Tag

Wat is een longembolie?

Een longembolie doet zich voor wanneer in grote aders in het bekken of het bovenbeen een trombose ontstaat.  Hierdoor wordt het longweefsel niet meer of slechts gedeeltelijk  van bloed voorzien. Hoewel een longembolie bijna uitsluitend het gevolg is van bloedstolsel, kan het in een uitzonderlijk geval ook veroorzaakt worden door lucht.

Risicogroep

De meeste patiënten met een longembolie lijden vaak ook aan andere aandoeningen –soms een hartkwaal.

Daarnaast zijn er een aantal gevallen die de kans op een longembolie vergroten:

- Oudere mensen, vooral wanneer ze veel tijd (liggend) in bed doorbrengen>
- Mensen die aan kanker lijden.
- Patiënten die net een operatie hebben ondergaan.
- Mensen met overgewicht.
- Vrouwen die zwanger zijn.

Gezien het risico op longembolie is het belangrijk dat oudere mensen niet langer in bed blijven liggen dan nodig. Patiënten die een operatie hebben ondergaan, kunnen best –in samenspraak met de arts- zo snel mogelijk beginnen rond te wandelen.

Symptomen longembolie

Symptomen van een kleine embolie kunnen zijn:

- Plotse kortademigheid.
- Pijn in de borststreek.
- Het ophoesten van bloed.

Wanneer onderstaande symptomen zich voordoen, kan er sprake zijn van een zware longembolie. Deze zware vorm is vaak ook dodelijk.

- De huid verbleekt.
- Plotse last van zweterigheid.
- Het onwel worden.

Het is niet makkelijk het onderscheid te maken tussen een longembolie en een hartaanval. Wanneer je vermoedt dat er sprake is van een longembolie, moet je zo snel mogelijk een ziekenwagen bellen.

Tags ,

Longembolie en de ernstige gevolgen ervan

Een longembolie is een embolie of afsluiting van een longslagader, waardoor deze het longweefsel niet van bloed kan voorzien.  Door de afsluiting van de slagader krijgt het achterliggende longgedeelte geen bloed meer en zal er een longinfarct ontstaan.

Een longembolie wordt vaak veroorzaakt doordat in de grote aders in het bovenbeen of bekken trombose ontstaat. Het stolsel dat zo gevormd wordt, kan via het hart de longen bereiken.

Symptomen van longembolie

- dreigende shock
- acute decompensatie van het hart
- verhoogde hartslag
- pijn in de zij
- bloed in sputum
- temperatuurverhoging

Kleinere embolieën kunnen voorbijgaan zonder dat de patiënt iets merkt. Ze uiten zich in de vorm van een tijdelijke stijging van de lichaamstemperatuur of versnelling van de pols. Een grotere embolie kan een shock of zelfs (uitzonderlijk) door veroorzaken. Voor het optreden van een longembolie voelt de patiënt zich vaak angstig.

Behandeling

Een longembolie kan op de volgende manieren behandeld worden:

- zuurstof toedienen
- spasmolytica (spierontspanners)
- anticoagulantia (antistollingsmiddelen: heparine)
- shockbestrijding

Tags , ,