Tag

Wat is longkanker ?

Kanker is een ziekte waarbij abnormale cellen ongecontroleerd groeien. Longkanker is een type kanker die betrekking heeft op de longen. Het is een veel  voorkomende doodsoorzaak bij mannen en vrouwen.

Meer uitleg over longkanker

De longen zijn de organen waardoor we kunnen ademen. De hoofdfunctie van de longen is het uitwisselen van zuurstof waardoor alle organismen in ons lichaam verder kunnen leven. De lucht komt binnen via de neus waar het gefilterd wordt, ook wordt het er warm en vochtig gemaakt. Daarna gaat de zuurstof via de luchtpijp naar de longen, waar het in de bronchiën terecht komt.

Er bestaan vooral twee soorten kanker, afhankelijk van de grootte van de cellen onder de microscoop: kleincellige en niet- kleincellige longkanker genaamd:

- Kleincellige longkanker: ook wel oat cell cancer genaamd: dit is de soort kanker die het meest voorkomt bij rokers. De kanker manifesteert zich in het slijm van de bronchiën. Deze soort kanker verspreidt zich snel en verplaatst zich snel over het gehele lichaam. Deze soort kanker is ongeveer een kwart van alle types longkanker. Meestal hebben de patiënten die aan kleincellige longkanker lijden, een rokersverleden (en dat kan zowel actief als passief roken zijn).

- Niet- kleincellige longkanker:  Deze soort kanker komt voor bij ongeveer tien procent van alle longkankergevallen en ontstaat in de kleine bronchiën.

Oorzaken van longkanker

Er is een duidelijke oorzaak van longkanker: roken. Voor de rest zijn er nog een paar andere oorzaken van longkanker:

- Blootstelling aan asbest, chroom, nikkel, ether, beryllium en arsenicum (eigenlijk alle zware metalen die je in kan ademen)
- Passief roken (meeroken)

Er zijn een paar factoren die ervoor zorgen dat je sneller longkanker kan krijgen:

- Roken
- Ouder dan 50 jaar zijn
- Gerookt hebben (ook al ben je dan gestopt)
- Passief roken (je inhaleert de ongefilterde rook van rokers. Dit is zelfs schadelijker dan de gefilterde rook inademen van een sigaret)
- Er is longkanker in de familie
- Je hebt al een longziekte gehad

Symptomen

- Hoesten
- Bloed ophoesten
- Borstpijn hebben
- Kortademig zijn
- Moe zijn, geen honger meer hebben, …
- Moeilijk kunnen slikken
- Gewichtsverlies
- Longontsteking

Naarmate de uitzaaiing van de kanker, kan je ook op andere plaatsen last krijgen (hart,…). Longkanker wordt behandeld met chemotherapie.

Tags , ,

Wat is longkanker?

Kanker is een ziekte waarbij abnormale cellen ongecontroleerd groeien. Longkanker is een type kanker die zich manifesteert in de longen.

Meer uitleg over longkanker

De longen zijn de organen waardoor we kunnen ademen. De hoofdfunctie van de longen is het uitwisselen van zuurstof waardoor alle organismen in ons lichaam verder kunnen leven. De lucht komt binnen via de neus waar hij gefilterd wordt, warm en vochtig gemaakt. Daarna gaat de zuurstof via de luchtpijp naar de longen waar het in de bronchiën terecht komt.

Er bestaan twee soorten kanker, afhankelijk van de grootte van de cellen onder de microscoop: kleincellige en niet-kleincellige longkanker genaamd:

Kleincellige longkanker: ook wel oat cell cancer genaamd: deze kanker komt het meest voor bij rokers. De kanker manifesteert zich in het slijm van de bronchiën. Deze soort kanker verspreidt snel en verplaatsen zich snel over het gehele lichaam. Deze soort kanker is ongeveer een kwart van alle types longkanker. Meestal hebben de patiënten die aan kleincellige longkanker lijden, een rokersverleden (en dat kan zowel actief als passief roken zijn).

Niet-kleincellige longkanker:  Deze soort kanker is ongeveer tien procent van alle longkankergevallen en komt voor in de kleine bronchiën.

Oorzaken

Er is een duidelijke oorzaak van longkanker: roken. Voor de rest zijn er nog een paar andere oorzaken van longkanker:

- Blootstelling  aan asbest, chroom, nikkel, ether, beryllium en arsenicum (eigenlijk alle zware metalen die je in kan ademen)
- Passief roken (meeroken)

Er zijn een paar risicofactoren die ervoor zorgen dat je sneller longkanker kan krijgen:

- Roken
- Ouder dan 50 jaar zijn
- Gerookt hebben (ook al ben je dan gestopt)
- Passief roken (je inhaleert de ongefilterde rook van rokers. Dit is zelfs schadelijker dan de gefilterde rook inademen van een sigaret)
- Er is longkanker in de familie
- Je hebt al een longziekte gehad

Symptomen

- Hoesten
- Bloed ophoesten
- Pijn in de borst
- Kortademigheid
- Moe zijn, geen honger meer hebben, …
- Moeilijk kunnen slikken
- Gewichtsverlies
- Longontsteking

Afhankelijk van de uitzaaiing van de kanker, kan je ook op andere plaatsen last krijgen (hart,…).

Longkanker wordt behandeld met chemotherapie.

Tags , ,

Wat zijn asbestziekten?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die omwille van hun goede bouwkundige eigenschappen tot het eind van de jaren ’80 regelmatig gebruikt werden in de bouwindustrie. Maar de onzichtbare asbestvezels die zich gemakkelijk in de lucht verspreiden kunnen ernstige ziekten veroorzaken.

De belangrijkste ziekten die het gevolg zijn van de blootstelling aan asbest zijn asbestose, longkanker, mesothelioom (kanker aan het long- of buikvlies) en pleurale plaques (verkalking van het borstvlies en vocht in de longen). Wereldwijd sterven ieder jaar duizenden mensen aan asbestziekten en het aantal gaat nog in stijgende lijn.

Asbestose: vorm van longfibrose. Asbestvezels worden in de longen omgeven door bindweefsel. De longen zijn niet meer elastisch genoeg, waardoor ademhalen moeizaam verloopt.

Mesothelioom:
zeldzame vorm van kanker aan het long- of buikvlies. Zelfs een kleine blootstelling aan asbest kan al leiden tot mesothelioom.

Longkanker: mensen die aan asbest werden blootgesteld, lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van longkanker. Longkanker kan zich zelfs tot tientallen jaren na de blootstelling ontwikkelen. Zeer gevaarlijk in combinatie met roken!

Andere kankers die verbonden worden met asbest, zijn slokdarm-, maag-, darm-, larynx- en endeldarmkanker.

Pleurale plaques: verdikkingen van het borstvlies. Doorgaans pijnloos.

Symptomen

De belangrijkste symptomen zijn kortademigheid bij inspanningen, aanhoudende hoest, pijn in de borstkas, vernauwing van de borstkas, vervormingen van de nagels en verdikking van de vingers en tenen. Symptomen van de blootstelling aan asbest kunnen pas na tientallen jaren opduiken.

Behandeling

Asbestziekten zijn niet geneesbaar. De van de ziekten hangt af van de duur van de blootstelling en de hoeveelheid ingeademde asbestvezels. Als de symptomen in een vroeg stadium ontdekt worden, kan verhinderen dat de ziekte erger wordt.

Van de mesothelioompatiënten sterft 75% in het jaar na de diagnose. Na de blootstelling aan asbeststof kan het nog 20 tot 40 jaar duren voor de slachtoffers asbest ontwikkelen. Patiënten met pleurale ziektes kunnen hun longen regelmatig laten draineren om de aanmaak van vloeistof tegen te gaan.

Asbest is zo schadelijk dat sommige mensen die ziek zijn ten gevolge van blootstelling aan de stof zuurstofmaskertjes moeten dragen.

Het gebruik van asbest is tegenwoordig verboden.

Tags , , , , ,

Zelfs even passief roken is ongezond

Niet-rokers mogen altijd gratis “meegenieten” van de rook die rokers verspreiden. Zelfs bij een korstondige blootstelling aan sigarettenrook neemt ons lichaam schadelijke stoffen op. Deze schadelijke stoffen kunnen mogelijk leiden tot longkanker.

Volgens Amerikaans onderzoek wordt horecapersoneel, dat werkt in gelegenheden waar gerookt wordt, voortdurend blootgesteld aan schadelijke kankerverwekkende stoffen die voorkomen in sigarettenrook. De onderzoekers onderzochten niet-rokers die slechts 1 shift werkten in een gelegenheid waar gerookt mocht worden. Bij 4 op 5 niet-rokende mensen werden concentraties van kankerverwekkende stoffen in het bloed teruggevonden die veroorzaakt werden door het passief roken. Voor ieder uur dat deze mensen werkten in een omgeving waar mensen rookten steeg het percentage schadelijke stoffen met 6 procent.

Vroegere studies toonden reeds aan dat passief roken een negatieve impact kan hebben op de gezondheid van niet-rokers. Voor mensen die tijdens hun job in ruimtes moeten werken waar veel gerookt wordt is dit een bijkomend risico. Deze mensen lopen een verhoogd risico op aandoeningen zoals longkanker, keelkanker en astma. Deze studie bevestigd dit opnieuw.

Tags , , , ,

Kanker: enkele feiten

  • 1 op 3 mensen zal ooit kanker krijgen tijdens zijn of haar leven.
  • De ziekte treft eerder oudere mensen maar iedereen is vatbaar, jong en oud.
  • Enkele vormen van huidkanker buiten beschouwing gelaten, waren er in 2001 meer dan 270.000 nieuwe gevallen van kanker in het verenigd koninkrijk. En dit aantal stijgt elk jaar met 1%.
  • Sommige vormen van kanker, zoals borstkanker worden talrijker en andere gevallen bvb sommige gevallen van longkanker dalen door het verminderend aantal rokers.
  • Hoewel de nieuwe gevallen van kanker blijven stijgen is het goede nieuws dat de kansen op genezing jaar na jaar verhogen voor de meest voorkomende vormen van kanker.
Tags , ,