Tag

Wat zijn asbestziekten?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die omwille van hun goede bouwkundige eigenschappen tot het eind van de jaren ’80 regelmatig gebruikt werden in de bouwindustrie. Maar de onzichtbare asbestvezels die zich gemakkelijk in de lucht verspreiden kunnen ernstige ziekten veroorzaken.

De belangrijkste ziekten die het gevolg zijn van de blootstelling aan asbest zijn asbestose, longkanker, mesothelioom (kanker aan het long- of buikvlies) en pleurale plaques (verkalking van het borstvlies en vocht in de longen). Wereldwijd sterven ieder jaar duizenden mensen aan asbestziekten en het aantal gaat nog in stijgende lijn.

Asbestose: vorm van longfibrose. Asbestvezels worden in de longen omgeven door bindweefsel. De longen zijn niet meer elastisch genoeg, waardoor ademhalen moeizaam verloopt.

Mesothelioom:
zeldzame vorm van kanker aan het long- of buikvlies. Zelfs een kleine blootstelling aan asbest kan al leiden tot mesothelioom.

Longkanker: mensen die aan asbest werden blootgesteld, lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van longkanker. Longkanker kan zich zelfs tot tientallen jaren na de blootstelling ontwikkelen. Zeer gevaarlijk in combinatie met roken!

Andere kankers die verbonden worden met asbest, zijn slokdarm-, maag-, darm-, larynx- en endeldarmkanker.

Pleurale plaques: verdikkingen van het borstvlies. Doorgaans pijnloos.

Symptomen

De belangrijkste symptomen zijn kortademigheid bij inspanningen, aanhoudende hoest, pijn in de borstkas, vernauwing van de borstkas, vervormingen van de nagels en verdikking van de vingers en tenen. Symptomen van de blootstelling aan asbest kunnen pas na tientallen jaren opduiken.

Behandeling

Asbestziekten zijn niet geneesbaar. De van de ziekten hangt af van de duur van de blootstelling en de hoeveelheid ingeademde asbestvezels. Als de symptomen in een vroeg stadium ontdekt worden, kan verhinderen dat de ziekte erger wordt.

Van de mesothelioompatiënten sterft 75% in het jaar na de diagnose. Na de blootstelling aan asbeststof kan het nog 20 tot 40 jaar duren voor de slachtoffers asbest ontwikkelen. Patiënten met pleurale ziektes kunnen hun longen regelmatig laten draineren om de aanmaak van vloeistof tegen te gaan.

Asbest is zo schadelijk dat sommige mensen die ziek zijn ten gevolge van blootstelling aan de stof zuurstofmaskertjes moeten dragen.

Het gebruik van asbest is tegenwoordig verboden.

Tags , , , , ,

Wat is COPD of rokerslong?

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een chronische en obstructieve longziekte. De term duidt eigenlijk twee longaandoeningen aan: chronische bronchitis (ontsteking van de luchtwegen) en emfyseem (beschadigde longblaasjes). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is COPD wereldwijd de vierde meest dodelijke aandoening.

Het belangrijkste symptoom van COPD is vernauwing en beschadiging van de luchtwegen. Daardoor is het veel moeilijker om in- en uit te ademen.

COPD ontwikkelt zich vaak bij zware en langdurige rokers. De meeste COPD-patiënten roken jarenlang en zijn al ouder dan 40. Toch zijn er ook een aantal andere factoren die COPD veroorzaken: luchtvervuiling, genetische factoren, overgevoeligheid voor stoffen als stuifmeel en huismijt, infecties, blootstelling aan irriterende stoffen en erfelijke factoren. Maar in 9 van de 10 gevallen is roken wel degelijk de oorzaak.

Symptomen

symptomen van COPD:

  • Chronische hoest (rokershoest)
  • Kortademigheid
  • Productie van slijm

Hoe verder de ziekte vordert, des te zwaarder de symptomen worden. Patiënten met zware COPD kunnen zo kortademig worden dat ze geen gewone inspanningen en normale dagactiviteiten als wandelen aankunnen. Soms kan COPD zelfs de voedselinname beperken en op die manier levensbedreigend zijn. Zware COPD kan leiden tot andere gezondheidsproblemen, zoals hartfalen.

Behandeling

COPD is ongeneeslijk. De schade die de longen hebben opgelopen, kan nooit meer verdwijnen. Het is echter nooit te laat om te stoppen met roken. De symptomen zullen erdoor verbeteren en COPD zal niet verder uitbreiden. Patiënten kunnen best proberen zo fit mogelijk te blijven, regelmatig aan lichaamsbeweging te doen en op hun gewicht te letten. Het kan ook helpen om regelmatig ademhalingsoefeningen te doen.

Patiënten krijgen medicijnen (bronchodilatoren) voorgeschreven, die de luchtwegen openmaken en het ademen gemakkelijker maken. COPD-patiënten hebben vaak opflakkeringen waarin de symptomen verergeren. Als dit gebeurt, krijgen ze vaak steroïden voorgeschreven, die de ontsteking van de luchtwegen vermindert. Sommige patiënten moeten gehospitaliseerd worden en een intensieve behandeling met zuurstof en antibiotica ondergaan.

Ook mucolytica worden vaak voorgeschreven. Die medicijnen maken het bronchiaal slijm minder dik en gemakkelijker om op te hoesten. Als de COPD zwaar is, moet de patiënt zuurstof bij zich dragen, om door de dag de kortademigheid te behandelen.

Tags , , , , , , ,