kortademigheid of een vervelende hoest. Maar wat is astma nu precies en kan je als ouder je kind helpen?

Astma bij jonge kinderen

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen waarvan je niet helemaal kan genezen. Je kan de ziekte wel onder controle krijgen door bepaalde stoffen te vermijden of door medicatie te nemen. Als je lucht inademt, gaat die door je neus, waar het gefilterd en verwarmd wordt voordat het in de longen terechtkomt.

Door bepaalde stoffen waarvoor je allergisch bent in te ademen prikkel je de cellen in de luchtwegen. Die laatste versmallen, de spieren er rond trekken snel samen en andere cellen produceren extra slijm. Door die reactie krijg je last van kortademigheid, een piepende ademhaling en een drukkend, benauwd gevoel.

Iedereen kan astma krijgen maar vooral jonge kinderen zijn er erg vatbaar voor. Je kan het niet volledig voorkomen maar je kan er wel voor zorgen dat je kind een kleiner risico loopt. Laat hem bijvoorbeeld niet in de buurt van sigarettenrook komen. Als je kind allergisch reageert op een bepaalde stof zoals huisdieren of stof, laat het dan weten aan je arts. Dit kan het begin van astma aanduiden.

Erfelijkheidsfactor

Komt astma, eczeem of hooikoorts voor in de medische geschiedenis van je familie? Dan is de kans groot dat je kind ook vatbaar is voor de ziekte. Het is eveneens bewezen dat kinderen die later astma krijgen vroegervaak andere ziektes hadden die duiden op de ontwikkeling van astma. Eerst krijgen ze last van eczeem of hooikoorts, dat duidt op allergische reacties van de neus en luchtwegen.

Daarnaast zijn de twee grootste oorzaken van astma hyperactieve bronchiën (vertakkingen van de luchtpijp) en een ontsteking van de luchtwegen. In het eerste geval overreageren de bronchiën als ze blootgesteld worden aan bepaalde stoffen en bemoeilijken op die manier het ademhalen. In het twee geval worden bepaalde cellen gestimuleerd om extra slijm aan te maken waardoor je ook weer moeilijk kan ademhalen. De prikkelingen die een aanval uitlokken zijn heel uiteenlopend: stof, luchtvervuiling, pollen, huishoudproducten, huisdieren, detergenten enzovoort.

Vaststelling en behandeling

Als je merkt dat je kind ’s nachts zware hoestbuien heeft, het kortademig is –vooral tijdens het spelen -, een piepende ademhaling of pijn in de borst heeft, laat het dan eens controleren bij de dokter. Dat zijn namelijk de meest voorkomende symptomen van astma bij kinderen. Het is belangrijk dat je als ouder duidelijk bent welke symptomen je kind heeft en wanneer die het vaakst voorkomen. Op basis daarvan zal de dokter een behandeling voorstellen. Meestal is dat een longfunctieapparaat in combinatie met medicatie. Het hangt natuurlijk vooral af van het stadium waarin de astma zich bevindt.

Tags , ,

Wat is astma en hoe ga je ermee om?

Astma is een van de meest voorkomende chronische ziektes. Vooral kinderen krijgen vaak te maken met de ziekte. Maar wat is het nu net? Wat doet de ziekte met je? Kan je er ooit volledig van genezen?

Wat is astma?

Als je lucht inademt, wordt die eerst gefilterd en verwarmd vooraleer hij de longen bereikt. Kort gesteld is astma een ziekte waarbij de luchtwegen versmallen en de spieren er rond in snel tempo samentrekken. Daarbij zwelt de binnenkant van de luchtwegen ook op, waardoor je een benauwd gevoel krijgt, moet hoesten en een piepende ademhaling hebt. De prikkelende stoffen waardoor de aanval wordt uitgelokt zorgen dan voor bovengenoemde reacties. Zo’n aanval duurt soms even maar houdt soms ook enkele dagen aan. Astma is dus een chronische aandoening van de luchtwegen.

Oorzaken en symptomen van astma

De twee grootste oorzaken van astma zijn hyperactieve bronchiën (vertakkingen van de luchtpijp) en een ontsteking van de luchtwegen. In het eerste geval overreageren de bronchiën als ze blootgesteld worden aan bepaalde stoffen en bemoeilijken op die manier het ademhalen.

In het twee geval scheiden een aantal cellen een chemische substantie af, als reactie op bepaalde stoffen, die ervoor zorgt dat er een zwelling optreedt. Door de zwelling worden andere cellen gestimuleerd om extra slijm aan te maken waardoor de patiënt ook weer moeilijk kan ademhalen.

Die bepaalde stoffen, ook wel prikkelingen genaamd, omvatten een heleboel zaken: van pollen, stof, veren over luchtvervuiling en sigarettenrook tot zelfs de geur van bepaalde parfums, verf en huishoudproducten. Verder verhogen stress -door opwinding of panische angst- en weersomstandigheden de kans op een aanval.

Zelfs bepaalde medicatie kan een oorzaak van een astma-aanval zijn. Wanneer weet je nu of je astma hebt? ’s Nachts hevige hoestbuien, last van een piepende ademhaling, kortademig zijn en een pijnlijk gevoel in de borst zijn enkele van de symptomen die kunnen optreden.

Mogelijke behandeling van astma

Astma is soms moeilijk vast te stellen omdat het lijkt op andere ademhalingsproblemen zoals bronchitis. Maar als de diagnose vastgesteld is kan je de ziekte wel onder controle krijgen door bepaalde behandelingen. Volledig genezen van astma komt weinig voor, wel kan je het onder controle houden.

Eerst en vooral gaat de arts nagaan op welke stoffen je allergische reacties vertoont. In dit stadium is het belangrijk om een aantal dingen in je omgeving aan te passen. Je kan niet alles gaan vermijden maar door kleine veranderingen binnen en buiten het huis door te voeren kan het zijn dat je minder last hebt van aanvallen. Vervolgens zal de arts kijken naar je longinhoud en hoe zwaar de astma bij jou is. Tenslotte kan je medicatie nemen die de ziekte goed onder controle kan houden. Je arts zal je graag meer informatie geven hierover.

Tags ,

Hoe ga je om met astma?

Steeds meer mensen krijgen te maken met astma of een vorm ervan. Sinds de jaren ’50 is het aantal astmapatiënten enorm gestegen. Als je aan de ziekte lijdt, kan je een aanval krijgen door een allergische reactie op bepaalde stoffen. Die reactie zorgt voor een benauwd gevoel, een piepende ademhaling en moeilijkheden met ademhalen. Helemaal genezen van deze ziekte doe je niet, maar je kan het wel grotendeels onder controle krijgen. Astma wordt daarom ook gezien als een chronische aandoening van de luchtwegen.

Geen behandeling?

Het is niet omdat je de ziekte niet kan genezen dat je er helemaal niets aan kan doen. Door bepaalde stoffen te vermijden sta je al een hele stap verder. Medicatie helpt je in veel gevallen ook voor een groot deel de ziekte te controleren. Zo bestaat er medicatie voor op lange termijn die je dagelijks dient in te nemen om de astma onder controle te houden. Snelwerkende medicatie moet je innemen op het moment dat je een aanval hebt. Zij dienen, in tegenstelling tot medicatie voor lange termijn, dan ook alleen maar om de astma-aanval te onderdrukken. De meeste bekende astmamedicatie is een inhalator waarbij de medicijnen rechtstreeks in de longen terechtkomen.

Driestappenplan

Vaak krijgen astmapatiënten een aanval door stoffen in hun directe omgeving die een reactie uitlokken. Door kleine veranderingen door te voeren kan je de kans op een aanval sterk verminderen. Dit is ook de eerste stap binnen het proces om de ziekte onder controle te krijgen.

Wat houdt het plan concreet in? Probeer dieren met pels en veren te vermijden. Maak eveneens het huis minstens een keer per week schoon waarbij je een maskertje draagt om de stoffen tegen te houden. Vervang donsdekens door synthetisch materiaal en was je lakens, hoofdkussen en dergelijke wekelijks uit. Je kan ook beter het tapijt vervangen door een houten of stenen vloer. Het zijn maar een paar zaken die meteen de kans op een astma-aanval degelijk verminderen.

De tweede stap die je onderneemt is om zelf je longen regelmatig te controleren met een longfunctieapparaat. Aan de hand van de gemeten longvolumes kan je zien of er een aanval aankomt. Twee tot drie dagen voor een aanval is je longfunctie namelijk tot 20% minder.

Ten slotte, als derde stap, kan je medicijnen nemen om de ziekte onder controle te krijgen en te houden. Je kan preventief een soort van ontstekingsremmers nemen die, zoals de naam het zegt, een ontsteking van de cellen in de luchtwegen verhinderen. Op die manier voorkom je preventief acute astma-aanvallen. Wat je ook kan doen is werken met een inhalator die je op het moment van een aanval zelf gebruikt om de symptomen te verminderen.

Doktersadvies

Begin nooit zomaar zelf iets te nemen zonder doktersadvies! Mensen reageren verschillend op bepaalde medicamenten. Ook al heb je alle bovengenoemde symptomen, ga toch maar eerst langs een arts om je te laten onderzoeken.  Het is ook belangrijk om regelmatig (bijvoorbeeld om het halfjaar) bij een dokter op controle te gaan om de astma in het oog te kunnen houden.

Tags ,

Wat is COPD of rokerslong?

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een chronische en obstructieve longziekte. De term duidt eigenlijk twee longaandoeningen aan: chronische bronchitis (ontsteking van de luchtwegen) en emfyseem (beschadigde longblaasjes). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is COPD wereldwijd de vierde meest dodelijke aandoening.

Het belangrijkste symptoom van COPD is vernauwing en beschadiging van de luchtwegen. Daardoor is het veel moeilijker om in- en uit te ademen.

COPD ontwikkelt zich vaak bij zware en langdurige rokers. De meeste COPD-patiënten roken jarenlang en zijn al ouder dan 40. Toch zijn er ook een aantal andere factoren die COPD veroorzaken: luchtvervuiling, genetische factoren, overgevoeligheid voor stoffen als stuifmeel en huismijt, infecties, blootstelling aan irriterende stoffen en erfelijke factoren. Maar in 9 van de 10 gevallen is roken wel degelijk de oorzaak.

Symptomen

symptomen van COPD:

  • Chronische hoest (rokershoest)
  • Kortademigheid
  • Productie van slijm

Hoe verder de ziekte vordert, des te zwaarder de symptomen worden. Patiënten met zware COPD kunnen zo kortademig worden dat ze geen gewone inspanningen en normale dagactiviteiten als wandelen aankunnen. Soms kan COPD zelfs de voedselinname beperken en op die manier levensbedreigend zijn. Zware COPD kan leiden tot andere gezondheidsproblemen, zoals hartfalen.

Behandeling

COPD is ongeneeslijk. De schade die de longen hebben opgelopen, kan nooit meer verdwijnen. Het is echter nooit te laat om te stoppen met roken. De symptomen zullen erdoor verbeteren en COPD zal niet verder uitbreiden. Patiënten kunnen best proberen zo fit mogelijk te blijven, regelmatig aan lichaamsbeweging te doen en op hun gewicht te letten. Het kan ook helpen om regelmatig ademhalingsoefeningen te doen.

Patiënten krijgen medicijnen (bronchodilatoren) voorgeschreven, die de luchtwegen openmaken en het ademen gemakkelijker maken. COPD-patiënten hebben vaak opflakkeringen waarin de symptomen verergeren. Als dit gebeurt, krijgen ze vaak steroïden voorgeschreven, die de ontsteking van de luchtwegen vermindert. Sommige patiënten moeten gehospitaliseerd worden en een intensieve behandeling met zuurstof en antibiotica ondergaan.

Ook mucolytica worden vaak voorgeschreven. Die medicijnen maken het bronchiaal slijm minder dik en gemakkelijker om op te hoesten. Als de COPD zwaar is, moet de patiënt zuurstof bij zich dragen, om door de dag de kortademigheid te behandelen.

Tags , , , , , , ,

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. De ziekte is ongeneeslijk, maar je kunt hem wel onder controle houden. Volgens de WHO (Werelgezondheidsorganisatie) zijn 100 tot 150 miljoen mensen op de wereld astmatisch. Iedere decennium groeit dat aantal aan met 50%.

De chronische ontsteking van de luchtwegen is herkenbaar aan steeds terugkomende ademhalingsproblemen. Astmapatiënten hebben regelmatig aanvallen, waarbij de luchtpassage versmalt en ademhalen moeilijk wordt.

Zo’n aanval is het gevolg van een overreactie van de luchtwegen op bepaalde omgevingsfactoren. Zo geraken ze ontstoken en verstopt. Het gevoel van zo’n aanval kun je vergelijken met het diep inademen van erg koude lucht in de winter. Je moet harder ademhalen, de ademhaling is pijnlijker en gaat gepaard met gehoest. De lucht maakt een fluitend of peiepend geluid.

Oorzaak

Wat er precies aan de basis ligt van de ziekte, is niet geweten. Maar er zijn wel verschillende verklaringen voor het feit dat het aantal patiënten aan het stijgen is. Veel van die oorzaken zijn voor de hand liggend. Zo maken vrouwen die tijdens de zwangerschap roken meer kans om astmatische kinderen te krijgen. Ook onze manier van wonen zit er voor iets tussen: weinig verluchting, veel vochtigheid, meer tapijten en stof. Waarschijnlijk loop je ook meer risico op astma als je als kind zwaar ziek bent geweest. Als een kind vroeger ziek werd ten gevolge van een virusinfectie, verdedigde hun lichaam zich tegen infecties. Nu er minder virusinfecties zijn, wordt het lichaam astmatisch. Sommige experts linken astma aan de alsmaar toenemende luchtvervuiling, maar deze theorie staat nogal ter discussie. Vooral het voorkomen van fijn stof, afkomstig van dieselmotoren, het verbranden van steenkool, mijnen, groeves en bouwwerken, zou leiden tot astma. De fijne stofdeeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen en bestaande hart- en longproblemen verergeren.

Wat veroorzaakt een astma-aanval?

Een astma-aanval komt niet zomaar uit het niets opzetten. Er zijn verschillende factoren die een aanval op gang kunnen brengen. Iedere astmapatiënt reageert op andere omgevingsfactoren. Voor hen is het belangrijk te weten wat de aanvallen veroorzaakt.

1. Allergenen: allergenen zijn stoffen waarvoor bepaalde mensen allergisch zijn, zoals pollen, voedsel, stof, veren of dierenvacht.
2. Irriterende middelen: vuil, sigarettenrook, gas, parfum,…
3. Ademhalingsinfecties: griep, verkoudheid, keelontsteking, bronchitis.
4. Te zware inspanningen: te snel de trap oplopen, zware dingen dragen. Maar gematigde lichaamsbeweging is voor astmapatiënten eigenlijk wel goed.
5. Emotionele spanning: angst, opwinding.
Weersomstandigheden: erg koud weer, veel wind, plotse veranderingen in het weer.
6. Medicatie: aspirine of aanverwanten en medicijnen tegen hoge bloeddruk of glaucoom.

Een aankomende aanval kun je herkennen aan: een benauwd gevoel in de borstkas, een piepende ademhaling, pijn bij het hoesten, kortademigheid en rusteloosheid. Als de patiënt deze signalen beter leert herkennen, kan hij de aanval zien aankomen en beter onder controle houden.

Symptomen

De aandoening kan behoorlijk verschillen van de ene tot de andere persoon. De symptomen kunnen mild of gematigd zijn, maar ook zwaar en zelfs levensbedreigend. Aanvallen kunnen occasioneel of frequent voorkomen. Ze kunnen leiden tot slaapproblemen. Toch kunnen de meeste van deze symptomen met de juiste behandeling onderdrukt worden. Soms is het enige symptoom een chronische hoest die alleen ’s nachts en tijdens het sporten voorkomt.

Behandeling

De diagnose astma kan enkel vastgesteld worden met een spirometer (een instrument dat de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht meet), een peak flow meter(die ook de longinhoud meet), x-stralen op de borstkas en bloed- en allergietesten.
Behandeling

Een astmabehandeling bestaat uit twee delen: controle over de omgevingsfactoren en medicatie. Het eerste deel is gemakkelijk, het betekent eigenlijk gewoon dat je uit de buurt moet blijven van alles dat een aanval kan veroorzaken (sigarettenrook, stof,…).

Astmamedicijnen
kunnen nogal van elkaar verschillen. De precieze behandeling varieert dus naargelang de frequentie van de aanvallen en de zwaarte van de ziekte. Patiënten met een milde vorm van astma hebben bijvoorbeeld alleen medicijnen nodig voor ze blootgesteld worden aan risicofactoren of wanneer ze een aanval voelen opkomen. De patiënten met een zware vorm van de ziekte, kunnen de medicijnen dagelijks nemen of medicijnen nemen om specifieke symptomen te behandelen.

1. Corticosteroïden: verminderen de ontsteking van de luchtwegen. Ze komen voor in pilvorm of als aerosol in 2. Geïnhaleerde steroïden kennen minden neveneffecten, orale steroïden worden meestal aan de zware patiënten gegeven.
3. Allergiemedicijnen: helpen om een aanval te voorkomen, maar hebben geen nut als de aanval begonnen is.
4. Bronchodilatatoren: laten de astmasymptomen tijdelijk weggaan maar doen niets tegen de onderliggende ontsteking.
5. Immmunotherapie: maakt je lichaam ongevoelig voor de allergenen.

Tags , , ,

Astma genezen zonder geneesmiddelen

Recent onderzoek toont aan dat er ooit een geneesmiddelenvrije methode zal bestaan om astma te behandelen.

Bij bronchiale thermoplastie wordt een plooibaar buisje ingebracht via de mond of de neus tot aan het gladde spierweefsel van de luchtwegen. Er wordt gebruik gemaakt van radiogolven om de hoeveelheid glad spierweefsel in de luchtwegen te doen afnemen. Het kan zo het vernauwen van de luchtwegen, dat een kenmerk is van astma, tegengaan.

Het onderzoek vond plaats in ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Brazilië en Denemarken. Het onderzoek wees uit dat de therapie kan zorgen voor minder astma-aanvallen en meer dagen zonder symptomen van astma. Experts beweren dat het een mogelijke toekomstige behandeling van de ziekte zou kunnen zijn, maar waarschijnlijk zullen de patiënten nog steeds wat geneesmiddelen moeten gebruiken.

Astma beschadigt de kleine luchtwegen, die lucht in en uit de longen brengen. Wanneer er een aanleiding is voor een astma-aanval gaat de spier rond deze luchtwegen samentrekken, zodat de luchtweg smaller wordt. De wand ontsteekt en gaat zwellen, hierna wordt er mucus geproduceerd. Hierdoor wordt de luchtweg smaller en geïrriteerd, dit leidt tot de bekende symptomen van astma.

In de studie werd de nieuwe behandeling gegeven in drie sessies van een uur over negen weken, dit gebeurde met een licht verdovingsmiddel. De onderzoekers volgden 112 astma-patiënten met een leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Ze namen allemaal hun gewone medicatie, maar de helft van de deelnemers werden ook behandeld met bronchiale thermoplastie. Deze hadden gemiddeld 86 symptoomvrije dagen méér gedurende een jaar tegenover de patiënten met enkel hun gewone medicatie.

“De resultaten van deze studie geven ons interessante informatie, waardoor we meer inzicht krijgen in de mechanismen in het proces van astma en ze vergroten de mogelijkheden voor behandeling in de toekomst,” zegt Victoria King van Asthma UK.

Tags , ,